25th General Chapter symbol

Nemzetközi Szolidaritási Reflexió

Társadalmi igazságosság és felszabadulás

2024. február

pdf (229 KB)

Bevezetés

Az alapvető emberi jogok, az esélyegyenlőség, a méltóság, az élet védelme, az oktatás, a fenntarthatóság, a szolidaritás és az együttműködés szorosan kapcsolódik a társadalmi igazságosság és a társadalmi egyenlőség iránti törekvéshez. Az Ószövetségben az igazságosság a következőképpen jelenik meg: „Hűséges az Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!”. (vö. 5Móz 32,4) Az Egyház szociális tanítása szerint az igazságosság megvalósításának célja az emberi személy teljes és átfogó felszabadítása, annak földi és transzcendens vetületében, hozzájárulva Isten Országának felépítéséhez.

Meghívás az imára

Ó, Istenem, nyisd meg szemeimet, hogy meglássam az igazságtalanság és az elnyomás forrásait;
Nyisd meg füleimet, hogy meghalljam a föld és a szegények kiáltását;
Nyisd meg szívemet, hogy irgalommal éljek;
Nyisd meg kezeimet, hogy az igazságosság és a béke vezesse cselekedeteimet. Ámen

Tapasztalat

A Mother Teresa of Jesus Szociokulturális Egyesületben szerzett személyes tapasztalataink szembemennek a világ számos részén uralkodó dehumanizáló és kirekesztő rendszerrel. Olyan gyermekeket és tinédzsereket fogadunk, akik társadalmilag és személyesen veszélyeztetett körülmények között élő családokból származnak. Kihívás és egyben lehetőség számunkra, hogy a társadalmi igazságosságot és felszabadítást előmozdítsuk azáltal, hogy megismerjük az egyes gyermekek és serdülők élettörténetét, és a szociokulturális, személyes, közösségi és családi szempontokra összpontosítva járunk el. Az ismeretmegosztás, az együttélés elsajátítása, a polgári szerepvállalás gyakorlása, valamint az egyes gyermekek és serdülők adottságainak és képességeinek feltárása és fejlesztése számítógépes tevékenységek, tánc, művészetek, beszélgetős estek, zene és színház révén történik. A program csúcspontját a kerekasztal-beszélgetések jelentik, ahol megosztják egymással életüket, félelmeiket, álmaikat és a családban, az iskolában és az utcán tapasztalt konfliktushelyzeteket. Meghallgatják őket, és útmutatást és képzést kapnak, hogy miként tudnak ellenállóképességet kialakítani és leküzdeni a törékeny családi és társadalmi környezetben tapasztalt nehézségeket, amelyben élnek.

A pandémia következtében a belső konfliktusok, a zavarok, a szorongás, az izgatottság, a koncentráció hiánya és az erőszak még inkább fokozódott. A megnövekedett kihívások szükségessé teszik, hogy a hangsúlyt továbbra is az emberre jellemző intézkedésekre fektessük, előtérbe helyezve a befogadást, a tiszteletet, az individualitások és korlátok megértését, és mindig arra törekedve, hogy megerősítsük a lehetőségeket, amelyek hozzájárulnak egy igazságosabb és méltányosabb társadalom építéséhez. Olyan környezetet igyekszünk biztosítani, amely mélyreható változásokat eredményez, újraértelmezve és értékelve az életet és a növekedést az egészséges emberi kapcsolatokban. Ez egy olyan hely, ahol a gyermekek és a fiatalok önmaguk lehetnek, alkothatnak, játszhatnak, és mindennap arról álmodhatnak, hogy megváltoztatják az életüket és érvényesítik a jogaikat. Olyan támasz és helyszín lett, amely álmokat szül, és segít nekik meglátni és elhinni, hogy lehetséges egy igazságos, emberséges és elnyomásmentes világ.

Nevelésünk azon a meggyőződésen alapul, hogy „az ember megváltoztatásával megváltoztatható a világ.” (Szabály, K/22.)

