Nasze zaangażowanie w realizację celów Laudato Si’

Jako Zgromadzenie podjęłyśmy publiczne zobowiązanie do podjęcia konkretnych, wymiernych działań mających na celu przemianę w duchu ekologii integralnej, aby odbudować nasz wspólny dom i pozostawić go na przyszłość następnym pokoleniom. Podjęłyśmy to zobowiązanie z wiarą, nadzieją i miłością, wiedząc, że uczestniczymy w Bożym dziele przemiany, „bo wiemy, że rzeczy mogą się zmienić” (LS 13). Ta pełna wyzwań podróż w nadziei dla Ziemi i ubogich wzywa nas do proroczej odpowiedzi na wołanie Ziemi i ubogich. Kryzysy klimatyczne wzywają nas do dalszego ciągłego nawracania się ekologicznego, praktykowania niestosowania przemocy i siania nadziei na pokój i sprawiedliwość w duchu naszego charyzmatu, pogłębiając integrację celów Laudato Si’ z naszym życiem i posługą.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i opowieści z naszej siedmioletniej podróży. Dołącz do nas.

Laudato Si' Action Platform symbol used by SSND

Oświadczenie o naszym publicznym zaangażowaniu w działania Laudato Si’ w różnych językach Zgromadzenia. (pdf)

English • Español
• Español • Deutsch
• Italiano • Magyarul
• Nihongo • Polski
• Português • Slovensko

Bóg w Trójcy Świętej Jedyny wprowadza nas w serce świata,
abyśmy były niewiastami pokoju, nadziei i miłości.

Jako zgromadzenie realizujące wezwania Laudato Si’ wyruszamy
w siedmioletnią drogę w kierunku ekologii integralnej.

W wierności naszemu charyzmatowi i misji, by wszystkich
doprowadzić do jedności, zobowiązujemy się, aby żyć prościej,
bardziej odpowiedzialnie i w sposób zrównoważony oraz

wychowywać
wspierać
działać
we współpracy z innymi
na rzecz godności życia ludzkiego
i w trosce o wszelkie stworzenie.

Wezwane do profetycznego życia misją,
my, Siostry Szkolne de Notre Dame, żyjemy i służymy
w przekonaniu, że świat można zmienić
przez przemianę osób.

Zobowiązanie publiczne
25 maja 2021 r.

Modlitwy wstawiennicze dotyczące celów Laudato Si’

pdf:  English • Español • Deutsch • Italiano • Magyarul • Nihongo (Japanese) • Polski • Português • Solvensko

Integracja celów Laudato Si’

Duchowość ekologiczna

W maju 2021 roku UISG uczciła Tydzień Laudato Si’ sesją internetową poświęconą duchowości ekologicznej.  W tej sesji osoby zakonne zaangażowane w promowanie Laudato Si’ podzieliły się historiami nawrócenia ekologicznego, zarówno osobistego, jak i wspólnotowego, z przykładami połączenia świadomej modlitwy i świętego działania. Siostra Leetta Hammock SSND była jedną z prezentujących. Zachęcamy do obejrzenia całej prezentacji. Można jednak przejść bezpośrednio do prezentacji Siostry Leetty klikając tutaj.