Jubilate Deo!

Siostra Maria Antonina Kratochwil została beatyfikowana w grupie 108 Męczenników za wiarę (biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich) okresu II wojny światowej, w dniu 13 czerwca 1999 r. w Warszawie przez Ojca świętego Jana Pawła II. Święto 108 Męczenników, wśród których jest Bł. S. Antonina jest obchodzone co roku 12 czerwca.

 

Błogosławiona Maria Antonina Kratochwil
Siostra Szkolna de Notre Dame
(21 sierpnia 1881 – 2 października 1942)

Blessed Maria Antonina Kratochwil
School Sister of Notre Dame
(21 August 1881 – 2 October 1942)

Beata María Antonina Kratochwil
Hermana de las Escuelas de Nuestra Señora
(21 de agosto de 1881 – 2 de octubre de 1942)

Bem-Aventurada Maria Antonina Kratochwil
Irmã Escolar de Nossa Senhora
(21 de agosto de 1881 – 2 de outubro de 1942)

福者マリア・アントニーナ・クラトフヴィル

ノートルダム教育修道女会

(1881 年 8 月 21 日 –1942 年 10 月 2 日)

Blažena Marija Antonina Kratochwil
Šolske sestre de Notre Dame
(21 avgust 1881 – 2oktober 1942)

Boldog Mária Antonina Kratochwil
Boldogasszony Iskolanővér
(1881. augusztus 21 – 1942. október 2.)

Selige Maria Antonina Kratochwil
A. Schulschwester von Unserer Lieben Frau
(21. August 1881 – 2. Oktober 1942)

Beata Maria Antonina Kratochwil
Povere Suore Scolastiche di Nostra Signora
(21 agosto 1881 – 2 ottobre 1942)