A teremtés egysége

A teremtés egysége

Mivel a föld kincseivel együtt Isten ajándéka mindnyájunk számára, a dolgok használatában tiszteletet, igazságosságot és takarékosságot tanúsítunk, gondolva a jelenlegi és az eljövendő nemzedék szükségleteire.

Küldetéstek van, Általános Direktórium 19a

Minél inkább áthat bennünket Jézus vágya, hogy mindnyájan eggyé legyenek, annál átfogóbb lesz minden ember és az egész teremtett világ egységéért való fáradozásunk.

Küldetéstek van, Konstitúció 9

Az elmúlt évek során világossá vált számunkra, hogy a teremtés egysége iránti elkötelezettségünk a mai világban az igazságosságért és a békéért végzett munkánk középpontjában kell állnia.

Minden teremtmény szent; Isten, a mi teremtőnk, a teremtés által nyilatkoztatja ki magát. Valójában, amikor a „teremtés egységéről” beszélünk, akkor elismerjük, hogy részesei vagyunk a teremtés közösségének.

Jézus “szeresd felebarátodat” parancsa nem korlátozódik más emberi lényekre, a teremtés minden aspektusára kiterjed. Arra vagyunk hivatva, hogy az integrált ökológia szellemében egy kölcsönös, életjavító kapcsolatban éljünk az egész teremtéssel. Ökológiai átalakulásra hív minket: a látás, a gondolkodás és a cselekvés új módjaira.  Az integrált ökológia szemüvegén keresztül a föld és a szegények kiáltása egy, mert minden szorosan összefonódik az élet szövevényében.

A természet gondozása olyan életstílus része, amely magában foglalja az együttélés és a közösségalkotás képességét. Jézus emlékeztetett minket arra, hogy Isten a mi közös Atyánk és ez testvérekké tesz minket. A testvéri szeretet csak ingyenes lehet, soha nem lehet fizetség azért, amit a másik tesz, de azért adott előleg sem, amit remélünk, hogy meg fog tenni. Ezért tudjuk szeretni ellenségeinket. Ugyanez a hála késztet minket arra, hogy szeressük és elfogadjuk a szelet, a napot vagy a felhőket, még ha nem is vetik ellenőrzésünk alá magukat. Ezért beszélhetünk „egyetemes testvériségről”.

Ferenc pápa, Laudato Si’, 228

Forrásanyagok:

 • Ferenc pápa “Laudato Si’ “ Enciklikája  (német – angol – spanyol – olasz – lengyel – portugál nyelven)
 • Laudato Si’ Mozgalom (angol, spanyol, olasz, lengyel, portugál nyelven) – éghajlati tények, katolikus tanítás, elképzelések a lehetséges lepésekről
 • A Green Christian Link  több felekezetet magába foglaló szervezet, amelyet a környezetért aggódó emberek részére hoztak létre, és a világ minden tájáról számos weboldalt, hivatkozást és forrásanyagot biztosít.
 • A Katolikus Klímaváltozási Koalíció a Katolikus Klímaszövetség (angol, spanyol nyelvenkampányával biztosít a katolikus tanításhoz és éghajlatváltozáshoz kapcsolódó forrásanyagokat, és támogatja az egyéni, valamint a szervezetek fellépését a klímavédelemben.
 • Az Earth Charter (angol, spanyol, portugál nyelven) az igazságos, fenntartható és békés globális társadalom felépítésének alapvető elveit tartalmazó deklaráció.
 • Környezetvédelmi hírek a Climate Alliance-tól (német, angol, spanyol nyelven), New Scientisttől, és Planet Ark-tól.
 • Az Európai Bizottság (német, angol, spanyol, olasz ,  magyar, lengyel, portugál, szlovén nyelvennaprakész információval szolgál a környezetünk állapotáról, a politikai kezdeményezésekről és jogalkotásról.
 • A Friends of the Earth International (angol, spanyol nyelven) egy, a környezetvédelmi szervezeteket összefogó globális hálózat, amely a legsürgetőbb környezeti és társadalmi témákkal foglalkozik.
 • Az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja (angol, spanyol, portugál nyelvenvezető szerepet tölt be a környezetvédelmi kérdéseket illetően azáltal, hogy inspirálja, tájékoztatja és lehetővé teszi a nemzetek és népek életminőségének a javítását anélkül, hogy az veszélyeztetné a jövőt.
 • Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a Fenntartható Fejlődés részlegének munkája a Fenntartható Fejlődési Tudásplatfrorm, amely vezető szerepet tölt be abban, hogy előmozdítsa és koordinálja az ENSZ Fenntartható Fejlődési programját. Az USG/UISG JPIC Bizottság (angol, spanyol) webhelyén számos angol és spanyol nyelvű forrásanyag található.
 • Forrásanyagok a különleges napok megünnepléséhez: április 22. Föld Napja (német, angol, spanyol, olasz, portugál nyelven), június 5. Környezetvédelmi Világnap (angol, spanyol nyelven),  a Teremtés szezonja (angol, spanyol, olasz, lengyel, portugál nyelven), amely szeptember 1-től október 4-ig tart.
 • A Reményt adni a Bolygónknak (angol, német, spanyol, olasz , portugál nyelven), azt szorgalmazza, hogy a szerzetesrendek a Laudato Si’ –t építsék be mind a személyes, mind a  közösségi életükbe.  Az apostoli szerzetességrendek számára számos forrásanyagot nyújt a Laudato Si’ cselekvési platformhoz való elköteleződéshez.

