Globális Nevelés

Oktatást mindenkinek

Krisztus szeretete késztet arra az elhatározásra, hogy a nevelésre irányuló apostoli szolgálatunkkal teljesítsük küldetésünket.

Számunkra a nevelés azt jelenti, hogy az embereket – mint Isten teremtényeit és képmásait – teljes kibontakozásukhoz segítjük, és képessé tesszük arra, hogy latba vessék adottságaikat a föld emberhez méltó alakításában.

Küldetéstek van, Konstitúció 22

Az 1948-as Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának (elérhető 508 nyelven) 26.cikkelye egyértelműen rögzítette, hogy mindenkinek joga van oktatáshoz; és amelyet megerősítettek az 1979-es nőkkel szembeni megkülönböztetés  minden formájának megszüntetéséről (angol, spanyol nyelven)  és az 1990-es gyermekek jogairól (angol, spanyol nyelven) szóló egyezményekben.

Az oktatást mindenkinek ígéret újból elhangzott, amikor a világ vezetői összeültek, hogy oktatási elkötelezettséget vállaljanak abban, hogy mindenki számára elérhetővé váljon az Oktatáshoz való Jog (angol, spanyol nyelven )

Amikor 2019 szeptemberében Ferenc pápa kezdeményezte a Globális Nevelési Egyezményt, akkor ezzel az oktatás szerepét kulcsfontosságú helyre emelték bolygónk jövőjének alakításában.  Ez egy paktum, amely a személyt helyezi a középpontba és globális rendszerszintű változásra ösztönöz, azáltal, hogy újra gondolja a haladás modelljét, amely azon emberi méltóságon alapszik, hogy képesek vagyunk hatni a társadalom szívére – amint azt Ferenc pápa 2020 októberében határozottan kijelentette (német, angol, spanyol, portugál, olasz nyelven)

Fenntartható Fejlődési Cél 4: Minőségi oktatás.

SDG 4: Minőségi oktatás.

Átfogó és igazságos minőségi oktatás megteremtése és egész életen át folytatott tanulmányok lehetőségének létrehozása mindenki számára.

Célkitűzések

Sokak jó szándéka és meghatározó erőfeszítései ellenére is, még mindig túl sok az a lány és fiú – valamint nő és férfi – aki nem jut hozzá a minőségi oktatáshoz.

 • Ötből kevesebb, mint egy ország garantál 12 éves korig ingyenes és kötelező oktatást (16. oldal).
 • A 148 ország felében, az általános iskolák kevesebb, mint háromnegyedének volt csak ivóvíz hozzáférése (16. oldal).
 • Globálisan, az általános iskolai tanárok 86%-a képzett, de ez arány már jóval alacsonyabb Dél-Ázsiában (77%), a Karib-térségben (70%) és a szubszaharai Afrikában (62%) (242. oldal).
 • A többnyire magas jövedelmű országokból álló mintában a felnőttek 19%-a nem érte el a minimális írás-olvasás szintet. Az Egyesült Államokban a felnőttek 29%-a nem érte el a minimális számolási szintet.
 • Csupán az országok 66%-a érte el a nemek közti egyenlőséget az általános iskolákban, 45%-os ez az arány alsótagozatban és 25%-os nagyobb felsőtagozatban.

(Global Education Monitoring Report 2017/18 – spanyol, elérhető összefoglaló németüljapán nyelven)

Mindannyiunk felelőssége, hogy előre mozdítsuk a Fenntartható Fejlődési Célok elérését. Használjuk az alább olvasható 7 célkitűzéseket a minőségi oktatás biztosítását szolgáló intézkedések megvalósításához

Globális Nevelési Egyezmény

A Globális Nevelési Egyezmény központi szerepet játszott Ferenc pápa tanításában és a világgal folytatott dialógusában. Az oktatással kapcsolatos üzenete összefoglaló és egyben program, amely jó illusztrálja azt, amit többször is mondott: „a nevelés a remény cselekedete”. Mi és minden jóakaratú ember arra kaptunk meghívást, hogy csatlakozzunk a Globális Nevelési Egyezményhez, amely globális mértékű változásra ösztönző dokumentum, amelynek célja az oktatás előre mozdítása és a testvériség, a béke és az igazságosság megteremtésére.

Mivel napjainkban világjárványok dúlnak, és népvándorlást tapasztalunk, még sürgetőbbé vált, hogy az oktatási folyamatok középpontjába a személyt helyezzük, a lehető legnagyobb fektessük a mindenki számára elérhető minőségi oktatásba, valamint az olyan emberek képzésébe, akik készek a közösség szolgálatába állni és a közjó javát szolgálni.

A Globális Nevelési Egyezmény négy nagy kihívása a következő:

 • Emberi méltóság és jogok
 • Integrált ökológia a Laudato Si’ jegyében
 • Béke és állampolgárság
 • Szolidaritás és fejlődés

A fiatalok testvéri közösségben való nevelése, a megosztottság és a konfliktusok leküzdése, a vendégszeretet népszerűsítése, a béke és az igazságosság előre mozdítása mind-mind egy felhívás arra, hogy a nevelésen keresztül egy globális szellemi és szívbeli átalakulást hozzunk létre. A hálózatépítés szerepe ebben a közös küldetésben, amely a rendszerszintű változások elérésére irányult, kulcsfontosságú volt.

