Love gives everything graphic

Nemzetközi Szolidaritási Reflexió

A nőkben és leányokban rejlő éltető erő

2023. március

pdf  (278 KB)

Bevezető

A teremtés utolsó mozzanataként Isten megalkotta a nőt saját képmására és hasonlatosságára. A szent Szerző ugyanazt a héber igét használta, amelyet később az Úrnak szánt oltár megépítésének leírására is. Ferenc pápa arra hívja fel a figyelmet, hogy „erősen férfiközpontú a társadalom, és hiányzik belőle a női érzés. Csakhogy a férfi önmagában nem teremt harmóniát: a nő olyan harmóniát hoz létre, amely megtanít simogatni, gyöngéden szeretni, és amely széppé teszi a világot. Ebben rejlik a jövő; ez az, ami hiányzik. A nő azért jön, hogy megkoronázza a teremtést, és harmóniát öntsön belé.” Ferenc pápa, 2017. február 9.

A Boldogasszony Iskolanővérek Máriát követik, aki olyannyira egy volt Istennel, olyannyira eltöltötte a vágy akaratának teljesítésére, hogy az Ige testté lehetett általa (KV, K 32). Ferenc pápa is vallja, hogy „az Egyház elismeri a nők nélkülözhetetlen szolgálatát a társadalomban a maguk érzékenységével, intuícióival és különleges képességeikkel, melyek általában inkább a nőkre, mintsem a férfiakra jellemzőek. Ilyen a nők mások iránti különleges gondoskodása, amely ugyan nem kizárólagosan, de az anyaságban mutatkozik meg leginkább.” Pope Francis, The Joy of the Gospel, 2013.

Felhívás az imádságra

Szentháromság Isten, nyisd meg szívünket a Te vezetésedre és sugallatodra. Irányítsd feléd gondolatainkat és cselekedeteinket, miközben elkötelezzük magunkat, hogy együtt munkálkodunk a béke, a szabadság és a méltóság járható és igaz útjainak építésén. Tölts el minket a Te erőddel, hogy Mária lelkületében megtegyük, amire hívsz bennünket.

Tapasztalat

Sok olyan nővel találkoztam, akik lenyűgöztek a nőiességükkel, különösen az anyaságukkal, ami a nőiesség teljessége. Ez a nők hivatása, a mi női hivatásunk. Hálával gondolok édesanyámra, amiért megmutatta nekem, mit jelent nőnek, anyának lenni: hűséges, bátor, alázatos, kitartó, szorgalmas és Istenben hívőnek lenni. Édesanyám kisgyermekként megtapasztalta a háborút, és elvesztette az édesapját. Az életével mutatta meg nekem, hogyan kell szeretni és életet adni.

A dél-szudáni háború idején, amikor a katonákat mozgósították, és fiatal fiúkat soroztak be a hadseregbe, a nők „katonákká” váltak, hogy megvédjék fiaikat. „Tudtam, hogy meghalhatok” – osztotta meg velem Rebecca asszony a történetét. „Azt gondoltam magamban, hogy már sok mindent átéltem. A fiamnak még csak most kezdődött az élete”. Rebecca a háború idején még csak a harmincas éveiben járt. Annak ellenére, hogy nemrég temette el férjét, megőrizte hitét, békéjét, elbűvölő mosolyát. Túlélte a háborút, de vajon mit élhetett át? Nem kérdeztem. Nem mertem. A háború szörnyűséges. „A nők viselik a háború gyászát; hordozzák a családjukról való gondoskodás felelősségét. Sokan közülük a kitelepítés okozta traumával, a szexuális erőszakkal és a bántalmazástól való mindennapos félelemben élnek saját otthonukban és közösségükben…, mégis hihetetlenül erős nők, akik Istenben bízva kapnak megerősítést…”~ Mrs. Caroline Welby, 2023.február 5.

Vannak nők, akik szilárdan kitartottak a hitükben, hősies erényeikkel, és Jézus szívére szegezték a tekintetüket. Gondoljunk Mária felszólítására cselekvőkre a kánai menyegzőn: „…nincs több boruk… Tegyetek meg mindent, amit csak mond!” (Jn 2,5). A kánaáni asszonyra: „Úgy van, Uram! De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak.” A német Jézusról nevezett Boldog Gerhardinger Mária Terézia, a Boldogasszony Iskolanővérek Kongregációjának alapítója, aki mindennek Istenben való egységére vágyakozott, a Kongregációt az Eucharisztiára alapozta, és az egységért küzdve reagált a háború sújtotta Európa sürgető szükségleteire. A szintén német Friess M. Karolina anya SSND a szokatlan dolgokat is megkockáztatta, és bátor vezetésével a Kongregációt az új világrész életmódjához tette alkalmassá (KV, Előszó).

