SŁOWO BOŻE: (…) wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, [Jezus] rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”. (Mk 3, 34-35)

 Z NASZEJ KONSTYTUCJI: Miłość przynagla nas, byśmy jednoczyły naszą wolę z Wolą Bożą. (JP, K 19)

MÓDLMY SIĘ:   Panie, Jezu Chryste! Błogosławiona Siostra Maria  Antonina, umocniona łaską, poszła za Twoim przykładem, gotowa przyjąć braki, zniewagi, prześladowanie, a nawet śmierć, ze względu na Królestwo Boże. W obecnym czasie naszej historii, gdy przemoc, kłamstwo i brutalność nas tak często przeraża, spraw, by wypełnianie Woli Bożej było dla nas mocą do pokonywania wszelkich trudności.

 

Błogosławiona Siostro Mario Antonino,
Bogu we wszystkim posłuszna,
MÓDL SIĘ ZA NAMI!

Print Friendly, PDF & Email