Rok 19, Numer 2  –  Sierpień 2018
pdf: Polski (540 KB)

Komisja ds. Wody Prowincji Atlantic-Midwest
“wychowuje, wspiera i działa we współpracy z innymi na rzecz godności życia ludzkiego i troski o wszelkie stworzenie”.

Siostra Mary Heather MacKinnon, SSND

Komisja ds. Wody Prowincji Atlantic-Midwest (AM) działa energicznie, aby oferować informacje i podejmować działania pamiętając o wymiarze sakramentalnym, darze i zagrożonym istnieniu naszych światowych zasobów wodnych.

Siostry Prowincji Atlantic-Midwest (AM), współpracownicy i znajomi zareagowali entuzjastycznie na kampanię komisji „Zakaz butelek z wodą”, a ponad 70% wspólnot prowincji i 50% współpracowników dołączyło do międzynarodowego projektu „Niebieskie społeczności” mającego na celu:

  1. Uznanie wody i urządzeń sanitarnych za prawa człowieka
  2. Zakazanie lub stopniowe wycofywanie ze sprzedaży wody w butelkach w instytucjach miejskich i na miejskich imprezach
  3. Promowanie usług związanych z wodą i ściekami, finansowanych ze środków publicznych, jak również posiadanych i zarządzanych publicznie. (https://canadians.org/bluecommunities)

Studenci sponsorowanej przez SSND Akademii Świętych Aniołów w Demarest, New Jersey, USA, oficjalnie zakazali korzystania na terenie kampusu z wody w jednorazowych butelkach. Dyrektor Domu Karoliny w Bridgeport, Connecticut, USA ogłosił, że począwszy od września 2018 r. każdy uczeń otrzyma butelkę na wodę do swojego plecaka i na spotkaniach będą korzystali z dzbanków ze schłodzoną wodą zamiast wody butelkowanej.

We współpracy z Komisją Haiti Atlantic-Midwest, Komisja ds. Wody pracowała w zeszłym roku nad zapewnieniem dotacji na budowę zbiorników i ujęć wodnych dla siedemdziesięciu rodzin w La Gonave – „Zagubionej wyspie Haiti”. Podobnie Komisja ds. Wody pomogła sfinansować odwiert w celu zapewnienia dostępu do wody dla SSND i ich sąsiadów w Homa Bay w Kenii. Aby uświadamiać o katastrofalnych skutkach szczelinowania w Ameryce Północnej, głównie dla systemów czystej wody, siostry przedstawiają prezentacje na zaproszenie w różnych częściach prowincji.

Kurs internetowy za pośrednictwem Zoom (platformy wideokonferencji) do studium nad Laudato si’ został zaproponowany siostrom z Prowincji AM, współpracownikom i personelowi; w ostatnim czasie z kursu skorzystały również nowicjuszki i siostry ze wspólnoty nowicjatu w Rzymie, we Włoszech. Szczególną uwagę podczas tego kursu przywiązuje się do zwrócenia uwagi na to, w jaki sposób duchowość pełna podziwu, zdumienia i wdzięczności za wszelkie przejawy życia, a szczególnie za wodę, staje się podstawą wszelkich działań na rzecz sprawiedliwości.

Komisja czerpie inspirację i idzie za przykładem sióstr z klasztoru Notre Dame w Waterdown, Ontario, w Kanadzie, które podjęły refleksję nad Laudato si’ i obecnie pracują nad zredukowaniem i wyeliminowaniem wszystkich plastikowych narzędzi, przyborów i zastawy stołowej.

“Pojąć znaczenie wody oznacza zrozumieć
kosmos, cuda natury i samo życie”.

Masaru Emoto

Spotkanie Gałęzi Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Przybyły na nie przedstawicielki z sześciu krajów
S. Bernadine przedstawia Puerto Rico, które wciąż odczuwa skutki Huraganu Maria.

S. Bernadine przedstawia Puerto Rico, które wciąż odczuwa skutki Huraganu Maria.

Siostra Kathy Schmittgens, Międzynarodowa Koordynatorka Shalom

Spotkanie Gałęzi ALC odbyło się w dniach 19-21 marca 2018 w centrum rekolekcyjnym w Viamao, w Brazylii. Przybyły na nie przedstawicielki z sześciu krajów. W ramach modlitwy wstępnej każda osoba kontaktu przedstawiła symbol, który reprezentował ją samą i kraj stanowiący część Prowincji. Każdy symbol wprowadzał nas w więź z tą rzeczywistością.

