Rok 27 Numer 1   —  Kwiecień 2024

Pdf: Polski (633 KB)

Żyć jako Zgromadzenie Laudato-Si’?

Maria-Theresia Knippschild, Prowincja Bawarska/Dystrykty Austria-Włochy i Czechy

 Nasze zobowiązanie do realizacji celów Laudato Si’ jako Zgromadzenie mówi: W wierności naszemu charyzmatowi i misji (…) zobowiązujemy się do nauczania i wychowania na rzecz godności życia i integralności stworzenia.

„Czy to naprawdę możliwe, biorąc pod uwagę nasz postępujący wiek? Czy naprawdę możemy zaangażować się w troskę o nasz wspólny dom?” Wiele sióstr zadawało sobie te pytania i myślało o większych działaniach. Ale często to właśnie tak zwane małe rzeczy, które są robione konsekwentnie, są niezwykle ważne i wspierają integralność stworzenia.

Siostry w naszych sześciu domach spokojnej starości naprawdę czują się członkiniami międzynarodowej wspólnoty modlitewnej o sprawiedliwość, pokój i integralność stworzenia. Podczas wizyt siostry obiecują regularną, codzienną modlitwę w intencji potrzeb prowincji i świata. W ten sposób dają również wiarygodne świadectwo i są przykładem dla wielu naszych pracowników. Bardzo ważne jest, aby siostry i pracownicy naszych instytucji wychowawczych przygotowywali powierzone im osoby do troski o całość stworzenia. Oprócz praktykowania dobrych relacji między sobą, uczniowie uczą się troski o stworzenie. Przykładem jest doświadczenie „eco-kids”/’eko-dzieci’. Dzieci uczą się, co to znaczy przeżyć dzień bez elektryczności: jedząc śniadanie przy świecach, nie jedząc ciepłego obiadu i nie mogąc korzystać z komputera lub telefonu.

W innej instytucji uczennice pracowały na rzecz swoich bliźnich, przygotowując paczki żywnościowe dla potrzebujących w Regensburgu lub zbierając plastikowe nakrętki na szczepienia przeciwko polio. We wszystkich naszych wspólnotach dokonujemy świadomych i zrównoważonych zakupów odzieży, żywności i detergentów, upewniając się, że żywność pochodzi z regionu lub kraju, jest sezonowa i najlepiej bez plastikowych opakowań. W rozmowie z przełożonymi naszych wspólnot stało się jasne, jak ważne jest, aby być świadomym tych „małych rzeczy” i widzieć, że zobowiązanie do integralności stworzenia jest nierozerwalnie związane z naszym życiem jako SSND.

Udział Sióstr Szkolnych de Notre Dame w ONZ

Siostra Beatriz Martínez-García, SSND, Reprezentantka ONZ-NGO

Jako organizacja pozarządowa działająca przy ONZ koncentrujemy się na obronie praw dziewcząt, kobiet i osób żyjących w ubóstwie. Naszym celem jest wprowadzanie systematycznych zmian w społeczeństwie.

Cieszę się, że mogę podzielić się z Wami udziałem sióstr, współpracowników, kolegów i instytucji SSND w konferencjach ONZ, a także działaniem rzeczniczym organizowanym przez organizacje pozarządowe. Współpraca dla dobra ludzi i planety jest inspirująca.

31 stycznia grupa 36 entuzjastycznych uczennic z Akademii Świętych Aniołów w New Jersey w USA odwiedziła Organizację Narodów Zjednoczonych. Joan Connelly i Jennifer Cucchisi poprowadziły grupę z wielka radością. Podczas prezentacji w strefie Visitor Café wyjaśniłam rolę organizacji pozarządowych w ONZ. Obejmowało to działania rzecznicze SSND we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi i Międzynarodową Siecią Shalom SSND. Studentki były otwarte i zadawały interesujące pytania. Po prezentacji grupa udała się na wycieczkę z przewodnikiem po siedzibie ONZ.

9 lutego, NGO Committee on Social Development /Komisja ONZ ds. Rozwoju Społecznego była gospodarzem Forum Społeczeństwa Obywatelskiego 2024. Siostra Karina Ubillús Agurto (Południowy Sudan) uczestniczyła w wydarzeniu za pośrednictwem transmisji na żywo. Przed Forum spotkałam się z przedstawicielami rządów Ghany, Japonii, Peru, Polski i Portugalii oraz innymi współpracownikami. Omówiliśmy Committee’s Four Advocacy Priorities/ Priorytety Komisji ds. Rzecznictwa, które zostały podkreślone w Deklaracji Społeczeństwa Obywatel-skiego 2024, zatwierdzonej przez SSND.

