Globális Aggodalmaink

A mai világ

A mai világunkat a kölcsönös függés és a minden mindennel való összefüggése erősebben jellemzi, mint valaha.  Ezt támasztják alá többek közt az erőszakos konfliktusok és háborúk, a szegénység és igazságtalanság, és az emberi jogok megsértése és az ökológiai egyensúly felbomlása. A világ a gyógyulásért, a megbékélésért, az igazságosságért, a békéért és a szolidaritásért kiállt.

Válaszunk

Keresztény tanítványi mivoltunk szerves részét alkotja a szolidaritás, az igazságosság, a béke és a teremtés egysége. A Szentírás és a Katolikus Egyház Szociális Tanítása bővelkedik olyan útmutatásokban, amelyek az előttünk lévő globális kihívások közepette segítenek minket a az igazi keresztény élet elérésben. Ezek vezetnek bennünket a világ átalakításáért hozott erőfeszítéseinkben. Arra szólítanak fel bennünket, hogy bátran cselekedjünk és legyünk merészek.

Nemzetköziségünk és interkulturalitásunk ajándéka figyelmessé tesz bennünket világunk egyetemes szükségleteire; arra hív meg bennünket, hogy erősítsük önmagunkban és másokban a felelősségteljes törődést az emberek és az egész teremtés iránt.  Arra kaptunk meghívást, hogy törődjünk a teremtett világgal, legyünk szolidárisak az egész teremtéssel, és mind személyesen, mind közösségileg merjünk mindent kockáztatni Jézus Krisztus küldetéséért, hogy ezáltal megélhessük az egységért és az átformáló nevelésért folytatott küzdelem karizmáját.

Figyelemmel vagyunk a folyton változó társadalmak jellemzőire; felismerjük, hogy mely világot érintő kérdésre vagyunk hivatottak válaszolni. A négy, számunkra kiemelt terület az oktatás, az emberi jogok, a teremtés egysége és a béke.