Nevelés által megváltoztatható a világ
Shalom hálózat/JPIC2023-10-29T18:47:09+01:00

Shalom

Igazságosság, béke és a teremtés egysége

Minden szolgálatunk során igyekszünk hozzájárulni egy igazságosabb társadalom felépítéséhez. Azon dolgozunk, hogy az egyes embereket hozzásegítsük ahhoz, legjobb önmagukká váljanak, és hogy olyan globális közösséget hozzunk létre, amely tiszteli az egyes ember méltóságát, kincsként őrzi környezetét és táplálja lelkiségét. Különösen fontos számunkra a nők, gyermekek és szegények jólléte.

Nemzetközi mivoltunk arra késztet, hogy az egész világra kiterjedő jövőképet alkossunk, és képessé tesz arra, hogy különböző kulturális hátterű emberek között szolgáljunk. Közösen teszünk tanúságot arról, hogy a nemzeti és kulturális határok átléphetők, így mindnyájan egyek lehetünk Istenben.

Ennek szellemében mi, a Boldogasszony ISkolanővérek

  • Közösségi életünkkel a kiengesztelődés és a megosztott világban is jelen lévő egység mellett teszünk tanúságot.
  • Azzal a meggyőződéssel nevelünk, hogy a világot a személyek átformálásán keresztül lehet megváltoztatni(KV, K 22).
  • A nemzetközi Shalom  Hálózat segítségével cselekszünk az igazságosságért, békéért és a teremtés egységéért.
  • A világban jelenlevő ínségeket és problémákat a globális közösség elé tárjuk az ENSZ-szel való együttműködés keretében.
Updated Shalom logo

Shalom hálózat

A Shalom, az Iskolanővérek olyan nemzetközi hálózata, amely az igazságért, békéért és a teremtés egységéért küzd. Minden nővér és munkatárs tagja a Shalom Hálózatnak. A hálózatot római Generalátusban dolgozó nemzetközi koordinátor és öt, az egyes kontinenseken működő ágazati vezető irányítja, együttműködésben a kapcsolattartó nővérekkel és a civil munkatársakkal, akik minden országban ott vannak, ahol a nővérek szolgálnak.

Megmondták neked, ó ember, mi a jó, és mit kíván tőled az Úr: Semmi mást, mint hogy váltsd tettekre az igazságot, szeresd hűségesen, és járj alázatosan a te Isteneddel. (Mik 6,8)

Boldog Antonina, a Shalom mennyei pártfogója

Boldog Maria Antonina Kratochwil és a többi, a II. világháború során mártírhalált szenvedett iskolanővérek a Shalom, az igazságosságért, békéért és a teremtés egységéért küzdő nemzetközi hálózatunk védőszentjei. Ezek a szerzetesnők a hitükért éltek és haltak meg. Néhányan „eltűntek”, volt, akit megerőszakoltak, másokat agyonvertek vagy lelőttek. Mi, a mai Boldogasszony Iskolanővérek felismerjük azt a kapcsolatot, amely életüket és halálukat, és mindazt, amire a Shalom lelkisége ösztönöz minket, összeköti: hittel telve mindent kockára tenni egy igazságosabb és emberhez méltóbb világért.

Emlékük arra ösztönöz, hogy megújítsuk elköteleződésünket, hogy a Shalom értékei mentén éljünk, az élet kultúráját támogassuk és szálljunk harcba a világban tapasztalható igazságtalansággal. Boldog Antonina közbenjárásával meghalljuk a teremtett világ kiáltását és együttérzően válaszolunk.

Maria Antonina Kratochwil nővért a II. világháború 108 mártírjával együtt avatta boldoggá II. János Pál pápa Varsóban, 1999. június 13-án. A 108 vértanú, egyben Boldog Antonina emléknapját minden évben június 12-én ünnepeljük. Boldog Antoninára emlékezünk halála napján, október 2-án is.[Tovább…]

Go to Top