SŁOWO BOŻE: Potem [Jezus] mówił do wszystkich: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”. (Łk 9, 23-24)

Z NASZEJ KONSTYTUCJI: W wypełnianiu posłannictwa Chrystusa, aby wszystkich doprowadzić do jedności
z Ojcem, akceptujemy prawdę, że Tajemnica Paschalna staje się udziałem naszego życia. (JP, K 5)

MÓDLMY SIĘ:  Panie Jezu Chryste! Błogosławiona Siostra Maria Antonina naśladowała Ciebie w przyjęciu krzyża i oddała swoje życie z miłości. Przez przykład swego życia stawała się światłem i nie pozwoliła sobie, by lęk i zwątpienie przyciemniło Jej miłość do Ciebie.  Udziel nam łaski cierpliwości i wytrwałości w przeciw-nościach, abyśmy potrafiły nieść nadzieję cierpiącym
i ubogim.

 

Błogosławiona Siostro Mario Antonino,
w przyjmowaniu krzyża niezłomna,
MÓDL SIĘ ZA NAMI!