A szeretet mindent odaad

Nemzetközi szolidaritási reflexió

Fenntarthatóság

2019. február

nyomtatható pdf  ( 265 KB)

Bevezető

Fenntarthatóság: 1987-ben az  ENSZ Brundtland-bizottsága a következő meghatározást adta a fenntartható fejlődésre: “a jelen szükségleteinek kielégítése anélkül, hogy veszélyeztetnénk a jövő generációk képességét saját szükségleteik kielégítésére.”

A fenntarthatóságnak három dimenziója van: környezeti, gazdasági és társadalmi. A három dimenzió kiegyenlített kölcsönhatásával valósul meg a fenntartható fejlődés. Ez jólétünket olyan formában segíti elő, hogy nem károsítjuk súlyosan környezetünket, amelytől függünk. Noha nem mindig ismerik el, a fenntarthatóságról végzett mélyebb reflektálás felfedi annak spirituális dimenzióját. A lelkisége adja meg azt az ösztönzést és kiemelt figyelmet, ami a fenntarthatóság másik három dimenzióját összeköti.

A Laudato Si’-ben Ferenc pápa  új kereteket szab a fenntarthatóságnak az  átfogó ökológia szempontjából. Miután az egész teremtett világ kölcsönhatásban van egymással, a fenntarthatóságra adandó válasznak integrált megközelítésből kell kiindulnia, ami nem csak a fejlődést és a források felhasználását foglalja magába, hanem ennek hatását az élet minden formájára, amely része közös otthonunknak”.

Ferenc pápa hangsúlyozza, hogy az átfogó ökológiába beletartozik az is, hogy “időt szánjunk a teremtéssel való derűs összhang helyreállítására, hogy felülvizsgáljuk életstílusunkat és eszményeinket, hogy szemléljük a Teremtőt, aki közöttünk és környezetünkben él, akinek jelenlétét nem létrehozni kell, hanem fel kell fedezni és fel kell tárni.” ~ Laudato Si’, 225.

Imádságra hívás

Jákob fölébredt álmából, és így szólt: ˶Valóban az Úr van ezen a helyen és én nem tudtam. Megborzadt és azt mondta: ˶Milyen félelmetes ez a hely, valóban itt van az Isten háza és itt van az ég kapuja.” ~ Ter 28:16 -17

Tapasztalás

A Kék Közösség Projekt (https://canadians.org/) arra bátorítja az önkormányzatokat és helyi közösségeket, hogy támogassák kerettervüket a víz, mint közös javunk témájában, annak elismeréséül, hogy a víz közös forrás mindenki számára, és hozzanak határozatokat arról, hogy

  • az ivóvízhez és a higiéniai feltételekhez való hozzáférést ismerjék el emberi jogként,
  • tiltsák be vagy fokozatosan szüntessék meg a palackozott víz árusítását az önkormányzati helyiségekben és eseményeken,
  • támogassák a közpénzekből finanszírozott, működtetett, ill. köztulajdonban lévő vízműveket és szennyvíztelepeket.

A Kék Közösségek projektet 2009-ben indította a Kanadaiak Tanácsa, a Kék bolygó projekt és a Közalkalmazottak Kanadai Egyesülete (CUPE). Az Eau Secours egyesület a Kék Közösségek projekt  egyik partnere a kanadai Quebec tartományban.A Kék Közösségek mozgalom nemzetközi méretűvé vált; a franciaországi Párizs, a svájci Bern és más városok is szerte a világon “kék színt öltöttek.” Iskolák, szerzetesi közösségek és vallási csoportok is elfogadták az elveket, amelyek a vizet közös javunkként kezelik, amin mindenki osztozik, és amelyre vigyázni mindannyiunk felelőssége.

Reflexió

A fenntarthatóság lelkisége

Thomas Berry írja: Csak magunkkal beszélünk. Nem szólunk a folyókhoz, nem hallgatunk a szélre és a csillagokra. Megszakítottuk a nagy beszélgetést. A beszélgetés megszakításával szétziláltuk az univerzumot. Minden katasztrófa, ami most történik, ennek a spirituális ‘autizmusnak’ a következménye.”(Befriending the Earth, 1991)

Benedek pápa arra emlékeztet minket, hogy Földünk beszél hozzánk, és hallgatnunk kell rá, ha tovább akarunk élni.” (2007. júliusi beszéd)

Amikor megkérdezték Thich Nhat Hanh-t, hogy mit kell tennünk azért, hogy megmentsük a világot, azt válaszolta: Amit leginkább tennünk kell, az az, hogy halljuk meg magunkban a föld kiáltását. Halljuk meg füleinkkel a föld és teremtményei panaszát, és hagyjuk, hogy együttérző választ ébresszenek bennünk.” Ha egyszer felfogjuk azt a döbbenetes tényt, hogy az anyagi létet áthatja az isteni, még a legsivárabb cselekvés is az Istenhez vezető ösvénnyé válik. Ha azt mondjuk, hogy az isteni élet átjárja az anyagit, az nem csak a kozmoszról szól. Ez mindenre vonatkozik, ami mindennapi életünkben történik velünk vagy amivel találkozunk.”  ~ David Richo, Everything Ablaze, 16. oldal

“Egy homokszemben lásd meg a világot,
egy vadvirágban a fénylő eget,
egy órában az örökkévalóságot,
s tartsd a tenyeredben a végtelent!” ~ William Blake: Az ártatlanság jövendölései

“Még a halál szemgödréből is az élet néz rám” ~ Shakespeare,  II. Richárd, 1. jelenet

Cselekvés

  • Alakíts Kék Közösséget!
  • Sétálj csendben a természetben, egyedül vagy társaságban, és engedd, hogy Isten meglepjen.
  • Tanulmányozd a Laudato Si’-t.
  • Számold fel közösségedben a Földet szennyező műanyagok használatát.

Záró imádság

“Uram, nekünk adtad ezt a csodálatos világot, és képessé tettél arra, hogy javait táplálékul betakarítsuk. Azonban mohóságunkban kiraboltuk a jövő generációit, megmérgeztük világunkat, és teremtményeid közül sokat elpusztítottunk. Segíts megértenünk, hogy ha megzavarjuk világodat, veszélybe kerülünk. Nem  a mi kezünkben van, hanem a tiédben, aki uralkodsz a világ felett, és mi itt, rövid életünk során ideiglenes gondozói vagyunk.” ~ Green Ecology

Készítette Rose Mary Sander SSND, Atlantic Midwest Tartomány, Kanada, a római Nemzetközi Shalom Iroda számára.
A címoldal grafikája a 24. Általános Káptalan Irányvonalából.
Terv: kongregációs kommunikációs iroda