A szeretet mindent odaad

Nemzetközi Szolidaritási Reflexió

Teremtésvédelmi Hetek és béke ima

2022. szeptember

pdf – bevezetés (levél) (261 KB); pdf – ima (392  KB)

Égő csipkebokor szimbólum a teremtés 2022-es évszakában

Az égő csipkebokor
2Móz 3:1-12
Halld meg a teremtés hangját
A TEREMTÉSVÉDELMI HETEK

Bevezetés

Szeptember 1. és október 4. között ünneplik a keresztény egyházak a Teremtésvédelem Heteit. Ebben az időszakban különösen is imádkozunk Isten teremtésének a védelméért. Egyúttal tudatosítjuk meghívásunkat arra, hogy cselekedjünk és vállaljunk felelősséget Isten teremtményeiért. A szeptember 21-i ENSZ nemzetközi békenap időpontja is éppen a Teremtésvédelmi Hetek idejére esik.

Témák

Első olvasatra a Teremtésvédelmi Hetek témája, a „Hallgasd meg a teremtés hangját” úgy tűnik, mintha ellentétben állna a nemzetközi békenap „Vess véget a rasszizmusnak. Építsd a békét.” jelmondatával. Hiszen a teremtés olyan dolog, amit Isten a saját képmására, „nagyon jónak” teremtett, szemben áll az emberektől származó rasszizmussal. A Teremtésvédelmi Hetek szimbóluma, az égő csipkebokor nagyszerűen tükrözi ezt a feszültséget. A Kivonulás könyvében Isten az égő csipkebokornál jelent meg Mózesnek. Akár a lángokba borult világot is felfedezhetjük ebben a találkozásban. Tükrözi Földünk valóságát. Isten teremtése lángokban áll! Ha tovább olvassuk az égő csipkebokornál történt találkozásról szóló elbeszélést, látjuk, hogy Isten meghallotta szenvedő népének és teremtésének a kiáltását. Ahogyan akkor Isten elküldte Mózest, most minket küld, hogy kivezessük népét a szorongattatásból.

Mit tehetünk?

Ferenc pápa a 2022-es Teremtésvédelem Imanapjára írt üzenetében bűnbánatra, káros életmódunk és a kárt okozó rendszerek megváltoztatására buzdít bennünket: „A teremtés kedvesen zengő éneke arra hív minket, hogy gyakoroljuk az „ökológiai lelkiséget” (Laudato Si’, 216), és lássuk meg Istent a teremtett világban. Arra szólít fel, hogy lelkiségünket arra a “szeretetteljes tudatosságra építsük, hogy nem vagyunk szétválasztva a többi teremtménytől, hanem egy csodálatos egyetemes közösség részesei vagyunk (Laudato Si’, 220).” Vajon képesek vagyunk felismerni tetteink során,

 • …hogy azt Szent Földön tesszük?
 • …hogy Isten ellőtt állunk?
 • …hogy Isten minden emberben ott lakozik?

Az éghajlatváltozás kihívásaira való reagálásunk napról napra sürgetőbbé válik. Egészen kis lépésekkel kezdjük a válaszadásunkat, a mindennapi döntéseinkkel. Fontoljuk meg, hogy mit tehetünk közösségeinkben, családjainkban, munkahelyünkön és közintézményeinkben, hogy elejét vegyük bolygónk elővilágának lángba borulásának.

Ugyancsak halljuk, hogy a rasszizmus miatt egyeseket megfosztanak az emberi méltóságuktól. A 2022-es nemzetközi békenap témája: „Vess véget a rasszizmusnak. Építsd a békét.” – felhívás arra, hogy elgondolkodjunk, milyen mértékben kerülünk kapcsolatba olyan emberekkel, akik a rasszizmus áldozatává váltak. Vajon erről a realitásról való tudásunk csak a médián alapul, vagy van személyes tapasztalatunk is róla? Bátran hívjunk meg különböző hátterű (különféle nemzetiségű, kultúrájú, társadalmi rétegből származó) embereket egy eszmecserére, amely során megoszthatják helyzetüket. Fontos, hogy az emberek érezzék, tisztelik őket, és Istentől kapták emberi méltóságukat. Ez minden bizonnyal jelentős előrelépés lehet a béke megteremtéséhez.

Az imádság terének kialakítása

Javasoljuk, hogy a Teremtésvédelmi Hetek és a nemzetközi békenap alkalmából alakítsunk ki egy erre az eseménysorozatra reflektáló imahelyet. Készítsünk egy tövises ágakból álló égő csipkebokrot, amely a Teremtésvédelmi Hetek alatt, október 4-ig, a kápolna vagy az imahely központi eleme lehet. Kérjük a látogatókat arra, hogy az ágakra erősítsék fel az égő csipkebokrot szimbolizáló színes lángokat, amelyekre írják fel a környezettel vagy az emberi méltóság megsértésével kapcsolatos konkrét aggályaikat. Azt is javasoljuk, hogy a kápolnában vagy egy nagyobb helyen, helyezzük el a felhívásunkat a teremtésért és a békéért való imára.

Isten áldása kísérjen benneteket!

Teremtésvédelmi Hetek és béke ima

Ének: Íme, itt vagyok Uram (Daniel Schutte); vagy lehet egy más, az adott tartományban jól ismert ének.

A zsoltárok könyve

(19.zsoltár)

Hallgassátok, ahogy a teremtés Istenről beszél, halljátok meg Isten szavát a Szentírásban

Az egek beszélik Isten dicsőségét, és keze munkáját hirdeti az égboltozat.
Nappal a nappalnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést.

