Apostolat

Przynaglone miłością Chrystusa, decydujemy się wypełniać nasze posłannictwo przez służbę apostolską w dziele wychowywania. Przez wychowywanie rozumiemy uzdalnianie ludzi, by mogli osiągnąć pełnię swych możliwości jako osoby stworzone przez Boga na Jego Obraz i Podobieństwo, i pomaganie im, by wykorzystywali swe zdolności dla budowania świata bardziej ludzkiego. Podobnie jak Matka Teresa wychowujemy w przekonaniu, że przez wewnętrzną przemianę człowieka przemienia się świat.

Jesteście Posłane, Konstytucja 22

W każdej naszej służbie apostolskiej naszą szczególną troską jest kształtowanie sprawiedliwego społeczeństwa.
a.  Dokładamy starań, byśmy same, jak i inni, żyli zgodnie z wartościami ukazanymi w Ewangelii i w społecznym nauczaniu Kościoła. Gdy pracujemy nad wszechstronnym wychowaniem człowieka i przyczyniamy się do poszanowania jego godności, pomagamy do pozytywnej zmiany struktury społecznej.

Jesteście Posłane, Dyrektorium Generalne 33-a