Jak to zwykle bywa w przypadku spotkań w ramach Gałęzi istotne było zapoznanie się z realiami, z jakimi spotykają się nasze siostry w swoich apostolatach w świetle Shalom. Istnieje ogromna różnorodność krajobrazów, ludzi i apostolatów. Zwłaszcza dla Siostry Eileen i dla mnie bardzo pomocne było zobaczenie niezwykłej pracy wykonywanej często tylko przez dwie lub trzy siostry. Również budująca była ogromna wiara płynąca z każdej prezentacji. Został przedstawiony raport Shalom i odnowiono zobowiązania osób kontaktu Shalom. Siostra Eileen poprowadziła grupę poprzez temat związany z Celami Zrównoważonego Rozwoju.

Drugi dzień zakończył się czasem osobistej refleksji nad następującymi pytaniami:

Zbierając to wszystko, co usłyszałam i czego doświadczyłam w tych dniach oraz podejmując refleksję w świetle Kierunku Miłość daje wszystko, dokąd prowadzi mnie Duch Święty? Jakie są wyzwania? Co jest wezwaniem na dalszą drogę Shalom w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach?

Po porannej modlitwie kontemplacyjnej na łonie przyrody grupy spotkały się na dzieleniu się owocami swoich refleksji. Podczas sesji plenarnej podjęto następujące zobowiązanie:

Żyć duchem Shalom jako pomost dla wartości i zasad Shalom w świetle Kierunku 24 Kapituły Generalnej oraz Laudato Si’.

Plany na kolejne spotkanie Gałęzi będą poczynione po międzynarodowym spotkaniu w październiku.

Seminarium SEDOS

Siostra Kathy Schmittgens, Międzynarodowa Koordynatorka Shalom

Od lewej do prawej: Nowicjuszka Esther, Ojciec Leo, Siostra Tatiane, i Ojciec Lucas w trakcie panelu dotyczącego młodych osób zakonnych

Od lewej do prawej: Nowicjuszka Esther, Ojciec Leo, Siostra Tatiane, i  Ojciec Lucas w trakcie panelu dotyczącego młodych osób zakonnych

Co roku SEDOS (Service of Documentation & Study on Global Mission) organizuje seminarium z zakwaterowaniem na temat związany z misją. W tym roku odbyło się ono w dniach 30 kwietnia – 4 maja w Aricci we Włoszech. Temat przewodni to: Młodzież i Misja przed Synodem na temat młodzieży, który odbędzie się w październiku. Każdy dzień miał inny podtemat: młodzież, ewangelizacja, rozeznawanie powołania.

W trzecim dniu skupiono się na rozeznawaniu powołania. Br. Paul Bednarczyck, CSC podzielił się informacjami wynikającymi z badań CARA dotyczących powołań do życia zakonnego, które zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych i mówił w jaki sposób odnoszą się one do sytuacji młodych ludzi w wielu innych częściach świata. Do najlepszych praktyk należą: aktywność instytutu w kwestii powołań, tworzenie kultury powołań, powołanie referenta/tki powołaniowego/wej i/lub zespołu, wykorzystanie mediów do promocji powołań i proponowanie programów rozeznawania.

Po tym wystąpieniu odbył się panel młodych osób zakonnych moderowany przez Br. Paula. Wśród panelistów znalazła się siostra z Ukrainy, ksiądz z Argentyny, ksiądz z Indii i nasza nowicjuszka Esther z Nigerii. Paneliści mówili bardzo ciekawie, a dyskusja była bogata.

Podczas seminarium mieliśmy przywilej wysłuchać przemówienia kardynała Lorenza Baldisseriego, który jest odpowiedzialny za październikowy Synod. Mówił o wielu sposobach, poprzez które Watykan przygotowuje się do Synodu. Seminarium odbyło się we wrześniu 2017 r . i  uczestniczyło w nim 20 młodych ludzi z całego świata. Zanotowano 600 000 wyświetleń ankiety internetowej i 100 000 odpowiedzi na ankietę, a także wiele odpowiedzi poza kwestionariuszem. W marcu 2018 r. odbył się pre-synod, który w całości zgromadził 305 młodych ludzi, a w transmisji uczestniczyło 15 000 innych osób. Ten cały wkład młodzieży będzie stanowił materiał dla Synodu.

Refleksje SSND uczestniczących w seminarium znajdują się na stronie internetowej Zgromadzenia.