CSW2024-graphic

Commission on the Status of Women/ Komisja ds, Statusu Kobiet  odbyła swoją sześćdziesiątą ósmą sesję w dniach od 11 do 22 marca. Delegacja SSND składała się ze studentek i pracowników uniwersytetu Mount Mary w Milwaukee, WI i Akademii Świętych Aniołów w New Jersey, USA. Aby przygotować się do Komisji, wszystkie delegatki wzięły udział online w spotkaniu wprowadzającym.

Kolejnym radosnym wydarzeniem była wizyta w Organizacji Narodów Zjednoczonych 40 uczennic i pięciu pracowników z Notre Dame High School/ szkoły średniej w Kioto w Japonii, z którymi spotkałam się 8 marca i przedstawiłam prezentację na temat „Artyści Pokoju”.

Bazylika Santa Maria in Trastevere w Rzymie

WĘDRÓWKA W GODNOŚCI: Słuchaj, Śnij, Działaj

Nowicjuszka Marcellar Chepkemoi, Prowincja Afryki

My, nowicjuszki i niektóre siostry ze wspólnoty Generalatu, miałyśmy szczęście uczestniczyć w międzywyznaniowym czuwaniu modlitewnym, łącząc się z Kościołem w modlitwie o większą świadomość i działania przeciwko handlowi ludźmi. Papież Franciszek powiedział: „Zachęcam was do dbania o godność swoją i każdej osoby, którą spotykacie”. To bardzo inspirujące, ponieważ prawdziwa godność zaczyna się od nas samych, począwszy od tego, kim jesteśmy i co robimy poprzez nasze istnienie i rozszerzanie tego, kim jesteśmy na innych.

Modlitwa była przepełniona duchem, z momentami ciszy i istotnymi wezwaniami wstawienniczymi, które były uniwersalne i bardzo wzruszające, ponieważ łączyły się z pięcioma elementami natury. Dzieląc się troską o całe stworzenie, stajemy się dla siebie nawzajem dobrymi pasterzami. Wymaga to modlitwy, abyśmy wszyscy starali się dbać o ziemię, która jest naszym domem. Jeśli naprawdę szukamy przewodnictwa Ducha Świętego, aby zrozumieć, w jaki sposób elementy natury (woda, ogień, powietrze, wiatr i gleba) są powiązane z handlem ludźmi, będziemy w stanie poznać podstawowe przyczyny handlu i naruszania ludzkiej godności.

W modlitwie powtarzano, że musimy modlić się o łaskę słuchania, marzenia i działania. My, SSND, podnosimy nasze głosy, „aby wyeliminować podstawowe przyczyny niesprawie-dliwości”, jak stwierdza Konstytucja Jesteście Posłane, 17: Staramy się być solidarne z tymi, którzy cierpią. Modlimy się, aby wzrastać w odpowiedzialności za troskę o siebie nawzajem i o naszą matkę Ziemię.

 Wiele osób jest skrzywdzonych w wyniku handlu ludźmi spowodowanym wojną, konfliktami, kryzysami klimatycznymi i polityką. Modliliśmy się o łaskę uzdrowienia, ochrony i wolności dla wszystkich, którzy są ofiarami handlu ludźmi. Wzruszające było również to, że wielu młodych ludzi z różnych części świata przybyło, aby się modlić i szerzyć świadomość do działania przeciwko handlowi ludźmi. To naprawdę nadzieja na przyszłość: widzieć naszą młodzież wychodzącą ze swojej strefy komfortu i wykraczającą poza nią. To bardzo inspirujące i musimy modlić się coraz więcej, aby młodzież mogła stać się bardziej otwarta na to wezwanie i odpowiedzieć na nie. Jak powiedziała patronka tej sprawy, św. Bakhita: „Pan tak bardzo mnie umiłował. Musimy kochać wszystkich”. W obliczu nieludzkich prób widziała tylko oblicze Chrystusa.

Pamiętając o naszym wpływie na ludzi i planetę

Tim Dewane, Shalom-JPIC, Prowincja Central Pacific

 Nauczanie i wychowanie w duchu Błogosławionej Matki Teresy, skoncentrowane na rozwoju człowieka i zrównoważonym rozwoju środowiska, ma kluczowe znaczenie dla przemiany świata.”  (Akta 25. Kapituły Generalnej)

W uznaniu faktu, że styczeń jest Miesiącem Świadomości o Handlu Ludźmi oraz w ramach wsparcia naszego zobowiązania Laudato Si’ jako SSND, siostry, współpracownicy i przyjaciele poświęcili czas, aby w większym stopniu rozważyć wpływ naszych wyborów na ludzi i planetę. Nasza podróż rozpoczęła się od specjalnego webinarium – Mindful of Our Impact on People and Planet – w którym wykorzystaliśmy świadectwa, refleksje i dialog, aby zbadać, w jaki sposób nasze wybory dotyczące żywności i konsumpcji mogą przyczynić się do pozytywnego wpływu na społeczeństwa lub zaostrzyć wyzwania, przed którymi stoją ludzie i planeta.

