Nevelés által megváltoztatható a világ
ENSZ-NGO2024-05-04T16:35:51+02:00

Boldogasszony Iskolanővérek az ENSZ-ben

A nemzetköziség adománya élesebben megláttatja velünk a világméretű ínséget, és arra szólít fel, hogy magunkban és másokban is ápoljuk az egész emberiségért érzett felelősségtudatot.

Küldetéstek van,  Általános Direktórium 36

Az élet méltóságára és az egész teremtett világ védelmére nevelünk, ezért szót emelünk és cselekszünk, együttműködve másokkal. .

A szeretet mindent odaad

ENSZ 2024

A nemzetközi napok alkalmat adnak arra, hogy a nyilvánosságot tájékoztassák az őket érintő kérdésekről, hogy politikai akaratot és erőforrásokat mozgósítsanak a globális problémák megoldására, valamint hogy megünnepeljék és megerősítsék az emberiség eredményeit.

Csatlakozzon az SSND-khez világszerte, amikor 2024-ben ezeket az ENSZ-napokat ünnepeljük.

Hírek

Nemzetközi kongregáció vagyunk, amely elkötelezte magát amellett, hogy felhívja az ENSZ-tagállamok figyelmét a globális közösség sürgős szükségleteire, és hogy karizmánk ajándékát és az evangélium értékeit az ENSZ tanácskozásaira és döntéseire fordítsuk.

Nem kormányzati szervezet (NGO) vagyunk, amelyet 1994 óta akkreditált az ENSZ Globális Kommunikációs Főosztálya (DGC) (korábbi nevén a Közszolgálati Tájékoztatási Főosztály (DPI)), 1998 óta pedig az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa (ECOSOC) akkreditált minket különleges státusszal.

Érdekérvényesítő és oktatási tevékenységünket elsősorban a lányok, nők és szegények jogaival kapcsolatos kérdésekre összpontosítjuk – különösen az oktatáshoz, a gazdasági igazságossághoz és a fenntartható fejlődéshez való jogukra.

Együttműködünk az alábbi, az ENSZ-hez kapcsolódó nem kormányzati szervezetekkel.

  • Vallási Igazságügyi Koalíció – JCoR
  • Nem kormányzati bizottság az emberkereskedelem megállítására –CSTIP
  • NGO Migrációs Bizottság – CoM
  • NGO Szociális Fejlesztési Bizottság – CSocD
  • Lányokkal foglalkozó munkacsoport – WGG
  • A hajléktalanság megszüntetésével foglalkozó munkacsoport -WGEH

Tudjon meg többet az Egyesült Nemzetek Szervezetéről

Éves ECOSOC Funkcionális Bizottságok 2024

Imádkozzunk és hívjunk másokat is imádkozni az Egyesült Nemzetekért.

Imádság az Egyesült Nemzetekért

Ó szerető és kegyelmes Teremtő,
szereteted átöleli az emberi család minden tagját,
Gondoskodásod kiterjed a legkisebbekre is,
minden testvérünkre és nővérünkre a világ minden részén.

Az egész emberi közösség iránti érett szeretetre és gondoskodásra hívsz bennünket.
Hívsz minket, mint egyént, mint nemzetet, mint a nemzetek egyesült közösségét.
Halljuk meg szívünkben ezt az imát, és válaszoljunk rá hittel és jóakarattal.

Áldj meg minden erőfeszítést a népek és nemzetek egyesítésére.
Áldd meg az Egyesült Nemzetek Szervezetét
Ahogyan arra törekszik, hogy hiteles közösséggé váljon,
Miközben tanúságot tesz mindenki szükségleteiről, mindenki jogairól,
ahogyan a béketeremtés nehéz munkájában fáradozik, annak minden aspektusában.

Adj nekünk bölcsességet és kegyelmet
hogy igazi globális családdá váljunk
és tanúi legyünk uralmadnak ezen a földön. Ámen.

Az Aggodalom Központjától

Kérdésekkel vagy észrevételekkel forduljon Beatriz Martinez-Garcia nővérhez,
az SSND UN-NGO iroda igazgatójához az alábbi kapcsolatfelvételi űrlapon.

    Go to Top