Eliminowanie dyskryminacji językowej

Siostra Eileen Reilly, Dyrektor Biura SSND ONZ-NGO

Moja obecność w ONZ w ciągu ostatnich ośmiu lat z pewnością podniosła moją świadomość odnośnie znaczenia języka. Parafrazując słynny cytat Nelsona Mandeli: „Jeśli mówisz do mnie w języku, który rozumiem, to, co mówisz trafia do mojej głowy. Jeśli mówisz do mnie w moim języku, to trafia to do mojego serca”.

Wielokrotnie doświadczyłam prawdziwości tego stwierdzenia. Najbardziej poruszyło mnie obserwowanie w akcji Antónia Guterresa, obecnego Sekretarza Generalnego ONZ. Na ostatnim spotkaniu Komisji ds. Statusu Kobiet Guterres, pochodzący z Portugalii, odpowiedział na każde pytanie w języku pytającego. Bez konieczności polegania na tłumaczach ONZ, zdobył serca wielu obecnych.

Każdej wiosny miałam okazję uczestniczyć w konferencji poświęconej zagadnieniu języka w ONZ. Tegoroczny temat brzmiał: „Eliminowanie dyskryminacji językowej”. Dyskryminacja występuje na dwóch poziomach:

  1. 1. Chociaż wydarzenia ONZ są zwykle tłumaczone na sześć oficjalnych języków ONZ – arabski, chiński, angielski, francuski, rosyjski i hiszpański – często zdarza się, że tak się nie dzieje z powodu długich spotkań, braku funduszy lub braku sprzętu. W takich przypadkach używany jest język angielski, a osoby posługujące się wszystkimi innymi językami muszą się dostosować.2. Rośnie przekonanie, że być może sześć oficjalnych języków ONZ, które zostały ustalone gdy zakładano organizację w 1945 roku, nie jest już najczęściej używanymi językami w społeczności globalnej. A co z takimi językami jak hindi, bengalski, portugalski czy suahili?

Rozpoczęło się odliczanie do roku 2020 w ONZ

W roku 2020 przypadnie kilka ważnych rocznic w ONZ. Oto niektóre z nich:

  • 25. rocznica IV Światowej Konferencji w sprawie Kobiet w Pekinie
  • 20. rocznica rezolucji ONZ nr 1325 w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa
  • 5. rocznica Traktatu o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej

Położyć kres bezdomności

Siostra Eileen Reilly, Dyrektor Biura SSND ONZ-NGO

„Ludzie żyją znajdując schronienie w sobie wzajemnie”
(Przysłowie irlandzkie)

Z okazji 400. rocznicy „Rodziny Wincentyńskiej”, która jest koalicją organizacji pozarządowych żyjących charyzmatem św. Wincentego a Paulo (kapłani wincentyńscy, Siostry Miłosierdzia, Stowarzyszenie św. Wincentego a Paulo itp.) sformułowała ona ambitny cel zainicjowania projektu, który ma prowadzić do wyeliminowania bezdomności na całym świecie.

Wśród organizacji pozarządowych pracujących w ONZ powstała Grupa Robocza ds. Likwidacji Bezdomności, a członkostwo zostało poszerzone do ponad dwudziestu organizacji pozarządowych, w tym SSND. Pracując z pomocą Wincentyńskiego Instytutu ds. Globalnej Bezdomności, grupa ta bada możliwości włączenia tej kwestii do porządku obrad różnych komisji ONZ.

Cele zrównoważonego rozwoju na lata 2016-2030 koncentrują się na „Eliminacji ubóstwa” (SDG #1) i „Zmniejszaniu nierówności poprzez niepozostawianie nikogo z tyłu” (SDG #10), ale żaden z celów nie wspomina konkretnie o bezdomności. Chociaż różne są oblicza bezdomności, to widać ją w każdym narodzie na całym świecie. Słyszymy o dzieciach mieszkających na dworcach kolejowych w Kalkucie, ludziach żyjących w parkach narodowych w Stanach Zjednoczonych i o zaostrzaniu ograniczeń w korzystaniu z „przestrzeni publicznych” w niektórych krajach europejskich – żeby wymienić chociaż kilka przykładów.

Biuletyn Shalom/ONZ-NGO jest publikacją Sióstr Szkolnych de Notre Dame, wydawaną trzy razy w roku: via della Stazione Aurelia 95, 00165 Roma · tel: +39.06.6652.01; fax: +39.06.6652.0234.