8 grudnia: Uroczystość Niepokalanego Poczęcia

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia – 8 grudnia – jest dla nas szczególną okazją do uczczenia Maryi i odnowienia naszego oddania się jej jako Matce naszego Zgromadzenia. Cieszymy się Maryją łaski pełną i w Niej podziwiamy człowieka ukształtowanego całkowicie przez łaskę.

Jesteście Posłane, Dyrektorium Generalne 8c