Rok 23 Numer 3  —  Grudzień 2022

Pdf: Polski (941 KB)

Nasze zaangażowanie w zwalczanie rasizmu

Tim Dewane, Prowincja Central Pacific Province, Kierownik Shalom/JPIC

Racism hurts everyone.

Zobowiązujemy się kwestionować zasady i praktyki, które promują lub utrwalają uprzedzenia rasowe, jednocześnie poznając i konfrontując nasze problemy z uprzedzeniami rasowymi i naszym współudziałem we wspieraniu lub utrzymywaniu dyskryminujących rasowo praktyk.Prowincja Central Pacific SSND Wspólne stanowisko w sprawie imigracji  

 

W podzielonym i poranionym świecie zauważenie i podjęcie problemu systemowego rasizmu i uprzedzeń rasowych jest niezbędne, jeśli mamy świadczyć i ukazywać jedność, dla której Jezus Chrystus został posłany. Aby promować głębszą refleksję i znaczące działania, określiliśmy trzy ścieżki trwałego zaangażowania i odpowiedzialności, którymi się kierujemy.

Black Lives are Sacred public witnessing at Notre Dame of Elm Grove last fall.

Życie Czarnych Osób jest Święte- publiczne świadectwo w Notre Dame Elm Grove ostatniej jesieni.

  1. Autorefleksja i międzyosobowe zaangażowanie – nasze Biuro Shalom i Komitet Sprawiedliwości Rasowej zapewniają różnorodne materiały i możliwości głębszej autorefleksji i lepszego zrozumienia naszych indywidualnych i zbiorowych historii w odniesieniu do rasy, uprzedzeń i przywilejów.
  2. Struktury prowincji, praktyki i apostolaty – nasza Rada Prowincjalna (współpracująca z Prowincjalnymi Liderami Misyjnymi) przejmuje inicjatywę w bardziej zdecydowanym podejmowaniu wysiłków antyrasistowskich w naszych strukturach prowincjalnych, zasadach, praktykach i apostolatach.
  3.  Rasizm Systemowy – nasze Biuro Shalom i Komitet Sprawiedliwości Rasowej zachęcają do zaangażowania w kwestionowanie zasad i praktyk, które promują lub utrwalają uprzedzenia rasowe i kulturę wyższości białej rasy (w obszarach takich jak imigracja, opieka zdrowotna, edukacja, polityka wyborcza, sądownictwo karne, możliwości gospodarcze, polityka środowiskowa itp.).

Potwierdzamy również Rezolucję dotyczącą rasizmu Konferencji Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych z 2016 roku.

Linki do stron SSND i innych materiałów dotyczących zwalczania rasizmu można znaleźć tutaj.

SSND na Szczycie ONZ poświęconemu Przekształceniom Edukacji

Siostra Ann Scholz, SSND (Prowincja Central Pacific)

Photo: Sr. Ann Scholz, SSND

Zdjęcie: Sr. Ann Scholz, SSND

Siostry Szkolne de Notre Dame Beatriz Martínez-García (Dyrektor Biura SSND ONZ-NGO) i Ann Scholz dołączyły do ​​rzeczników społeczeństwa obywatelskiego, ekspertów ds. edukacji i światowych przywódców w dniach 16-19 września, aby zareagować na globalny kryzys w edukacji dotyczący równości i integracji, jakości i znaczenia, które mają niszczący wpływ na przyszłość dzieci i młodzieży. Szczyt ONZ poświęcony Przekształceniom Edukacji był okazją do wyniesienia edukacji na szczyt globalnej agendy oraz zmobilizowania solidarności i rozwiązań w celu przekształcenia edukacji w szybko zmieniającym się świecie.

Szacuje się, że 64,3% 10-latków nie potrafi czytać i rozumieć prostej historii; 840 milionów młodych ludzi opuści szkołę będąc nieprzygotowanymi do pracy w przyszłości. Jednak tylko mniej niż połowa krajów posiada strategie, aby poradzić sobie z tym kryzysem.