Kontynuowaliśmy to doświadczenie poprzez cotygodniowe refleksje skupiające się na tematach z tej dziedziny: Labor Trafficking and Child Labor; The True Cost of Low Prices; Fair Trade and Ethically Sourced; Five Rs redukcji odpadów, oraz Shifting Culture and Consciousness.

Naszą inicjatywę zakończyliśmy video refleksją podczas świętowania dnia św. Josephine Bakhita oraz w uznaniu Międzynarodowego Dnia Modlitwy i Świadomości Przeciwko Handlowi Ludźmi (8 lutego). Inicjatywa ta pomogła nam lepiej zrozumieć, że każdy wybór żywności i konsumpcji, którego dokonujemy, staje się okazją do życia zgodnie z naszymi wartościami i pozostawienia pozytywnego śladu na Ziemi i jej różnorodnych społecznościach. I że „każda odrobina pomaga” (Laudate Deum 70), ponieważ nawet małe rzeczy, które robimy, mogą pomóc zmienić kulturę i świadomość – co ma fundamentalne znaczenie dla przemiany siebie i społeczeństwa.

Koalicja sprawiedliwości osób zakonnych: Model współpracy

Siostra Beatriz Martinez-Garcia, SSND Reprezentantka ONZ-NGO

Justice Coalition of Religious/ Zakonna Koalicja Sprawiedliwości (JCoR) to grupa 22 organizacji pozarządowych, ktore posiadają akredytację do wspólnej reprezentacji ponad 200 zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich Kościoła Katolickiego w ONZ w Nowym Jorku. Członkowie JCoR zjednoczyli się, aby wzmocnić współpracę między naszymi członkami – w siedzibie ONZ i na całym świecie – naszą wspólną misję: poprawę jakości życia ludzi żyjących w ubóstwie i poprawę naszego zarządzania środowiskiem naturalnym.

15 stycznia osoby kontaktu Shalom z Hondurasu, Peru i Południowego Sudanu wzięły udział w pierwszym spotkaniu online w ramach programu 2024 Programme for ‘Digital Delegate’ of Religious NGOs to  the High-Level Political Forum for Sustainable Development/ Program 2024 dla „cyfrowego delegata” religijnych organizacji pozarządowych na Forum Polityczne Wysokiego Szczebla na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Przygotowują się do wirtualnego uczestnictwa w tym forum w lipcu.

Global Community Hour/ Godzina Społeczności Globalnej (GCH) to comiesięczne globalne spotkanie online dla katolików dostępne w języku angielskim, francuskim, portugalskim i hiszpańskim. Uczestnicy odkrywają i wymieniają się pojawiającymi się regionalnymi problemami związanymi ze sprawiedliwością, będąc na bieżąco z działaniami rodziny zgromadzeń JCoR w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Lutowa GCH koncentrowała się na celu zrównoważonego rozwoju nr 2: Zakończyć głód. Nasza organizacja pozarządowa poprowadziła modlitwę, wzywając do nadziei i zobowiązania, by położyc kres głodowi, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe, poprawę żywienia i promować zrównoważone rolnictwo. Siostry Rosa Maria Trochez i Christine Garcia kilkakrotnie uczestniczyły w tym programie.

Członkowie JCoR złożyli pisemne oświadczenie do Komisji ds. Statusu Kobiet, co było świetną okazją, aby ich głos został usłyszany! Aby przeczytać oświadczenie, kliknij podany link Welcome/ Witam – JCoR. Zachęcamy do zapoznania się z witryną JCoR, aby znaleźć zasoby promujące współpracę i wzmacniające zdolność członków do radzenia sobie z podstawowymi przyczynami niezrównoważonego rozwoju.

Zapisz datę, aby obejrzeć transmisję na żywo w UNWebTV

Dwudziesta trzecia sesja UN Permanent Forum on Indigenous Issues/ Stałe Forum ONZ ds. ludności rdzennej/ odbędzie się w dniach 15-26 kwietnia. Oficjalne spotkania będą transmitowane na żywo.

Tematem przewodnim jest “Wzmocnienie prawa ludów tubylczych do samostanowienia w kontekście” United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples/ Deklaracja ONZ ds. Praw Ludów Tubylczych: podkreślając głosy rdzennej młodzieży.”

Biuletyn Shalom/ONZ-NGO jest publikacją Sióstr Szkolnych de Notre Dame.
via della Stazione Aurelia 95,  00165 Roma · tel. +39.06.6652.01   fax: +39.06.6652.0234.