Emberkereskedelem

Human Trafficking icons

Elkötelezzük magunkat amellett, hogy fellépjünk az erőszak, az igazság manipulálása, a család elleni támadás, a nők dehumanizálása, és a gyermekek elhanyagolásával szemben.

(Shalom Dokumentum, Boldogasszony Iskolanővérek)

Az Emberkereskedelem a modern kori rabszolgaság egyik formája. Becslések szerint világszerte évente 700,000 – 2 millió ember esik emberkereskedők áldozatává. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) számításai szerint 2016-ban 40,3 millióan váltak a modern rabszolgaság valamilyen formájának áldozatává. A szóban forgó áldozatok túlnyomórésze nő és gyermek, akiket fizetetlen munkára, adósrabszolgaságra, prostitúcióra vagy szexuális rabszolgaságra kényszerítenek. Az emberkereskedelem a kábítószer-, és fegyverkereskedelmet követve a szervezett bűnözés harmadik legmeghatározóbb bűnügyi tevékenysége.

Az emberkereskedelem ellen emelt szót Ferenc pápa. “Az emberkereskedelem aljas cselekedet, szégyen a magát ‘civilizáltnak’ nevező társadalmunk számára!” Felszólította a nemzetközi közösséget, hogy találjanak “hatékony kezdeményezéseket és új megközelítéseket a méltóságuk megőrzésére, életminőségük emelésére, valamint a rabszolgaság modern formáiból adódó üldöztetésekből és elnyomásaiból fakadó kihívásokra”. (Ferenc pápa: Beszéd az Elvándorlók és Vándorlók Lelkipásztori Gondozásáért Felelős Pápai Tanácsa plenáris ülésének résztvevőihez, 2013. május 24.)

A Boldogasszony Iskolanővérek, akik elkötelezettek az igazságtalanságok kiváltó okainak felszámolása mellett, számos módon igyekeznek válaszolni erre a problémára, és küzdelmük egyik prioritása az emberkereskedelem elleni harc. Ezért támogatták a Női Általános Elöljárók Nemzetközi Uniójának (UISG) 2001-es nyilatkozatát, miszerint “szolidaritásban dolgozzanak egymással, különös figyelmet fordítva a nőkereskedelemre”, valamint támogatták a Megszentelt Élet Nemzetközi Hálózatának 2021-es cselekvésre való felhívását.

Az Iskolanővérek az emberkereskedelemmel kapcsolatosan, oktatási célból is dolgoztak ki teológiai reflexiókat, amelyeket a rendtagok mellett kollégáikkal, a szolgálatukat segítőkkel is megosztottak. Számos országban, többek között az Amerikai Egyesült Államokban és az Európai Unióban is részt vesznek az embercsempészettel kapcsolatos szigorúbb törvényhozásért folytatott kampányokban; egyesek nővérek munkacsoportokban és bizottságokban szolgálnak, valamint együttműködnek egyházmegyéikkel és a nemzetközi Karitász szervezeteivel.

További információk

8. fenntartható fejlődési cél: Tisztességes munka és gazdasági növekedés. ENSZ grafika

Cél 8.7. Vess véget a modern rabszolgaságnak, emberkereskedelemnek és gyermekmunkának. Globális célok grafika

Mit tehetsz?

  • Reflektálj az Egyház tanítására az emberkereskedelemmel kapcsolatban és kapcsolódj be olyan szervezetek munkájába, amelyek ismereteket adnak át az emberkereskedelem jelenlegi helyzetéről, védik a legkiszolgáltatottabbakat és elősegítik az emberi jogok érvényesülését.
  • Tudj meg többet arról, hogy mit tesznek az emberkereskedelem felszámolásáért a szerzetesek a világban, támogasd őket, és kapcsolódj be munkájukba.
  • Tájékozódj arról, mi a helyzet az emberkereskedelemmel kapcsolatban az országodban és régiódban – milyen törvények és eljárásrendek vannak érvényben, milyen lépéseket tettek eddig.
  • Légy jól informált a témával kapcsolatban globális, országos és helyi szinten is. Keress hozzáférést a legfrissebb jelentésekhez és elemzésekhez.
  • Csatlakozz az ENSZ Kábítószer és Bűnözés Iroda Kék Szív kampányához, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet és mozgósítson az emberkereskedelem ellen, és szolidaritást vállajon annak áldozataival.
  • Imádkozd naponta az emberkereskedelem megyszűnését kérő imát.

Ima

Ó, Istenem, szavaink nem tudják kifejezni azt, amit elménkkel is alig tudunk felfogni és szívűnk érez, mikor ismeretlen helyre szállított és megtévesztett gyermekekről és nőkről hallunk, kik a szexuális kizsákmányolás és kényszermunka áldozataivá lesznek az emberi kapzsiság miatt.

Szívünk megszakad s lelkünk forrong, hogy emberi méltóságukat és jogaikat megsértik fenyegetéssel, megtévesztéssel és erőszakkal.

Hozzád kiáltunk az emberkereskedelem megalázó tettei miatt és imádkozunk, hogy véget érjen.

Erősítsd meg a törékeny lelkűeket és a megtört szívűeket.

Kérünk, váltsd valóra ígéreteid, hogy megtöltsd ezeket a nővéreinket és bátyáinkat a te gyengéd és meleg szereteteddel és üres kézzel küldd el a kizsákmányolóikat.

Adj nekünk bölcsességet és bátorságot, hogy szolidárisak legyünk velük és együtt megtalálhassuk majd a szabadsághoz vezető utat, mely a Te ajándékod mindannyiunk számára.

Ámen.

(Gen Cassani, Boldogasszony Iskolanővér)

zöld pillangók