Reflexió

Milyen társadalmi igazságtalanságokból és elnyomásból fakadó helyzetek akadályozzák meg, hogy igazságosabb és emberibb világunk legyen? Mik a gyökerei? A rendszerszintű változás előmozdítása érdekében milyen utakra hív bennünket a 25. Általános Káptalan Felhívása és Határozatai? Milyen tapasztalatok/bizonyságtételek inspirálnak arra, hogy imádkozzunk és cselekedjünk a társadalmi igazságosságért és felszabadításért azon a területen, ahol szolgálunk és élünk a világban?

Ferenc pápa a „Mindnyájan testvérek” kezdetű enciklikájában rámutat az igazságtalanság okainak megszüntetésére, valamint a társadalmi igazságosság és felszabadítás előmozdítására irányuló cselekvés módozataira: melyek lényegében a testvériség és a társadalmi barátság megélését jelentik. Kiemelünk néhány pontot, amelyeken érdemes elgondolkodni és válaszolni egy igazságosabb, emberibb és szabadabb világ megteremtése érdekében.

  1. Arra vagyunk meghívva, hogy újragondoljuk életstílusunkat, kapcsolatainkat, társadalmi szervezeteinket, mindenekelőtt életünk értelmét. (FT 33) A remény képes túlmutatni a kényelmen, és megnyitni bennünket a nagyobb eszmék előtt. (FT 55)
  2. A vendégszeretet a konkrét módja annak, hogy nem térünk ki a saját környezetünkön kívüli emberekkel való találkozás kihívása és ajándéka elől. (FT 90) Egy ember lelki nagyságát a szeretet határozza meg: „a szeretet válik egy-egy emberi élet értéke vagy értéktelensége fölötti döntés végső mércéjévé”. A legnagyobb veszély ugyanis, ha nincs bennünk szeretet. (FT 92)
  3. A nyitott kultúrák közötti egymást követő szintéziseknek köszönhetően a világ gyarapszik és új szépségekkel telik be minden kulturális kényszer nélkül. (FT 148) Nem zárhatjuk be az ajtókat, mindig kell, hogy legyen lehetőség a belépésre.
  4. A legfontosabb irányvonal a „társadalmi szeretet”, amelyre mindnyájan meghívást kaptunk: a hangsúly az emberi méltóságon, mint eszményen van, amelyet politikai, társadalmi és kulturális projektnek tekinthetünk. (FT 183)
  5. Gyógyítani kell a sebeket és helyre kell állítanunk a békét. Szükségünk van merészségre és igazságra. (FT 225) Egy ország társadalmi békéjének megteremtése soha nem fejeződik be, ez mindenki feladata és kötelessége. (FT 232).

Mi a teendő?

Jézus életének és küldetésének középpontjában az igazságosság és a felszabadítás állt. Vezessen bennünket Jézus Krisztus tekintete, gondolkodásmódja és cselekedetei:

  1. Nevezzünk meg maximum 3 társadalmi igazságtalanságon és elnyomáson alapuló helyzetet, azonosítsuk az okaikat, és válasszuk ki a megoldásukhoz vezető utakat.
  2. Hallgassunk meg, elmélkedjünk, imádkozzunk, és döntsünk egy olyan konkrét cselekvés mellett, amely a Laudato Si’ tükrében társadalmi igazságosságot és felszabadulást hoz helyi szinten, hozzájárulva ezzel a rendszerszintű változás előmozdításához.

Záró imádság

A szeretet, a remény, az igazságosság és a béke Istene, kérünk Téged, lelkesíts és bátoríts minket továbbra is a rendszerszintű változások előmozdításában, hogy korunk szükségleteivel foglalkozzunk és válaszoljunk oly módon, hogy az „az igazságon alapuljon, az igazságosság parancsai szerint legyen felépítve, szeretettel táplálva és telítve, végül a szabadság jelszava alatt megalkotva.” (Pacem in Terris, 167.)

 

Összeállította Leticia Antonello nővér a Latin-Amerika és Karib-térség Tartományból, a nemzetközi Shalom hálózat számára.
A grafika a 25. Általános Káptalan irányvonalához tartozik. A dizájntervet Joyelle Proot nővér, SSND CP készítette.