 Hallgassátok, ahogy a teremtés Istenről beszél, halljátok meg Isten szavát a Szentírásban

Nincs szó, sem beszéd, nem hallható a hangjuk.
Mégis elhat szózatuk az egész földre, és szavuk a világ végére.

Hallgassátok, ahogy a teremtés Istenről beszél, halljátok meg Isten szavát a Szentírásban

Az ÚR törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket.
Az ÚR bizonyságtétele bizonyos, bölccsé teszi az együgyűt.
Az ÚR rendelkezései helyesek, megvidámítják a szívet.

Hallgassátok, ahogy a teremtés Istenről beszél, halljátok meg Isten szavát a Szentírásban

Az ÚR parancsa világos, megvilágosítja a szemeket.
Az ÚR félelme tiszta, megáll mindörökké.
Az ÚR ítéletei változhatatlanok, és minden tekintetben igazságosak.

Hallgassátok, ahogy a teremtés Istenről beszél, halljátok meg Isten szavát a Szentírásban

 Olvasmány

(2Móz 3, 1-10)

Egy pillanatnyi elcsendesedés után a résztvevők meghívást kapnak arra, hogy megosszák egymással a hallottakat, beleértve a következő kérdéseket: Mi a feladatom/küldetésünk? Kik azok – átvitt értelemben – a mai izraeliták, akikhez én/mi küldettünk?

Közbenjáró Imádság

Minden résztvevőt arra kérünk, hogy gyújtson meg egy gyertyát, és tartsa a kezében a könyörgések alatt. Az imádság megkezdése előtt egyikük gyújtsa meg a gyertyáját a „csipkebokornál” égőnél, majd adja tovább a lángot… Ily módon a fény személyről személyre száll.

A következő könyörgéseket imádkozzuk, majd mindenki válasszon egy, a tövisbokron függő lángot, és olvassa fel a rajta szereplő aggodalmat.

  • Mindenható Atyaisten, mindenség Teremtője, Te vagy minden ember Atyja ezen a földön. Kérünk Téged, vezesd az országokat és vezetőiket a békesség és az igazságosság útjára.

Békesség Istene, hallgass meg minket, segíts meg minket

  • Oltalmazz minket az igazságtalanság, az előítéletek, a kizsákmányolás, a konfliktusok és a háborúk gonoszságaitól.

Békesség Istene, hallgass meg minket, segíts meg minket

  • Segíts nekünk, hogy megszabaduljunk a bizalmatlanságtól, a keserűségtől és a gyűlölettől.

Békesség Istene, hallgass meg minket, segíts meg minket

  • Segíts nekünk, hogy felhagyjunk a harci eszközök használatával, és felhalmozásával.

Békesség Istene, hallgass meg minket, segíts meg minket

  • Vezess minket a béke, a tisztelet és a szabadság útjára.

Békesség Istene, hallgass meg minket, segíts meg minket

  • Egyesíts bennünket, hogy képesek legyünk megteremteni a békét, hogy leküzdjük a tudatlanságot, a szegénységet, a betegségeket és az elnyomást.

Békesség Istene, hallgass meg minket, segíts meg minket

  • (Vegyük hozzá a lángokra írt aggodalmakat az égő csipkebokorról.)

 Add, hogy a Te képmásodra teremtett testvérekként növekedjünk az egyetértésben és a szeretetben, a Te tiszteletedre és dicsőségedre. Ámen

 Az SSND Laudato Si’ nyilvános kötelezettségvállalásának megújítása. Hittel és reményteljesen újítjuk meg elköteleződésünket amellett, hogy együtt a Laudato Si’ kongregációjává leszünk.

Záróimádság

Imádkozzuk együtt a Miatyánkot, az imát, amelyet Jézus tanított nekünk; most a maori teológusok által írt változatban.

Örök Lélek, Földteremtő, Fájdalomhordozó, Életadó,
Forrása mindannak, ami van és ami lesz,
Mindannyiunk Atyja és Anyja,
Szerető Isten, akiben a mennyország lakozik:
A te neved dicsőítése visszhangzik a világmindenségben!

Igazságod útján járjanak a világ népei!
Minden teremtmény a te mennyei akaratodat teljesítse!
A Te szerelmetes béke- és szabadságközösséged táplálja reményünket, és jöjjön el a földre.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
Bocsáss meg nekünk a sérelmekért, amelyeket egymástól elszenvedünk.
Erősíts meg minket a kísértések és megpróbáltatások idején.
Tarts meg minket a nagy szorongattatásokban, add, hogy kiáljuk őket és kímélj meg minket.
Szabadíts meg minket a gonosztól.

Mert a szeretet erejének dicsőségében uralkodsz, most és mindörökké. Ámen.

  (Az új-zélandi imakönyv szerint adaptálva | He Karakia Mihinare o Aotearoa.
A Miatyánk maori teológusok által írt változata).

 

Áldás

Isten, aki a teremtés táncát vezényli,
Aki a mező liliomait csodálattal szemléli,
Aki a káoszból rendet formál,
Változtassa meg az egyházat és életünket,
Hogy a teremtésben az Ő dicsőségét tükrözzük vissza.

(Forrás:  CTBI Eco-Congregation Program).

 Készítette az európai Shalom csoport kapcsolattartói részlege az SSND Shalom hálózat számára

A grafika a 24. általános káptalan irányvonalához tartozik. A designterv: a Kongregáció Kommunikációs Hivatala.