Vidéki szolgálat: Lépések a globális tanulás megvalósítása felé

“Az oktatás értelme az, hogy megtanítson elmélyülten és kritikusan gondolkodni.
Intelligencia és jellem – ez az igazi oktatás célja”
̶  Martin Luther King Jr

Az a vágyuk, hogy holisztikus oktatást nyújtsanak, arra indította a Boldogasszony Iskolanővéreket 2018-ban Nigériában, hogy válaszoljanak a hívásra, és részt vegyenek a Corpus Christi Óvoda és Általános Iskola oktató-nevelő munkájában. Az iskola az Anwule-Oglewu nevű kis vidéki településen található, Otukpo külvárosában, Benue államban, Nigériában. Monica Benedict, Esther Bassey és Dorothy Enang nővérek voltak az úttörők, akiket a kongregáció megbízott az új küldetés elindításával Otukpo egyházmegye iskolájában. Boldogasszony Iskolanővérként örömmel válaszoltunk a hívásra. A meggyőződésünk, hogy átalakíthatjuk a világot a neveléssel, a legkisebb faluba is elvisz minket, ahol szükség van ránk, hogy eljussunk mindenkihez, különösen a nőkhöz, a gyerekekhez és a fiatalokhoz. A nevelés számunkra azt jelenti, hogy képessé tesszük az egyént arra, hogy kihozza magából mindazt, amit Istentől kapott. Így hiszünk abban, hogy az oktatás átalakítja az egyént, hogy a társadalom jobb tagjává váljon. Boldogasszony Iskolanővérként a küldetésünk az egységen keresztül, közösségi életünkben, a nevelői szolgálatunkban, és Isten akaratának közös keresése és megvalósítása által valósul meg. Anwule lakosai nyitott szívvel fogadtak bennünket, és szívvel-lélekkel támogatják a faluban végzett szolgálatunkat.

Hétfő reggel

Hétfő reggel van. Az iskolai zenekar még a messzi távolban is jól hallható a kis falu egyik végétől a másikig. A zenekar jelzi a tanulóknak, hogy bárhol is vannak, ideje igyekezni az iskolába, hamarosan kezdődik a napindító ceremónia. Bölcs döntés volt a zenekar létrehozása; kontrollálhatóvá váltak a késések. A zenekar tagjai már reggel 7-kor ott vannak az iskolában, és elkezdik verni a dobokat. A dob jelzi azoknak is, akik még otthon vannak, hogy hamarosan gyülekező van az udvaron, és mivel a gyerekek szeretnek igazodni a zene ritmusához, mindenki sietősen útra kél. 7:30-ra a legtöbben ott vannak az iskolaudvaron, várják a reggeli imát és az instrukciókat. Ezután a diákok a tanterembe sietnek, és az órák ritmikus mondókák és versek elmondásával kezdődnek. Az ovisok az óvónőkkel együtt tapsolnak, mozognak és énekelnek az osztályteremben. Élvezik a tanulást, mert jó mókának tartják. Ebben a típusú tanulásban az a csodálatos, hogy bár a falubéli gyerekek többsége alig beszél angolul, könnyedén mondják a ritmikus mondókákat és verseket helyes angolsággal.

Kihívások

A vidéki szolgálat örömei mellett kihívásokkal is küzdünk.

Esős évszak

Az esős időszak mindig nehézségeket okoz a tanulók számára, hiszen a legtöbben sok mérföldet gyalogolnak a falujukból az iskolába. A gyerekek általában kisebb csoportokban érkeznek az iskolába, útközben sokat beszélgetnek, nevetgélnek, játszanak, és megosztják egymással az iskolai élményeiket.

A nagy esőzések idején sok a pocsolya az úton, amelyek már eleve rossz állapotban vannak az erózió miatt. Sárosak az utak, és a diákok némelyike inkább otthon maradna, mintsem iskolába menne. Akik mégis útnak indulnak, a tiszta zoknijukat zsebre teszik, amíg beérnek az iskolába. Amint megérkeznek, lemossák a lábukról vagy a cipőjükről a sarat, és felveszik a tiszta zoknit, mielőtt sorakozót fújnak. A gyerekek kibírják a száraz szezon perzselő melegét és az esős időszak hideg esőit is. Dacolnak az évszakok támasztotta kihívásokkal, mert nagyon vágynak arra, hogy oktatásban legyen részük.

Tandíj

A falu lakosai földművelésből tartják fenn magukat. A családok a terményekből származó bevételekből élnek. A legtöbben maniókát termesztenek, amit helyben dolgoznak fel durva szemű lisztnek, aminek a neve garri. A falu lakosai a garri eladásából tudják kifizetni a gyerekeik tandíját. Látva a küzdelmeiket, a nővérek és az egyházmegye erőfeszítéseket tettek a rászoruló gyerekek támogatására.

Könyvtár

Egy másik kihívás, hogy az iskolának még nincs saját könyvtára, ahol a gyerekek hozzájuthatnak a tanulást segítő könyvekhez.

Nyelv

Korábban a falu iskolájában a helyi nyelvjárás volt a tanítás nyelve, ez az iskola is beintegrálódott a miénkbe. Kezdetben nagy kihívás volt számunkra a tanítás, mert nagyon kevesen tudtak angolul. [Az angol Nigéria hivatalos nyelve.] A gyerekek sokat küszködtek az angol nyelvvel, sokszor az iskolaudvaron gyakorolták el egymás között az általuk ismert néhány szóval, amit utána a nővéreknek fogalmaztak meg kérésként.

