Strona główna
Strona główna 2017-10-25T17:32:33+00:00

Nasze posłannictwo

Nasze posłannictwo – głoszenie Radosnej Nowiny – wypełniamy jako Siostry Szkolne de Notre Dame; całe nasze życie oddajemy służbie tej jedności, dla której Chrystus przyszedł na ziemię. Podobnie jak Chrystus, który został posłany, aby objawić światu miłość Ojca, tak i mu jesteśmy posłane, aby przez nasze życie, przez dzielenie się darem miłości, wiary i nadziei, ukazywać światu Chrystusa.

Jesteście Posłane, Konstytucja Sióstr Szkolnych de Notre Dame, 4

Uwaga
Countdown
24th General Chapter
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

School Sisters of Notre Dame elect international leadership team and set future direction

30/10/2017|

PRESS RELEASE: Forty-five School Sisters of Notre Dame from 30 countries came together 26 September – 24 October for their 24th General Chapter to elect a general council and set the future direction for the congregation for the next six years.

Load More Posts

Najnowsze wiadomości

Październik 2017 Międzynarodowa Refleksja Solidarności: Wyrzeczenie się przemocy i pokój

20/09/2017|

Centralne miejsce ewangelicznego wyrzeczenia się przemocy i sprawiedliwego pokoju ma zasadnicze znaczenie dla naszego charyzmatu i życia w posłannictwie, szczególnie w świetle czasów, w których żyjemy.

Wydarzenia

Badać

Modlitwy

Módl się razem z nami o pokój na świecie.

Pokój jest owocem sprawiedliwości i miłości. Jest Bożym darem dla każdego, dla świata.

mír - paz - pace - pokój - Friede - peace - béke - 平和 - paz

Możemy przemieniać świat przez edukację.

Duchu Mądrości, otwórz nasze oczy, abyśmy mogli dostrzegać potrzeby ludzi, spragnionych wiedzy; otwórz nasze uszy, abyśmy mogli słyszeć wołanie ludzi głodnych prawdy; ...

otwórz nasze serca, abyśmy mogli odpowiadać na tęsknotę ludzi spragnionych Ciebie. Zachowaj nas w wierności wizji Błogosławionej Matki Teresy i Matki Karoliny, abyśmy mogli zrozumieć na nowo wezwanie Ewangelii do przemiany świata. Amen.

Modlitwy przygotowujące do 24. Kapituły Generalnej

26 września – 24 października 2017

Zaufać i odważyć się. Zadowolone z tego co niewiele, z radością kierujemy całe nasze życie ku tej jedności, dla której Jezus Chrystus został posłany.