SŁOWO BOŻE: Jezus [rzekł]: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać”. (J 14, 23) 

 Z NASZEJ KONSTYTUCJI: Jesteśmy stworzone do pełnej jedności z Bo­giem. Dlatego w czasie naszego ziemskiego życia czynimy wszystko, by jednoczyć się
z Nim coraz bardziej.  (JP, K 48)

MÓDLMY SIĘ:  Panie, Jezu Chryste! Fundamentem życia dla Błogosławionej Siostry Marii Antoniny było zawierzenie Ojcu. Posłuszeństwo Jego woli doprowadziło Ją do Tajemnicy Paschalnej.  Prosimy Cię, udziel nam łaski zawierzenia, byśmy umiały przeżywać wszelkie trudności w niezachwianym zawierzeniu Tobie.

 

Błogosławiona Siostro Mario Antonino,
wzorze stałego z Ojcem zjednoczenia,
MÓDL SIĘ ZA NAMI!