SŁOWO BOŻE: To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. (J 15, 12-13)

Z NASZEJ KONSTYTUCJI: W miarę jak nasza zażyłość
z Chrystusem stale się pogłębia, wyzwala On nas do nowej i większej miłości. W ten sposób upodabniamy się coraz bardziej do Chrystusa oraz stajemy się znakiem Jego powszechnej miłości dla Kościoła i Jego wyzwalającego przymierza z ludzkością. (JP, K 13)

MÓDLMY SIĘ: Panie, Jezu Chryste! Błogosławiona Siostra Maria Antonina, była przekonana, że wytrwała miłość ma moc uzdrawiania. Jednak  dzisiaj nadal  wrogość i przemoc niszczą rodziny, kultury, społeczeństwa, a świat ciągle  pozostaje rozdarty
i podzielony przez niesprawiedliwość, konflikty rasowe, etniczne i narodowościowe. Prosimy Cię, udziel nam odwagi, by być świadkami jedności w podzielonym świecie i gdziekolwiek jesteśmy czynić wysiłki ku pojednaniu.

Błogosławiona Siostro Mario Antonino,
prawdziwą miłością zło zwyciężająca,
MÓDL SIĘ ZA NAMI!