„Zamiast być wielką szansą, edukacja szybko zaczyna dzielić” – powiedział sekretarz generalny ONZ António Guterres. „Bogaci mają dostęp do najlepszych zasobów, szkół i uniwersytetów, a dzięki temu do najlepszych miejsc pracy, podczas gdy biedni – zwłaszcza dziewczęta – napotykają ogromne przeszkody w zdobywaniu kwalifikacji, które mogą zmienić ich życie”.

Szczyt przyniósł nowe znaczące zobowiązania w zakresie podstawowej nauki, łączności cyfrowej i finansowania. Obietnice 130 krajów podkreśliły rolę edukacji w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju i jej kluczowe znaczenie w rozwiązywaniu kryzysu klimatycznego, konfliktów, nierówności płci i ubóstwa.

Uczestnicy podzielili odczucia Sekretarza Generalnego, który nalegał: „Musimy iść razem do przodu, skupiając się na namacalnych działaniach tam, gdzie ma to największe znaczenie: w terenie, w klasie oraz w doświadczeniu zarówno nauczycieli, jak i uczniów”.

Dziewczęta wołają o sprawiedliwość

S. Ethel Howley, SSND (Prowincja Atlantic-Midwest)

Dziewczęta są gotowe przyspieszyć historię i posunąć do przodu nasze kraje. Niektóre objęły przewodnictwo w promowaniu przyszłości z nadzieją na zmiany klimatu, szerokie możliwości edukacyjne dla wszystkich młodych kobiet oraz bezpieczne środowiska do nauki i pracy.

Malala Yousafzai

Malala Yousafzai

Malala Yousafzai, pakistańska działaczka na rzecz edukacji kobiet i w wieku 17 lat najmłodsza laureatka Nagrody Nobla (2014), założyła organizację, aby zapewnić 12 lat bezpłatnej, bezpiecznej i wysokiej jakości edukacji dla każdej dziewczyny. Jej działania rozpoczęły się w Pakistanie i rozszerzyły się na inne części Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Dziś, pomimo ogromnych przeszkód, na całym świecie dziewczęta walczą o swoje prawo do nauki.   (Zdjęcie: Wikimedia)

Greta Thunberg

Greta Thunberg

Greta Thunberg, szwedzka działaczka w kwestii ekologii, urodzona w 2003 roku, znana jest z tego, że wzywa światowych przywódców do podjęcia natychmiastowych działań na rzecz minimalizowania zmian klimatycznych. Greta przyciągnęła uwagę przez swoje bezpośredni i otwarty sposób przemawiania do przywódców politycznych. Krytykowała światowych przywódców za brak podjęcia działań w odpowiedzi na nasz kryzys klimatyczny. Po wystąpieniu Grety na Konferencji ONZ w Sprawie Zmian Klimatu w 2018 r. na całym świecie odbyły się protesty młodzieży, które były kontynuowane w kolejnych latach. (Zdjęcie: Wikimedia)

Emma Gonzalez

Emma Gonzalez

Emma Gonzalez, urodzona w 1999 roku na Florydzie w USA, jest amerykańską zwolenniczką kontroli posiadania broni. W 2018 roku przeżyła najbardziej śmiertelną strzelaninę w liceum w Parkland na Florydzie. W odpowiedzi, stała się współzałożycielką grupy promującej kontrolę broni Marsz o nasze życie i szybko zyskała sławę, stając się amerykańską twarzą przeciwko przemocy z użyciem broni. Przemówienie wygłoszone w Waszyngtonie zaczęła od wymienienia nazwiska 17 uczniów i pracowników, którzy zostali zastrzeleni w jej szkole. Następnie milczała przez 6 minut i 20 sekund, aby ukazać napięcie, gdy przykucnęła w klasie, podczas gdy morderca strzelał w szale. (Zdjęcie: Wikimedia)

Wśród przeciwności te trzy dziewczyny wykazały zaradność, kreatywność, wytrwałość i odporność. Z niecierpliwością czekamy na owoce ich pracy i dalekowzroczności. Z nadzieją, możemy zainwestować w przyszłość, która wierzy w ich przywództwo i potencjał. Międzynarodowy Dzień Dziewcząt, obchodzony co roku 11 października, promuje dalsze możliwości dla dziewcząt i zwiększa świadomość ogólnoświatowej nierówności, z jaką borykają się dziewczęta ze względu na swoją płeć.

