SŁOWO BOŻE: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. (J 14, 12)

Z NASZEJ KONSTYTUCJI: Podobnie jak Chrystus, który został posłany, aby objawić światu miłość Ojca, tak i my jesteśmy posłane, aby przez nasze życie, przez dzielenie się darem miłości, wiary i nadziei, ukazywać światu Chrystusa. (JP, K 4)

MÓDLMY SIĘ:  Panie Jezu Chryste! Błogosławiona Siostra Maria Antonina oddała Tobie całe swoje życie i w wierze odnalazła głęboki pokój i nadzieję.
W czasach gdy tak wielu ludzi nie potrafi odnaleźć sensu swojego życia, umocnij nasze zawierzenie Tobie, abyśmy przez świadectwo naszego życia, prowadziły ludzi do Ciebie.

 

Błogosławiona Siostro Mario Antonino,
postawą heroicznej wiary jaśniejąca,
MÓDL SIĘ ZA NAMI!