Béke

mír • paz • pace • pokój • Friede • peace • béke • 平和 • paz • mir • shalom

Az egyház tanításával és útmutatásaival összhangban síkraszállunk azért – első sorban saját környezetünkben -, hogy az igazságtalanság okai megszűnjenek, és felépüljön a béke, az igazságosság és a szeretet világa.

Küldetéstek van, K/17.

Békét kívánok minden férfinak, nőnek, kisfiúnak és kislánynak, és imádkozom érte, hogy Isten képmását lássuk meg minden emberben, s ezáltal úgy fogadjuk egymást, mint hatalmas méltósággal felruházott szent ajándékot. Különösképpen azokon a helyeken, ahol konfliktus dúl, tartsuk tiszteletben ezt a „legmélyebb méltóságot” [Evangelii gaudium apostoli buzdítás, 228.] és legyen cselekvésünk stílusa a tevékeny erőszakmentesség.

A szentatya 2017. január 1-jére írt üzenete

Nap mint nap hallunk a konfliktusokról, terrorcselekményekről és erőszakról. Nagy a béke utáni vágyakozás bennünk.

A béke nem csak az erőszak és a háború hiányáról szól. Az igazi békében megélt élet és kapcsolatok az igazságra, az igazságosságra, az együttérzésre, az erőszakmentes cselekedetekre, a népek és nemzetek közötti és az egész teremtéssel való szolidaritásra épül.

Arra vagyunk hivatva, hogy a nevelés, a tettek és az imádság által béketeremtőkké és a békéltetés szolgáivá legyünk (2Kor 5:18). Az alábbiakban megjelöljük azokat a nevelési lehetőségeket, potenciális cselekvési tervet és imát, amelyek segítségedre lehetnek a békére irányuló erőfeszítésekben.

Oktatási célra használható segédanyagok a béke előmozdításához

Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek (Máté 5:9)

Cselekvési terv a békéért

 • Imádkozzunk a békéért. A javasolt imák között szerepel a szeptemberi Shalom Nemzetközi Szolidaritási Reflekciókat  (Több nyelven elérhető) és a „Béke uralkodjon a Földön” ima.
 • Kísérjük figyelemmel a január 1-én tartott Béke Világnapot; reflektáljunk az ez alkalomra szóló Pápai Üzenetre; tegyünk gyakorlati lépéseket a béketeremtés érdekében.
 • Emlékezzünk meg szeptember 21-én az ENSZ Nemzetközi Békenapjáról.
 • Tanulmányozzuk a béketeremtés lehetőségét és az erőszakmentesség gyakorlását és neveljünk is erre. Bátorítsuk a tanárokat, egyetemek és ifjúsági csoportok vezetőit, hogy újabb és újabb ötleteket és cselekvési terveket találjanak a béke és az erőszakmentesség megvalósításához.
 • Reflektáljunk XXIII. János pápa Pacem in Terris enciklikájára, valamint gondoljuk át az egyén szerepét és felelősségét a béketeremtésben.
 • Tanulmányozzuk Ferenc pápa Evangelii Gaudium apostoli buzdítását; gondoljuk át, hogy hogyan tudjuk megélni az új evangéliumot, és hogyan válhatunk a békeszerzés és a megbékélt élet hiteles tanúivá (Evangelii Gaudium,  #239).
 • Ismerjük meg a Béke Nemzetközi Városai kezdeményezést és azokat a lépéseket, amelyekkel előmozdíthatjuk falvaink vagy városaink béke városaivá alakulását.
 • Egy békésebb világ elérése érdekében támogassuk a Nukleáris Leszerelést és a fegyverkereskedelem szigorúbb szabályozását. Csatlakozzunk egy nemzetközi kampányhoz az atomfegyverek megbélyegzésére és betiltására. Hívjuk fel a figyelmet a nukleáris fegyverek és az éghajlatváltozás kettős veszélyére.
 • Ültessünk békefát, békekertet vagy állítsunk békeoszlopot. Ha már lenne békeoszlopunk, akkor használjuk ki ezt az alkalmat arra, hogy közösségünket újfent a béke szolgálatába állítsuk; a  Peace Pole gyakorlati útmutatást is ad a saját békeoszlop elkészítéséhez.
 • Készítsünk Béke-szélforgót,  Pinwheels for Peace , amely kifejezi a béke iránti reménykedésünket. Helyezzük ki őket otthonainkban, iskolákban, múzeumokban és más nyilvános helyeken, hogy ország- és világszerte másokban is felébressze a békével kapcsolatos gondolatokat és érzéseket.
 • Csatlakozzunk egy békehálózathoz vagy egy békemozgalomhoz, mint például a  Catholic Peacebuilding Network, a Pax Christi International vagy valamely partnerükhöz, hogy részesei lehessünk a békeszerzésre irányuló szakadatlan helyi és globális erőfeszítéseknek.
 • Bővítsük az erőszakmentességgel kapcsolatos ismereteinket; cselekedjünk az erőszakmentesség jegyében együttműködve a Katolikus Erőszakmentességi Kezdeményezéssel (the Catholic Nonviolence Initiative)

Ima a békéért

Az imádság alapvető fontossággal bír az emberek és a világ átformálódása szempontjából. Megerősíti kapcsolatunkat Istennel. Felébreszti elménket és szívünket, hogy átalakulhasson az önmagunkkal, a másokkal és az egész teremtéssel való kapcsolatunk.

A Boldogasszony Iskolanővérek a békéért és a megbékélésért való imádságra szólítanak fel. Azokban a közösségekben, amelyeket világszerte a Shalom Imaközpontjaiként a béketeremtés érdekében működnek ( Shalom Centers of Prayer for Peace ), a nővérek a hónap minden napján elmondanak egy imát a békéért és elkötelezik magukat, hogy aktívan részt vállalnak a béke megteremtésében. Csatlakozz ezekhez az imakezdeményezésekhez, hogy az önmagunkban, otthonainkban és a világban lévő béke valóban kibontakozhasson.

Istenem, Te vagy az élet és a békesség forrása. Áldott legyen a Te neved mindörökké. Tudjuk, hogy Te fordítasz bennünket a békesség felé most, a háború idején. Azért imádkozunk, hogy akik egymás ellenségei, beszéljenek egymással; akik egymás számára idegenekké váltak, barátsággal nyújtsák a kezüket egymásnak; hogy a nemzetek keressék a békesség útját.

Erősítsd elhatározásunkat, hogy életünkkel tegyünk tanúságot ezekről az igazságokról. Adj nekünk: megértést, mely véget vet a viszálykodásnak, irgalmat, mely kioltja a gyűlöletet, megbocsájtást, mely legyőzi a bosszút. Tedd képessé az embereket, hogy a szeretet törvénye szerint éljenek. Ámen.