Love gives everything graphic

Nemzetközi szolidaritási reflexió

Nők és gyerekek

2019. március

nyomtatható pdf (784 KB)

Bevezetőicon - women and girls

Szolgálatainkat egy közös téma hatja át: legyünk jelen mindenekelőtt a lányok és nők bátorításában, megerősítésében és támogatásában. A 24. Általános Káptalan Irányvonala a nekünk szóló meghívással zárul, hogy a világ szívében a béke, remény és szeretet emberei legyünk. Ezért tehát legyünk, és legyünk jelen mások számára is, főként a nők számára, akiknek szükségük van együttérzésünkre.

Imádságra hívás

Isten, Atyánk és Anyánk, szeretett lányaid vagyunk. Legyünk hálásak ezért a kegyelemért és hálával hirdessük a szabadság és igazságosság üzenetét és váltsuk valóra a szolidaritás cselekedeteivel. Ámen.

Tapasztalás

… egy női szakmunkásképző iskolában

Zeynep gyakran késik az iskolából, néha meg sem jelenik. De amikor ott van, aktívan bekapcsolódik, érdeklődő és lelkes, noha sokszor fáradtnak látszik. Nagyon nehezen tudja teljesíteni a sajátos szaknyelvű tananyagot, mivel három másik nyelvet beszél, és németül csak néhány éve tanul. Akkor értettem meg rendkívüli motiváltságát, hogy elvégezze a képzést, amikor lassacskán megtudtam, hogy férje rosszul bánik vele, és gyakori az erőszak is. Időnként a legszükségesebb dolgokra sem telik neki, a férje nem ad elegendő pénzt élelmiszerre. Nemrég súlyosbodott a helyzet. Most Zeynep csak a gyerekek miatt él a lakásukban; éjszaka retteg, mert a hálószobájához nincs kulcs. Válni akar, de a tárgyaláson a férj olyan erőszakosan lépett fel, hogy elhalasztották a tárgyalást.

Reflexió

  • Hol találkozom mindennapi életemben olyan nőkkel, akiknek segítségre van szükségük?
  • Mint jelent számomra, a béke, remény és szeretet embere számára, találkozni ezekekkel a nőkkel mindennapi helyzeteimben?
  • Tekintsünk hitünkre női nézőpontból:

I BELIEVE IN GOD
who created woman and man
in God’s own image
who created the world
and gave both sexes
the care of the earth.

I BELIEVE IN JESUS
child of God
chosen of God
born of the woman Mary
who listened to women and liked them
who stayed in their homes
who discussed justice with them
who was followed and financed
by woman disciples.

I BELIEVE IN JESUS
who discussed theology with a woman
at a well
and first confided in her
his messiahship
who motivated her to go and tell
her great news to the city.

I BELIEVE IN JESUS
who received anointing from a woman
who rebuked the men guests who scorned her.

I BELIEVE IN JESUS
who said this woman will be remembered
for what she did
minister of Jesus.

I BELIEVE IN JESUS
who healed a woman on the Sabbath
and made her whole
because she was
a human being.

I BELIEVE IN JESUS
who spoke of God
as a woman seeking the lost coin
as a woman who swept
seeking the lost.

I BELIEVE IN JESUS
who thought of pregnancy and birth
with reverence
not as punishment
but as wrenching event
a metaphor for transformation
born again
anguish-into-joy.

I BELIEVE IN JESUS
who spoke of himself
as a mother hen
who would gather her chicks
under her wing.

I BELIEVE IN JESUS
who appeared first to Mary Magdalene
who sent her with the bursting
message GO AND TELL.

I BELIEVE IN THE WHOLENESS
OF THE SAVIOR
in whom there is neither
Jew nor Greek
slave nor free
male nor female
for we are all one
in salvation.

I BELIEVE IN THE HOLY SPIRIT
as she moves over the waters
of creation
and over the earth.

I BELIEVE IN THE HOLY SPIRIT
the woman spirit of God
who like a hen
created us
and gave us birth
and covers us
with her wings.

“Woman’s Creed“, by Rachel Conrad Wahlberg,
from No Longer Strangers.
Found online at ecumenicalwomen.org.

Action

  • Csatlakozz a nők világimanapjához, amit minden évben március első péntekén rendeznek: https://vilagimanap.hu/vilagimanap-2019
  • Nézzük meg – nővéreinkkel és a környezetünkben élő nőkkel együtt – M. Sigmunda May nővér fametszetét, ami János evangéliuma 20:17 ihletett. Olvassuk el a Szentírást, és osszuk meg gondolatainkat a képről és a nő hitvallásáról.
Sigmunda May nővér fametszete

Sigmunda May nővér fametszete (1937 – 2017)

Záró imádság

Szentháromság egy Isten, Te elküldted Mária Magdolnát, hogy vigye hírül a többieknek: az élet erősebb a halálnál, a remény erősebb a kétségnél, Isten igazságossága erősebb, mint bármilyen diszkrimináció, és a szeretet legyőzi a gyűlöletet. Értsük meg ezt az üzenetet egyre mélyebben, és tegyünk tanúságot a világ szívében életünkön keresztül. Ámen.

Készítette M. Gisela Hörmann nővér SSND, BY,
a nemzetközi Shalom irodának, Róma, Olaszország
Címlap grafika a 24. Általános Káptalan irányvonalából. Tervezte a ko
ngregációs kommunikációs iroda.