Strona główna
Strona główna 2018-02-26T16:43:51+00:00

Nasze posłannictwo

Nasze posłannictwo – głoszenie Radosnej Nowiny – wypełniamy jako Siostry Szkolne de Notre Dame; całe nasze życie oddajemy służbie tej jedności, dla której Chrystus przyszedł na ziemię. Podobnie jak Chrystus, który został posłany, aby objawić światu miłość Ojca, tak i mu jesteśmy posłane, aby przez nasze życie, przez dzielenie się darem miłości, wiary i nadziei, ukazywać światu Chrystusa.

Jesteście Posłane, Konstytucja Sióstr Szkolnych de Notre Dame, 4

Uwaga

Najnowsze wiadomości

Wydarzenia

Badać

Modlitwy

Módl się razem z nami o pokój na świecie.

Pokój jest owocem sprawiedliwości i miłości. Jest Bożym darem dla każdego, dla świata.

mír - paz - pace - pokój - Friede - peace - béke - 平和 - paz

Możemy przemieniać świat przez edukację.

Duchu Mądrości, otwórz nasze oczy, abyśmy mogli dostrzegać potrzeby ludzi, spragnionych wiedzy; otwórz nasze uszy, abyśmy mogli słyszeć wołanie ludzi głodnych prawdy; ...

otwórz nasze serca, abyśmy mogli odpowiadać na tęsknotę ludzi spragnionych Ciebie. Zachowaj nas w wierności wizji Błogosławionej Matki Teresy i Matki Karoliny, abyśmy mogli zrozumieć na nowo wezwanie Ewangelii do przemiany świata. Amen.