SŁOWO BOŻE: Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale.           (Mt 7, 24)

Z NASZEJ KONSTYTUCJI: W Piśmie świętym Bóg objawia nam Siebie; z Pisma świętego uczymy się odczytywać Jego działanie w naszym życiu. Jesteśmy czujne na Jego Słowo i działanie, otwarte wobec każdej drogi, na która wzywa nas Jego Duch. (JP, K 31)

MÓDLMY SIĘ:  Panie, Jezu Chryste! W życiu naszej Błogosławionej  Siostry Marii Antoniny Ty zajmowałeś pierwsze miejsce. Wzbudź w nas pragnienie słuchania Twojego Słowa i wypełniania go, abyśmy zjednoczone z Tobą, z radością głosiły Ewangelię ludziom, do których nas posyłasz.

 

Błogosławiona Siostro Mario Antonino,
w codziennej modlitwie Boga szukająca,
MÓDL SIĘ ZA NAMI!