24 października 2017

24. Kapituła Generalna zakończyła się dziś rano w 184. rocznicę założenia Zgromadzenia. Akta 23. Kapituły Generalnej zostały anulowane lub uznane za włączone już w życie Zgromadzenia. Kierunek i Akta 24. Kapituły Generalnej zostały zatwierdzone. Więcej szczegółów zostanie podanych niebawem.

Na zakończenie została odprawiona Eucharystia. Przewodniczył jej Jego Eminencja dr Joseph kardynał Tobin CSsR. W homilii powiedział: „Przez pełne miłości wstawiennictwo Błogosławionej Teresy i wszystkich sióstr, które już powróciły do Źródła wszelkiego życia, niech dzieło 24. Kapituły Generalnej Sióstr Szkolnych de Notre Dame prowadzi Kościół do większej jedności z Chrystusem i hojniejszej, bardziej radosnej i owocnej jego obecności w tym świecie”.

Po homilii siostry odnowiły śluby, każda w swoim własnym języku. W procesji z darami Komisja Pisania Kierunku przyniosła dary: chleb, wino oraz Kierunek i Akta 24. Kapituły Generalnej.

Po zakończeniu Eucharystii Siostra Mary Maher w symbolicznym geście wzięła do ręki Kierunek i Akta i przekazała je nowo wybranej Radzie Generalnej. Siostra Mary powiedziała: „W imieniu członkiń Kapituły i całego międzynarodowego Zgromadzenia, przekazuję Siostrom Kierunek i Akta 24. Kapituły Generalnej. Otrzymują Siostry pełnomocnictwo i misję, aby prowadzić nas w realizacji tego Kierunku, który powstał pod natchnieniem Ducha Świętego, ku przyszłości naszego życia i posłannictwa”.

Następnie Siostra Mary oficjalnie zamknęła 24. Kapitułę Generalną. Później nastąpił uroczysty posiłek.

Pozostałą część dnia zajęło Siostrom pakowanie i dokończenie swoich czynności.

Videos • Videók  • ビデオ • Filmy • Video posnetki  • Video • Vídeos

Photos • Fotos • Fotók  • 写真 • Zdjęcia • Fotografije • Fotografie