Teendők

 • Imádkozz a megtérés kegyelméért és azért, hogy mindenkivel igaz kapcsolatban élj
 • Élvezd a természetet, és elmélkedj Isten minden szépségén és pompáján
 • Ismerkedj az  Egyház Társadalmi Tanításával ( magyar, angol,  spanyol,  olasz, lengyel, portugál, szuahéli nyelven) és ismerkedj más keresztény felekezetek, mint például az Egyházak Világtanácsa (német, angol, spanyol nyelven), és más vallási hagyományok a teremtés egységéről és a teremtés védelméről szóló nézeteivel.
 • Olvasd el és vitasd meg másokkal, hogy mit üzentek a Pápai és a helyi Püspöki Konferenciák (az országodban vagy regionálisan) a teremtés egységével, az ökológiai és az éghajlati kérdésekkel kapcsolatban
 • Emlékezz meg a Föld Napjáról április 22-én, A Környezetvédelmi Világnapról június 5-én, és a Teremtés Hetéről , amely szeptember 1-től október 4-ig tart.
 • Kötelezd el magad az egyszerű és kölcsönösen az életet erősítő életmód mellett
 • Támogasd az egész teremtésről való gondoskodást
 • Cselekedj az élet méltósága és fenntarthatósága jegyében

Ima

A teremtett világgal együtt mondott keresztény ima

Áldunk téged, Atyánk,
minden teremtményeddel együtt,
melyek erős kezedből kerültek ki,
a tieid,
telve vannak jelenléteddel és gyengéd szereteteddel.

Áldott légy!

Isten Fia, Jézus,
általad teremtetett minden.
Testet öltöttél Mária anyai méhében,
e föld részévé lettél,
és emberi szemmel nézted a világot.
Ma benne élsz minden teremtményben
feltámadottként, dicsőségben.

Áldott légy!

Szentlélek, te világosságoddal
az Atya szeretete felé irányítod ezt a világot,
és kíséred a teremtés fájdalmas sóhajtozását,
de ott élsz a mi szívünkben is,
hogy a jóra ösztönözz minket.

Áldott légy!

Egy és hármas Urunk,
végtelen szeretetű csodálatos közösség,
taníts meg, hogy meglássunk téged
a világmindenség szépségében,
ahol minden rólad beszél!
Indíts minket dicséretre és hálára
minden egyes teremtményedért!

Add meg a kegyelmet,
hogy szoros egységben érezzük magunkat
mindazzal, ami létezik!

Szeretet Istene,
mutasd meg helyünket ebben a világban,
hogy szereteted eszközei legyünk
minden élôlény számára ezen a földön,
hiszen te egyikükrôl sem feledkezel meg!
Világítsd meg a hatalom és a pénz birtokosait,
hogy óvakodjanak a közömbösség bûnétôl,
szeressék a közjót, segítsék a gyengéket,
és legyen gondjuk erre a világra, ahol lakunk.

A szegények és a föld ezt kiáltják:

Urunk, ragadj meg minket hatalmaddal és világosságoddal,
hogy védjünk minden életet,
hogy egy jobb jövôt készítsünk elô,
hogy eljöjjön a te országod,
az igazságosság, a béke, a szeretet és a szépség országa!

Áldott légy!

Ámen.

(Ima a Laudato Si’ végén)