Love gives everything graphic

Nemzetközi Szolidaritási Reflexió

A modernkori rabszolgaság felszámolása

2023. július

pdf  (263 KB)

Bevezetés

Az Anti-Slavery International – egy rabszolgaság felszámolásért küzdő civilszervezet –  a modernkori rabszolgaságot a következőképpen definiálja: „az amikor egy személyt mások személyes, politikai, társadalmi vagy kereskedelmi haszonszerzés céljából kizsákmányolnak. Az érintett személy – akár becsapva, akár kényszerből – elveszíti a szabadságát. Ide tartozik többek között az emberkereskedelem, a kényszermunka és az adósrabszolgaság is”. A modern rabszolgaságnak számos formája van, mindegyik magában foglalja az irányítást, az önkényes cselekvést és a kizsákmányolást. Ez egy globális jelenség, ami közel 50 millió rabszolgasorban tartott embert érint szerte a világon, köztük nőket, gyerekeket, migránsokat és menekülteket.

Felhívás az imádságra

Istenünk, segítsd meg mindazokat, akik elkötelezettek a modernkori rabszolgaság bármely formájának felszámolásában. Erősítsd meg azokat a szervezeteket, amelyek nyíltan szembeszállnak az igazságtalansággal, az erőszakkal, és kiállnak az emberi méltóság védelmében. Áldásod kísérje azokat a misszionáriusokat, akik anyagi, erkölcsi vagy lelki szegénységben élő embereket szolgálnak.

Tapasztalat

Az ifjú Pathamara súlyos kegyetlenségeket, kínzásokat, kényszerítéseket és elutasításokat élt át fiatalon. Születésekor édesapja elhagyta a családot. Édesanyja kétségbeesésében és dühében a rendőrségen hagyta az újszülött gyermeket, ami miatt börtönbüntetést kapott. Nagymamája nevelte őt egészen 14 éves koráig, amikor is elrabolták őt és kényszerítették, hogy csatlakozzon a lázadókhoz. Megtanították a harcra és a gyilkolásra, először baltával és machetével, később pedig puskával.

Nagymamája és faluja nagyon hiányzott neki, ezért úgy döntött, hogy megszökik. Sajnos az első szökési kísérlete kudarcba fulladt. Elfogták, visszavitték a bázisra és halálra ítélték. A főparancsnok, unokatestvére könyörgésére, akit szintén elraboltak és magán-„szeretőként” használtak, megkímélte az életét, de elrendelte, hogy szigorú büntetést kapjon.

Pathamara a korbácsolás során elvesztette az eszméletét. Amikor magához tért, a földön feküdt, véresen, fájdalmasan, és a testéből legyek és különböző rovarok táplálkoztak. Senki sem jött, hogy segítsen neki, vizet hozzon, vagy akár csak kimossa a sebeit. Alig két héttel később, amint lábra tudott már állni, ismét parancsot kellett teljesítenie: ártatlan embereket megtámadni, gyilkolni, lopni, stb. Két és fél évig tartott ez az embertelen fogság.

Elhatározta, hogy megpróbál újra megszökni. Szabadságvágya olyan erővel töltötte el, hogy legyőzte félelmét, és képes volt nagy távolságok megtételére, valamint a hatalmas nehézségekkel is szembe tudott nézni. Isten védelméért és segítségéért imádkozott. Ezúttal sikerült.

Nem messze otthonától értesült arról, hogy a lázadók embereket gyilkolnak a faluban. A templomban bujkált, és az oltár oltalmazta. Amikor a lázadók elhagyták a falut, végre hazatérhetett. Milyen boldog is volt, hogy a nagymamája még életben van! Tiszta szívből hálás volt Istennek, amiért megmentette az életét, csatlakozott az imacsoporthoz és a kórushoz, aktívan részt vett a gyülekezetben, és folytatta iskolai tanulmányait. A dél-szudáni Yambióban lévő Tanárképző Intézetben volt a tanítványom. Nagy hatással volt rám az akaratereje és a hite, amellyel le tudta dobni a rabszolgaság láncait. A most friss diplomás Pathamara meg van győződve arról, hogy az oktatáson keresztül képes lesz formálni diákjait, hogy azok békében, szabadságban és méltóságban éljenek, és hozzájáruljanak a világ átalakulásához.