Voltak, akik inkább nem jöttek oda hozzánk, mert annyira féltek angolul megszólalni. Mosolyogva bíztattuk őket, hogy merjenek próbálkozni. Lépésről-lépésre kezdtek felszabadultabban beszélni. “Kezdetben kihívás volt a tanteremben a tanítás, mert a gyerekek nem értettek, én pedig nem beszéltem a helyi nyelvet. Úgy tanítottam, hogy mindent megmutattam” – mondta Esther nővér.

Vízellátás

Az iskolának nincs állandó vízellátása. Az esős időszakban összegyűjtjük az esővizet, amivel kiegészítjük a más városokban vásárolt vizet. Ezt isszák a diákok az iskolában. Az a kihívás, hogy a száraz időszakban nincs eső, és a folyók, amiből nyerjük a vizet, szintén kiszáradnak. Ebben az időszakban a máshol vásárolt és ide szállított vizet használjuk. Fúrt kutakkal nem igazán tudunk számolni, mert nehéz a talajvíz szintjéig lefúrni. Egyetlen lehetőségünk valamilyen forrásból víztározókat építeni, hogy fel tudjuk fogni az esős időszakban hulló csapadékot, hogy a diákjainknak legyen ivóvize az iskolában.

Elektromos áram

Szeretnénk a gyerekeknek oktatóvideókat is lejátszani, amely értékes tanulási segédeszköz. Sajnos az iskolának nincs áramellátása. Imádkozunk és reménykedünk, hogy egy nap lesz majd áramfejlesztő generátorunk vagy napelemek, amelyek biztosítják az áramellátást, hogy a falusi gyerekek is olyan tanulási lehetőségekhez jussanak, mint a városi társaik.

Globális nézőpont

Lassan kiderült, hogy a gyerekek többsége még nem járt sehol a saját faluján kívül. Szerettük volna elősegíteni, hogy a diákjaink értsék, mit jelent a világ teljessége, hogy a saját falujuk határainál tágasabban is tudjanak gondolkodni. Egy földgömb segítségével megmutattuk és megtanítottuk a kis diákjainknak a kontinenseket, a világ főbb országait, és arra bátorítottuk őket, hogy merjenek a falun túli világban is gondolkodni. Reméljük, eljutunk velük nagyobb városokba is egy-egy kirándulás alkalmával. Az az álmunk, hogy az innen kikerülő diákok a világ neves középiskoláiban és egyetemein folytassák majd a tanulmányaikat.

Shalom-hálózat

Az ENSZ Fenntartható Fejlesztési Céljaival összhangban a Boldogasszony Iskolanővérek a Shalom hálózaton keresztül keresik a békés, igazságos, és a Földet nem kizsákmányoló tevékenységek elősegítésének módjait. A Shalom célja, hogy meghalljuk a földanya kiáltását, és kutassuk, mely módokon tudunk erre választ adni. A Shalom hálózat kezdeményezései közül az iskolánkban Shalom klubot hoztunk létre, ahol megtanítjuk a gyerekeket arra, hogyan törődhetnek jobban a teremtés egészével és a földanyával, és hogyan élhetnek nagyobb felelősséggel. Arra bátorítjuk őket, hogy ültessenek fákat, és klímabarát módon éljék a mindennapokat.

A Shalom klub minden tagja ültet egy fát, amit utána ő gondoz. Mivel az iskolánk új, és az iskola területe viszonylag csupasz, a gyerekek lelkesen fogtak hozzá az udvar csinosításához.

Globális oktatás

A kihívások ellenére, amelyekkel ebben a vidéki szolgálatban találkozunk, boldogan szolgáljuk Isten gyermekeit, mert meggyőződésünk, hogy a nevelés által át tudjuk alakítani a világot. Az ENSZ egyik célja a mindenki számára elérhető globális oktatás. Ez különösen fontossá teszi a kis falvakban működő iskolákat, hiszen ezeken a településeken a gyerekek nem mindenhol jutnak minőségi oktatáshoz. Meg kell hoznunk azt az áldozatot, hogy elmenjünk a legkisebb faluba, és mosolyt fakasszunk a gyerekek arcán. Nekünk Boldogasszony Iskolanővéreknek ez azt jelenti, hogy “Egységben és kevéssel is megelégedve, elmegyünk a legkisebb faluba is, mert a Szeretetünk nem várhat.

Sr.Dorothy Enang and Sr. Monica Benedict, School Sisters of Notre Dame, at the site of their convent when they arrived Anwule in 2018.

Dorothy Enang és Monica Benedict Boldogasszony Iskolanővérek, a leendő rendház helyén, amikor megérkeztek Anwule-be

Pupils of Corpus Christi Nursery and Primary School, Anwule on Parade, in the village, to mark the Children’s day celebration

Az anwule-i Corpus Christi Óvoda és Általános Iskola tanulói menetelnek a faluban a gyermeknapi ünnepségen.

Sr. Monica Benedict addressing the pupils of Corpus Christi Nursery and Primary School, Anwule during a class assembly.

Monica Benedict nővér tart előadást a Corpus Christi Óvoda és Általános Iskola diákjainak egy tanórán.

Students with teacher, Corpus Christi Nursery and Primary School, Anwule.

Nebulók a tanárukkal a Corpus Christi Óvoda és Általános Iskolában

A cross section of pupils of Corpus Christi Nursery and Primary School, Anwule learning about continents and countries of the world.

A kontinensekről és az országokról tanulnak.

Faültetés a Környezetvédelmi Világnapon

From L-R, Sr. Esther Bassey, Sr. Dorothy Enang, and Sr.Monica Benedict, School Sisters of Notre Dame,Serving in Anwule –Oglewu, Benue State, Nigeria.

Balról jobbra: az Anwule–Oglewuban szolgáló Esther Bassey, Dorothy Enang, és Monica Benedict SSND nővérek,