„Az Iskola Átalakítás a Globális Nevelési Egyezmény keretein belül” (angol, spanyol, olasz, portugál nyelven), Szeminárium a Pedagógusképzésről, 2021 UISG

A Globális Nevelési Egyezmény hét alapvető elköteleződési területe

Global Compact on Education commitment 1 icon1 : A személyt helyezzük a középpontba

Ösztönöznünk kell a megkülönböztetés és másokkal való kapcsolatba lépés képességének az előmozdítását a „leselejtezés kultúrájának” elutasítására.

Global Compact on Education commitment 2 icon2  : Hallgassuk meg a gyermekek és fiatalok hangját

Annak érdekében, hogy együtt építhessük fel az igazságos, békés és méltóságot nyújtó jövőt.

Global Compact on Education commitment 3 icon3  : Legyünk a nők szószolói

Ösztönöznünk kell a lányokat és fiatal nőket az oktatásban való teljes részvételre.

Global Compact on Education commitment 4 icon4  : Erősítsük meg a családokat

A családot tekintsük az oktatás elsődleges színterének.

Global Compact on Education commitment 5 icon5  : Fogadjuk be

Nevelnünk kell és magunknak is részt kell vennünk az elfogadást hirdető oktatásban, különös nyitottsággal a legkiszolgáltatottabbak és a leginkább perifériára szorultak fele.

Global Compact on Education commitment 6 icon6  : Találjunk új módokat a gazdaság és a politika megértésére

Elkötelezettnek kell lennünk a gazdaság, a politika, a növekedés és a haladás megértésének olyan új módjainak megtalálása mellett, melyek valóban az embert és az emberiség családját szolgálják egy átfogó ökológia távlatában.

Global Compact on Education commitment 7 icon7  : Óvjuk meg a közös otthonunkat

Óvjuk meg és ápoljuk a közös otthonunkat, védjük meg erőforrásainak kizsákmányolásától, folytassunk mértékletesebb életmódot, amelyet a megújuló energiaforrások használata, az emberi és természeti környezet tisztelete jellemez.

Forrásanyag

 • Az SDG4 (= 4. Fenntartható Fejlődési Cél – Minőségi oktatás )  eléréséhez tartozó UNESCO ütemterv az az Oktatás 2030 cselekvési keretrendszer (angolspanyol nyelven).
 • A Global Campaign for Education  (= Globális Nevelési Kampány ) népszerűsíti az oktatást, mint alapvető emberi jogot, és mozgósítja a közvéleményt, hogy gyakoroljon nyomást a kormányokra és a globális közösségekre, hogy azok teljesítsék az ígéreteiket, miszerint ingyenes, kötelező, állami alapfokú oktatást biztosítanak minden ember számára; különös figyelemmel a gyermekekre, nőkre és a hátrányos helyzetben levőkre.
 • Az Right to Education Project  (= Oktatáshoz való jog projekt) célja a társadalmi mobilizáció és a jogi felelősségre vonhatóság előmozdítása.
 • Az  United Nations Girls’ Education Initiative ( = Egyesült Nemzetek a Lányok Oktatásáért Kezdeményezés) olyan szervezeteknek az együttműködése, amelyek elkötelezettek a nemek közötti szakadék mérséklése mellett az alap- és középfokú oktatásban. Arra is törekszik, hogy 2030-val bezárólag:
  • Az országok mérhető változást érjenek el a lányok oktatásában és a nemek közötti egyenlőség mérséklésében; valamint globális és nemzeti fejlesztési ütemtervet készítsenek állítsanak, amelyek a lányok oktatásával és a nemek közötti egyenlőtlenséggel kapcsolatos aggodalmakra reflektál, különös figyelemmel a perifériára szorultakkal
 • Global Education Monitoring Report (= Globális Oktatásfigyelő Jelentés)
 • Az EdStats (Education Statistic = Oktatási Statisztikák) a Világbank széleskörű oktatási statisztikai adatbázisa. Többek között statisztikai pillanatképekkel szolgál az egyes országok Oktatást mindenkinek (EFA = Education for All) szerint történő előrehaladásáról.
 • 7 Insane Ways Children Get to School All Around the World  a cikk bemutat hét igazán megdöbbentő iskolába vezető utat a világból.
 • Útmutató a Globális Nevelési Egyezmény megvalósításához (német, angol, spanyol, portugál nyelven)
 • Globális Nevelési Egyezmény: a tanulmány négy területe
 • The village of education (= Az oktatás faluja) Hírek, szavak, történetek az oktatás világából
 • Ferenc Pápa videóüzenete: “Globális Nevelési Egyezmény. Együtt, nézzünk előre.” (német, angol, spanyol, olasz, portugál nyelven)
 • A Globális Nevelési Egyezmény és az UNSESCO
 • Az iskola átalakítása a Globális Nevelési Egyezmény keretein belül (angol, spanyol, olasz, portugál nyelven)

Teendők

Ima

Oktatás 2030. Rick Bajornas fotója (ENSZ)

Bölcsesség Lelke, nyisd meg szemünket, hogy meglássuk tanulni vágyó néped szükségleteit, nyisd meg fülünket, hogy meghalljuk igazságra éhező néped kiáltását, nyisd meg szívünket, hogy átérezzük néped vágyakozását, mely rád szomjazik.

Segíts hűségesnek maradnunk Terézia anya és Karolina anya elképzeléséhez, hogy újra megértsük evangéliumod hívását arra, hogy megváltoztassuk a világot.

Ámen.