General Council 2013-2018

Balról jobbra: Ir. Inês Camiran, S. M. Dominica Michalke, S. Mary Maher,
S. Maureen McGoey, Ir. Vitória Marques, S. Carol Jean Dust

2017. október 13.

Ma két napirendi pontunk volt. Az első betöltötte a délelőttöt és a délutánt is. A Káptalan tagjai különböző csoportokban tanácskoztak, hogy a 23. Általános Káptalan határozatai közül hármat megvitassanak a Kongregáció helyzetéről szóló jelentés alapján.  Arra kérték őket, hogy vizsgálják meg, hogy ezek a határozatok már megvalósultak, vagy integrálódtak-e a kongregáció folyamatos életébe és lelkiségébe. Amennyiben igen, a mostani Általános Káptalan érvényteleníti őket. Ha nem, mi legyen a folytatás? Mit kell módosítani, hogy tükrözzék a kongregáció mai új helyzetét?

A mai napirend második eseményeként a leköszönő Általános Tanácsnak mondtunk köszönetet ünnepélyes keretek között. Voltak komoly és humoros pillanatok. Remélhetőleg a fotóknak sikerült megragadni az est hangulatát. Az Eucharisztia ünneplésével kezdtünk, utána ünnepi asztalhoz ültünk, imádságos köszönetnyilvánítás és áldás következett, majd vidám együttlét.

Igazán hálásak vagyunk ezeknek a nővéreknek önzetlen szolgálatuk ajándékáért, amit kongregációnknak nyújtottak az elmúlt öt év során általános tanácsosként és általános főnöknőként: S.  Mary Maher, általános főnöknő,  S.  Maureen McGoey általános tanácsos, helyettes,  Ir. Vitória Marques, általános tanácsos, S. M. Dominica Michalke, általános tanácsos, S. Carol Jean Dust, általános tanácsos, Ir. Inês Camiran, általános tanácsos. Őrizzük meg őket szívünkben és imáinkban most, az elkövetkező átmeneti időszakban, és mindörökre. Isten áldjon mindnyájatokat!

Photos • Fotos • Fotók  • 写真 • Zdjęcia • Fotografije • Fotografie

Videos • Videók  • ビデオ • Filmy • Video posnetki  • Video • Vídeos