Przemieniać świat przez edukację
Sieć Shalom2023-10-29T18:48:26+01:00

Shalom

Sprawiedliwość, pokój i harmonia stworzenia

We wszystkich naszych posługach troszczymy się o budowanie sprawiedliwego społeczeństwa. Pracujemy zarówno nad tym, by umożliwić ludziom osiągnięcie pełni ich możliwości, jak i nad stworzeniem globalnej wspólnoty, w której szanuje się godność człowieka, dba o środowisko naturalne i pielęgnuje duchowość. W centrum naszej uwagi znajdują się potrzeby kobiet, dzieci i osób ubogich.

Nasza międzynarodowość stanowi dla nas wyzwanie do rozwijania globalnej wizji i przygotowuje nas do służby ludziom z różnych środowisk kulturowych. Razem dajemy świadectwo o możliwości przezwyciężenia barier narodowych i kulturowych, aby wszyscy byli jedno w Bogu.

W tym duchu, my, Siostry Szkolne de Notre Dame

  • Dajemy świadectwo pojednania i jedności w podzielonym świecie poprzez sposób, w jaki razem żyjemy.
  • Wychowujemy w przekonaniu, że przez wewnętrzną przemianę człowieka przemienia się świat. (JP, K 22).
  • Działamy poprzez międzynarodową Sieć Shalom na rzecz pokoju, sprawiedliwości i harmonii stworzenia.
  • Przedstawiamy potrzeby i troski świata społeczności globalnej poprzez przynależność do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Updated Shalom logo

Sieć Shalom

Shalom jest międzynarodową siecią Sióstr Szkolnych de Notre Dame, działającą na rzecz sprawiedliwości, pokoju i harmonii stworzenia. Każda siostra i każdy współpracownik jest członkiem Sieci Shalom. Siecią kieruje międzynarodowa koordynatorka stacjonująca w Generalacie w Rzymie oraz pięć przedstawicielek gałęzi kontynentalnych, pracujących z siostrami kontaktu i świeckimi współpracownikami w każdym kraju, gdzie siostry posługują.

Oto czego Pan oczekuje od ciebie: czynienia sprawiedliwości, umiłowania życzliwości i pokornego obcowania z Bogiem twoim.  Mi 6, 8

Błogosławiona Antonina, patronka Shalom

Błogosławiona Maria Antonina Kratochwil i inne Siostry Szkolne de Notre Dame, które poniosły śmierć męczeńską podczas II wojny światowej, są patronkami Shalom, czyli naszej Międzynarodowej Sieci na rzecz Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia. Siostry te żyły i umarły z powodu swojej wiary. Niektóre „zaginęły”, inne zostały zgwałcone, jeszcze inne były bite i rozstrzelane. Dzisiaj my, Siostry Szkolne de Notre Dame, uznajemy istotny związek między ich życiem i śmiercią, a tym wszystkim, do czego wzywa nas życie duchem Shalom: do ryzykowania wszystkiego w wierze dla bardziej sprawiedliwego i prawdziwie ludzkiego świata.

Wzbudzają w nas odnowione zaangażowanie, aby żyć duchem Shalom, promować kulturę życia i przeciwdziałać niesprawiedliwości w dzisiejszym świecie. Z błogosławioną Antoniną wsłuchujemy się w wołanie całego stworzenia i solidarnie na nie odpowiadamy.

Siostra Maria Antonina Kratochwil została beatyfikowana w grupie 108 męczenników II wojny światowej przez papieża Jana Pawła II, w Warszawie, 13 czerwca 1999 roku. Święto 108 męczenników, w tym bł. Antoniny, obchodzone jest 12 czerwca każdego roku.  Antoninę wspominamy również w rocznicę jej śmierci, 2 października. [Więcej …]

Go to Top