Reflexió

“Ma éppúgy, mint régebbi korokban, a rabszolgaság gyökere az emberi személyről alkotott olyan felfogás, amely megengedi a lehetőséget, hogy valakit tárgyként kezeljenek.” (Fratelli Tutti 24)  A rabszolgaság, annak minden formája és alakja, ellentétes az alapvető emberi jogokkal, ahogyan azok a társadalmainkat megalapozó törvényekben megfogalmazódtak. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 1. és 4. cikke egyértelműen emlékeztet minket ezekre az alapértékekre: „Minden emberi lény szabadnak születik, és egyenlő méltósága és joga van.” Isten előtt minden emberi lény szabad személy, legyen az férfi vagy nő, és arra rendeltetett, hogy egyenlőségben és testvériségben mindenki javára létezzen. A modernkori rabszolgaság, az emberkereskedelem, a kényszermunka és a prostitúció, a szervkereskedelem és minden olyan emberi kapcsolat, amely nem tartja tiszteletben azt az alapvető meggyőződést, hogy minden ember egyenlő, és ugyanolyan szabadsággal és méltósággal rendelkezik, az az emberiség ellen elkövetett bűncselekmény.

Felszólítjuk a világot, hogy kövesse a Fenntartható Fejlődés 8.7-es célkitűzését, és alkalmazza a jogérvényesítés és a technológiai eszközök minden formáját a rabszolgaság, a kényszermunka, az emberkereskedelem és a gyermekmunka felszámolására a világot átfogó nemzeti és globális szintű ellátási láncokban. (Vallási vezetők közös nyilatkozata a modernkori rabszolgaság ellen)

Boldogasszony Iskolanővérként arra vagyunk hivatottak, hogy együttműködjünk egy igazságosabb és emberibb világ megteremtésében azáltal, hogy nevelünk, kiállunk és másokkal együttműködve cselekszünk az élet méltósága védelmében (A szeretet mindent odaad). A modernkori rabszolgaság megdöbbentő valóságával szemben bizony kihívás számunkra, hogy vállaljuk ezt a küldetést.

Mit kíván tőlünk az Úr? „Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeresd az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.” (Mik 6,8). Vállaljuk a kockázatot, hogy védelmezzük az élet méltóságát, szabadítsuk fel a reményt, és ébresszük fel az örömöt, hiszen éppen az emberi méltóság a szabadság, az igazságosság és a béke horizontja. Ez Isten hívása. Közös cselekedetek révén építünk járható és életképes utakat az emberi szabadsághoz és méltósághoz. Miközben egyre inkább tudatosul bennünk a modernkori rabszolgaság nemzeti és nemzetközi valósága, igazságot kell szolgáltatnunk, irgalmasnak kell lennünk, és imádkoznunk kell Isten bátorításáért és átalakításáért, hogy tényleges lépéseket tegyünk.

Mi a teendő?

A modernkori rabszolgaság mindenkit érint. Hogyan állíthatjuk meg?

  • Képezzük magunkat, hívjuk fel rá a közvélemény figyelmét, és munkálkodjunk a modernkori rabszolgaság mindennemű formájának felszámolásán.
  • Együttműködés, hálózatépítés és érdekérvényesítés csoportokkal, mozgalmakkal, szervezetekkel és más felekezetekkel a megelőzés, gyógyítás és az elkövetők felelősségre vonása érdekében.
  • Vizsgáljuk meg az általunk fogyasztott termékek beszerzési láncát, és válasszunk tisztességes kereskedelemből származó termékeket.
  • Kampány a vállalatokat és szervezeteket felelősségre vonó törvények érvényre juttatásáért.

Záró Imádság

Istenünk, add, hogy a modern rabszolgaság elkövetői, akik a halál civilizációját terjesztik, megtérjenek. Erősítsd meg a reményt, és állítsd helyre a méltóságot minden ember életében. Tartsd égve szívünkben az igazságosság és a béke fényét, hogy elkötelezzük magunkat az embereket rabszolgaságban tartó béklyók feloldására. Ámen.

 

Összeállította M. Elżbieta Blok nővér (Dél-Szudánban szolgáló SSND nővér a Lengyel Tartományból), a nemzetközi Shalom hálózat számára. A grafika a 24. Általános Káptalan irányvonalához tartozik. A dizájntervet a Kongregáció Kommunikációs Hivatala készítette