Emberi jogok

Emberi jogok

Önmagunkat és másokat is felszólítjuk az Evangélium és az egyház szociális tanítása szerinti életre.

Az emberek egységes képzésére irányuló erőfeszítésünkkel és az emberi méltóság tiszteletben tartásával járulunk hozzá a társadalom szerkezetének pozitív jellegű változásához.

Küldetésünk van, Általános Direktórium 33a

Eleanor Roosevelt az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával, 1949.november 1. ENSZ Photo.

„Minden emberi lény szabadnak születik és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell, hogy viseltessenek”. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának nyitó szavai alkotják a nemzetközi emberi jogokról szóló törvény alapjait. Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése által 1948. december 10-én kihirdetett Nyilatkozata az alapjogok széles körét és a szabadságot deklarálja.

A Nyilatkozatban felvázolt jogok, szabadságok és kötelezettségek magukban foglalják a civil és politikai jogokat; a gazdasági, szociális és kulturális jogokat; illetve a kollektív jogokat. Az emberi jogokat természetükből fakadóan nem lehet részekre bontani, egymástól kölcsönösen függenek és egymással összefüggenek. Az egyes jogi elemek tökéletesítése segít a többinek is az előre lépésben.

Sajnálatos módon a diszkrimináció bizonyos formái továbbra is hátráltatják az emberi jogok érvényesülését. Az emberi jogok megvalósítása csak a témában tájékozott és az ügyet szívén viselő emberek kitartó erőfeszítésével és állandó éberségével lehetséges. Mindannyiunk kötelessége védeni önmagunk és mások jogait. Mindannyian osztozunk a felelősségben, hogy létrejöjjön egy olyan igazságos társadalom, amelyben értékeljük és tiszteletben tartjuk minden ember jogát és méltóságát.

“… Ugyanakkor növekszik az emberi személyt megillető magasztos méltóság tudata, mivel a személy fölötte áll minden dolognak, jogai és kötelességei egyetemesek és sérthetetlenek. Az ember számára tehát hozzáférhetővé kell tenni mindazt, ami a valóban emberi élethez szükséges: ilyenek a táplálék, a ruházat, a lakás; jog az életállapot szabad megválasztáshoz és a családalapításhoz, neveltetéshez, munkához, jó hírnévhez, tisztelethez, megfelelő tájékoztatáshoz, a saját helyes lelkiismeret szerinti cselekvéshez, a magánélete védeleméhez és a jogos szabadsághoz, mely magában foglalja a vallásszabadságot is. ….”
(Gaudium et Spes, 26)