Czas dla Stworzenia: moment kairos w naszej szkole

S. Paola Baliño, SSND (Prowincja Ameryki Łacińskiej i Karaibów)

Już drugi rok obchodzimy Czas dla Stworzenia w Szkole SSND Św. Józefa w San Javier w Argentynie, realizując interdyscyplinarny projekt obejmujący zarówno przedszkole, jak i pierwsze klasy szkoły podstawowej

Prayer, contemplation, reflection and action with the students

Modlitwa, kontemplacja, refleksja i działanie z uczniami

Dalsze przygotowania rozpoczęły się obchodami Tygodnia Laudato Si’. Później, kiedy otrzymaliśmy przesłanie Papieża Franciszka dotyczące Czasu dla Stworzenia, utworzyliśmy komisję złożoną z nauczycieli i pedagogicznego zespołu duszpasterskiego, korzystając z obszarów sztuki ekspresyjnej, aby zaprojektować projekt. Działania Czasu dla Stworzenia rozpoczęły się modlitwą 1 września i zakończyły się 4 października wystawą wszystkich prac. To było wielkie święto otwarte także dla lokalnej społeczności.

Projekt koncentrował się na trzech aspektach: celebracyjno-liturgicznym, praktycznym działaniu i podnoszeniu świadomości. Na początku wydawało się to trudne, ale później kreatywność i dobre propozycje stały się okazją, aby wiele się nauczyć. Radości przeważały nad trudnościami, zwłaszcza gdy obserwowaliśmy zmiany u dzieci w związku z ich doświadczeniem ekologii integralnej. Praca nad tym projektem zmotywowała nas do leczenia ran, wzrastania we wdzięczności wobec Stwórcy, do bycia świadomym, odpowiedzialnym i szanującym wszystko, co nas otacza. Zaczęliśmy żyć wiedząc, że całe Stworzenie jest darem, a dbanie o nie jest naszym zadaniem.

Podjęliśmy następujące zobowiązania:

  • Być szkołą Laudato Si’, pogłębiać formację nauczycieli i rodzin oraz kształtować przemieniającą edukację ekologiczną, która przekracza instytucjonalny program nauczania i jest charakterystyczną cechą naszej formacji edukacyjnej.
  • Nawiązywać kontakty z instytucjami pośredniczącymi.

Przemiana, której doświadczyliśmy, polegała na tym, że kończąc ten Czas dla Stworzenia, zaczynaliśmy już marzyć o następnym!

Odważyć się otworzyć na przemianę

Siostry ze wspólnoty Magnificat w Nowym Sączu (Prowincja Polska)

W tym przełomowym i krytycznym momencie świętej historii stworzenia, ludzkości i naszego Zgromadzenia nasz wybór życia wymagał od nas ryzyka, otwarcia się na przemianę: poddania się, przekroczenia siebie i działania (Por. Ok.18/21). Jako SSND wybrałyśmy życie poprzez przyjęcie uchodźców z Ukrainy.

Dnia 15 marca 2022 r. zamieszkała u nas rodzina z Ukrainy: babcia Zirka, mama Tania i jej 8-letni synek Dawid. Zaraz po rozpoczęciu wojny uciekli z Iwano-Frankowska, Ukrainy (dawny Stanisławów), w którym, nasza Bł. Siostra Antonina Kratochwil przebywała w więzieniu, a potem zmarła (1942 r.). Wiedziałyśmy, że to nie przypadek. To dar Siostry Antoniny dla nas na ten czas.

We celebrated Easter together.

Świętowałyśmy razem Wielkanoc.