Minden korban voltak nők, akik a sötétség határán a fényt keresték, szeretetet közvetítettek, éltették a reményt és életet adtak. A lengyel Boldog M. Antonina Kratochwill nővér SSND az alázat, a hit és a bátorság asszonya volt, aki életét adta a szegényekért és a vele együtt bebörtönzött nőkért. Limai Szent Róza (Peru), harmadrendi világi domonkos, Dél-Amerika, az Indiák és a Fülöp-szigetek védőszentje, a szegényekért való gondoskodás és az önmegtartóztatás életét élte. Szent Kateri Tekakwitha (Kanada) az ökológia és a környezetvédelem patrónusa. Jožefa Bojanc (Szlovénia) az Isteni Szeretet Leányainak nővére, a második világháború alatt a csetnikek által halt mártírhalált. Bakhita Szent Jozefina Margit, szudáni születésű kanossziánus nővér, akit arab rabszolgakereskedők raboltak el, azt az örökséget hagyta hátra, hogy a szenvedésen keresztül is lehetséges a változás. Berta Isabel Cáceres Flores, hondurasi bennszülött vezető és környezetvédelmi aktivista volt. A brazil Dorothy Stang, Notre Dame de Namur nővér, hitet és igazságot vitt a brazil parasztoknak, megtanítva őket közösségeket alakítani, megélhetésükért gazdálkodni, és megvédeni emberi jogaikat. Ezek a nők kiemelkedő jelentőségű örökséget hagytak hátra. Hogyan tehetnénk ennél kevesebbet?

Korunk fiatal leányainak ereje inspiráló és kihívást jelent. Malala Yousafzai, a lányok oktatásának tilalma ellen küzdő pakisztáni tinédzser aktivista 15 évesen élt túl egy merényletet. Malala és az indiai Kailash Satyarthi 2014-ben közösen kapta meg a Nobel-békedíjat a gyermekek jogaiért tett erőfeszítéseik elismeréseként. Greta Thunberg (Svédország) szembesítette a világ vezetőit azzal, hogy keveset tesznek az éghajlati krízis leküzdése érdekében. A Fridays for Future (Péntekek a Jövőért) mozgalom keretében mozgósította a diákokat, és az ENSZ-ben felszólította a vezetőket, hogy csökkentsék a szén-dioxid-kibocsátást. Az indiai Ridhima Pandey kilencéves kora óta aktivistaként tevékenykedett, amikor csatlakozott az indiai kormány ellen indított perhez, ami azért indult, mert a kormány nem teljesítette a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségeit. Másokhoz kapcsolódva, az ENSZ-hez benyújtott kifogásával öt kormány ellen emelt panaszt a gyermekjogokról szóló egyezmény megsértése miatt. Ő szerepel a The Letter című filmben.

Reflexió

“…síkraszállunk…, hogy az igazságtalanság okai megszűnjenek, és felépüljön a béke, az igazságosság és a szeretet világa.” (KV, K 17) „Az, hogy a társadalomban a nőket be kell vonni a döntéshozatalba, nem csak helyénvaló…, hanem fontos is a sajátos meglátás miatt, amelyet a nők tesznek hozzá a folyamathoz. Ez a „női lelemény” rendkívül értékesnek fog bizonyulni… a világ előtt álló súlyos kihívások megoldásában.” Intervention by the Holy See at the General Assembly of the UN, 2007  

  • Légy figyelmes arra, hogy Isten mire hív MOST téged, mit kell tenned a nők és lánygyermekek védelmében?
  • Gondolkodjunk el Kongregációnk Laudato Si’ célok iránti kötelezettségvállalásán és a Talitha Kum Hálózaton. Talitha Kum Network
  • Hogyan képezem/képezzük magunkat, hogyan reagálunk a körülöttünk élő nők és leányok szükségleteire?

Mi a teendő?

  • Milyen módon tudok/ tudunk a nők és leányok méltóságáért fellépni, kiállni és cselekedni?
  • Milyen lépéseket teszel te/közösséged/egyházközséged a Kongregációnk Laudato Si’ célok iránti kötelezettségvállalásaival kapcsolatban? Hogyan tudod támogatni a Talitha Kum Hálózat tevékenységét?
  • Vegyünk részt a nők és leányok védelmét szolgáló kampányokban, dolgozzunk jogaik tiszteletben tartásáért, az őket megillető helyük elismeréséért és a döntéshozatalba való bevonásukért.

Záró imádság:

Szentháromság egy Isten, most újból átadjuk magunkat Neked. Segíts minket a mindennapi életünkben, hogy életet adjunk és megtartsuk azt. Nyiss meg bennünket Előtted az élet szépségére. Formálj minket fájdalmainkon keresztül. Élet Teremtője, hozzád vezetünk minden nőt, ifjút és időset. Vezesd, erősítsd és oltalmazd őket, hogy megvédjék a rájuk bízott életet. Add, hogy biztonságban, bátran és az élet szolgálatára elköteleződve éljenek. Legyenek alázatosak és legyenek tudatában annak, hogy minden emberi élet a Te ajándékod. Ámen.

Összeállította a Dél-Szudánban szolgálatot teljesítő M. Teresa Lipka nővér (PO Tartomány) a nemzetközi Shalom hálózat számára.

A grafika a 24. általános káptalan irányvonalához tartozik. A dizájntervet a Kongregáció Kommunikációs Hivatala készítette.