SŁOWO BOŻE: (…) wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, [Jezus] rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”. (Mk 3, 34-35)

 Z NASZEJ KONSTYTUCJI: Miłość przynagla nas, byśmy jednoczyły naszą wolę z Wolą Bożą. (JP, K 19)

MÓDLMY SIĘ:   Panie, Jezu Chryste! Błogosławiona Siostra Maria  Antonina, umocniona łaską, poszła za Twoim przykładem, gotowa przyjąć braki, zniewagi, prześladowanie, a nawet śmierć, ze względu na Królestwo Boże. W obecnym czasie naszej historii, gdy przemoc, kłamstwo i brutalność nas tak często przeraża, spraw, by wypełnianie Woli Bożej było dla nas mocą do pokonywania wszelkich trudności.

 

Błogosławiona Siostro Mario Antonino,
Bogu we wszystkim posłuszna,
MÓDL SIĘ ZA NAMI!