Erőforrások

Egyesült Nemzetek zászlói, New York. ENSZ Fotó/Yutaka Nagata

 • Az 1948-as Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata  508 nyelven érhető el.
 • Az Egyesült Nemzetek Szervezetek honlapja (angol, spanyol nyelven) hozzáférést biztosít az emberi jogokkal kapcsolatos megbízásokhoz, képviseletekhez és projektekhez.
 • Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosi Hivatala (angol, spanyol nyelven) koordinálja és tájékoztatást ad az emberi jogokkal kapcsolatos eseményekről és dokumentációról.
 • Az ENSZ Emberi Jogok szerződéstár (OHCR) adatlapja (angol, pdf) bemutatja az alapvető emberi jogi szerződéseket és a szervezeteket, amelyek figyelemmel kísérik azok kivitelezését a résztvevő államokban.
 • Egyesült Nemzetek Oktatási Tudományos és Kulturális Szervezete – UNESCO  (angol, spanyol nyelven) fontos szerepet játszik az emberi jogi oktatás kereteinek, illetve iránymutatásainak meghatározásában, valamint a gyakorlatban való megfelelő alkalmazásban.
 • UNICEF, Egyesült Nemzetek Gyermekalapja (angol, spanyol nyelven), biztosítja a Gyermekjogi Egyezmények dokumentumait és információs hátterét.
 • Gyermekjogi Információs Hálózat (angol, spanyol nyelven), egy, a gyermekek jogaival foglalkozó globális hálózat, amely a gyermekeket érintő kérdésekről nyújt információt.
 • Emberi Jogi Oktatási Munkatárs (HREA) (német, angol, spanyol, olasz, portugál nyelven) emberi jogokat támogató nemzetközi szervezet.
 • Oktatás az Igazságosságért (angol, spanyol nyelven) a COC (Center of Concern) és a Faith Doing Justice projektje, amely a Katolikus Egyházi Szociális tanítás, a jelenlegi társadalmi igazságosság és az emberi jogok hatékonyabb megértésének előre mozdítását szolgáló erőforrásokat kínál.
 • Az Egyházak Világtanácsa ( német, angol, spanyol nyelven) az emberi méltóság védelmével foglalkozik az emberi jogok etikai és teológiai tekintetében.
 • A Vének (The Elders) egy nemzetközi nem-kormányzati szervezet, amely idős államfőket, béke – és emberi jogi aktivistákat tömörít. A szervezetet Nelson Mandela alapította. A szervezet célja, hogy a kollektív tudásukkal, befolyásukkal és tapasztalataikkal előre mozdítsák a béke és az emberi jogok ügyét.
 • Az Üzleti és Emberi Jogi Erőforrás Központja 180 országban, több mint 5000 vállalkozás pozitív és negatív hatását követi nyomon az alapvető emberi jogokra nézve (német, angol, spanyol, portugál nyelven).
 • A Német Emberei Jogok Intézete – Das Deutsche Institut für Menschenrechte (német, angol nyelven) tájékoztatást nyújt az emberi jogokról, hozzájárul az emberi jogok megsértésének a megelőzéséhez, valamint előre mozdítja az emberi jogok védelmét.
 • Terre Des Femmes (német, angol nyelven) egy német nonprofit nőjogi szervezet, amely a lányok és nők szabad, biztonságos és öndeterminált kényszertől mentes életének védelme mellett kötelezte el magát.
 • ATD Negyedik Világ – Együtt méltóságban

Teendők

 • Csatlakozz az Iskolanővérek közösségéhez bárhol a világon, hogy együtt ünnepeljük december 10-én az Emberi Jogok Napját.
 • Tanítsd az igazságosságot a Shalom és a Katolikus Egyház Szociális Tanítás ismeretében az Emberi Jogok, a Fenntartható Fejlődési Célok  előre mozdításával (Elérhető több nyelven).
 • Tanulmányozd XVI.Benedek pápa Caritas in Veritate enciklikáját ( német, angol, spanyol, olasz, lengyel, portugál nyelven) és VI. Pál pápa Populorum Progressio kötetét (angol, spanyol, olasz, portugál nyelven), hogy elmélyülhess az integrált emberi fejlődés megértésében.
 • Csatlakozz valamelyik emberi jogi szervezethez, mint például a Human Rights Watch (több nyelven elérhető), hogy folyamatos tájékoztatásban részesülj az aktuális emberi jogokat érintő kérdésekben.
 • Maradj szolidáris azokkal az embertársaiddal, akik a megkülönböztetés valamilyen formáját, az emberi jogoktól való megfosztottságot elszenvedték vagy megtapasztalták

Ima

Ebédelő gyermek a jubai árvaházban. ENSZ Fotó/Arpan Munier

Igazságosság Istene,

megadtad gyermekeidnek az emberi méltóság és az emberi jog ajándékát. Segíts nekünk felismerni az egész emberiségben rejlő méltóságot és jogokat.

Nyisd meg szívünket, hogy meghalljuk tanításaidat, s nyisd meg szemünket azoknak a szenvedéseire, akiktől megtagadják az alapvető gazdasági, szociális és politikai jogokat.

Engedd, hogy hangunk egyesüljön ebben a kijelentésben: „az egész emberiség szent, és minden emberi jogot tiszteletben kell tartani.”

 (Center of Concern)