Światowy

Przynależność do międzynarodowej wspólnoty poszerza zasięg naszej troski i wzmacnia w nas gotowość do współdziałania i posługiwania ludziom odmiennego niż my kulturowego pochodzenia, czy to w naszym, czy w innym kraju. Tam, gdzie żyjemy i pracujemy we wspólnocie razem z siostrami innych narodowości, nasza jedność jest szczególnie widoczna i jest znakiem. Przez nią świadczymy, że przekroczenie narodowościowych i kulturowych barier jest możliwe. Dar międzynarodowości wyostrza naszą świadomość w odniesieniu do potrzeb świata i jest dla nas wezwaniem do rozwijania w sobie i w innych świadomości odpowiedzialności za dobro całej rodziny ludzkiej.

Jesteście Posłane, Dyrektorium Generalne 36

Countries in which SSNDs minister

Nasze siostry służą w 28 krajach

• Anglia • Argentyna • Austria • Białoruś • Brazylia • Czechy • Gambia • Ghana • Guam • Honduras • Japonia • Kanada • Kenia • Niemcy • Nigeria • Paragwaj • Peru • Polska • Południowy Sudan • Puerto Rico • Rumunia • Serbia • Sierra Leone • Słowenia • Szwecja • USA • Węgry • Włochy