Mimo trudnych przeżyć migracji Zirka i Tania angażowały się we wspólne życie i nasz dom stał się pełen życia i radości. Wspólnie z nami gotowały, piekły ciasta, sprzątały, pomagały w ogrodzie. Pozwoliły nam doświadczyć, że budować przyszłość z migrantami i uchodźcami oznacza także uznać i docenić to, co każdy z nich może wnieść do procesu budowania (Papież Franciszek). Pani Zirka jako emerytowana lekarka dawała nam dobre rady w chorobie. Tania zaczęła się uczyć j. polskiego i podejmowała dorywcze prace, aby zarobić na potrzebne wydatki. Dawid każdego dnia uczestniczył w lekcjach zdalnych i z pomocą naszej Siostry uczył się angielskiego. Zirka i Tania każdego dnia śledziły wydarzenia w swojej ojczyźnie, rozmawiały ze swoimi mężami, którzy tam zostali i miały nadzieję na szybkie zakończenie wojny.

Z powodu konieczności powrotu Tani do pracy oraz słysząc, że w ich mieście jest spokojnie, podjęły decyzję o powrocie do Iwano-Frankowska. Jednak po kilkutygodniowym męczącym pobycie w Ukrainie, wyleciały do USA zatrzymując się tam u drugiej córki Zirki. Tania jeszcze poszukuje pracy. Zirka opiekuje się Dawidem i w styczniu chce wrócić na Ukrainę. Pozostajemy z nimi w kontakcie, wiedząc, że nasz Pan uczynił z nas Swoje narzędzia, byśmy niosły nadzieję, aby, odrodziło się zaufanie w przyszłość.

Trudności dzieci w Gambii w dostępie do edukacji

S. Lucy Waigwa, SSND, Nauczycielka/psycholog szkolny w Gambii (Prowincja Afryki)

Sister Lucy Waigwa and her students

Siostra Lucy Waigwa i jej uczniowie

Edukacja dziewcząt jest problemem w Gambii, zwłaszcza na obszarach wiejskich, gdzie większą wagę przywiązuje się do małżeństwa niż do edukacji. Wczesne małżeństwa i nastoletnie ciąże sprawiły, że wiele dziewcząt porzuciło szkołę. Wiele dziewcząt z podstawówki, które weszły w okres dojrzewania, nie przychodzi do szkoły z powodu braku dostępu do artykułów higienicznych i obawy przed wyśmianiem ze strony kolegów.

Rola chłopców jako przyszłych żywicieli rodziny powoduje, że niektóre rodziny zmuszają nastoletnich chłopców do wyruszenia w niebezpieczne podróże do Europy i Ameryki w poszukiwaniu bogactwa, aby utrzymać rodzinę. Ci chłopcy porzucają edukację i są sprzedawani jako dzieci do pracy w różnych częściach świata.

Wielu uczniów przychodzi do Gimnazjum nie potrafiąc dobrze czytać. Trudno znaleźć nauczycieli matematyki i przedmiotów ścisłych, przez co uczniowie też są słabo przygotowani. Podstawowa edukacja jest bezpłatna, jednak są inne opłaty za dodatkowe zajęcie wyrównawcze, podręczniki i mundurki, z powodu których ubogie dzieci nie chodzą do szkoły.

Uczniowie, których rodziny utrzymują się z rolnictwa, nie chodzą do szkoły w porze deszczowej i nie realizują programu.

W rezultacie tego wszystkiego liczba dzieci porzucających naukę radykalnie wzrosła pomimo tego, że rząd zapewnił bezpłatną edukację na poziomie podstawowym.

Dzień Praw Człowieka: 10 grudnia

Temat w 2022 mówi o tym, że prawa budują pokój społeczny i bardziej sprawiedliwe społeczeństwo dla przyszłych pokoleń. Prawa człowieka mają na celu promowanie bezpiecznych i równych praw dla wszystkich ludzi bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, język, poglądy polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, majątek, urodzenie lub inny status.

Biuletyn Shalom/ONZ-NGO jest publikacją Sióstr Szkolnych de Notre Dame:
via della Stazione Aurelia 95, 00165 Roma · tel: +39.06.6652.01; fax: +39.06.6652.0234.