Congregational symbol

23. évfolyam 1. szám  2022. április

Bátorsággal a reményben! A remény bátorságában!

Szerző: Lucy Nigh, SSND, Central Pacific Tartomány

CAz iskolanővérek tizenegy és fél éve vannak jelen az USA-Mexikó határon az Arizona állambeli Douglasban, és igyekeznek orvosolni – Ferenc pápa szavaival – „az emberi méltóság hiányát a határokon.” (Fratelli Tutti) Egy éve vagyunk az Agua Prieta-i Migrant Resource Center önkénescsapatának tagjai Mexikóban, szeretettel fogadjuk migráns vendégeinket – még éjszaka is! Kávéval, étellel és zoknikkal készülünk a fogadásukra, és tiszta ruhával, amire lecserélhetik a kaktusztüskékkel teli régieket, valamint takarókkal, kesztyűkkel és sapkákkal azok számára, akik dideregnek a hűvös téli reggeleken! Nemrég az egyik migráns hálásan mosolyogva mondta: „Az utam során ez az első alkalom, hogy emberként bánnak velem.”

Hallunk történeteket traumáról, hihetetlen kitartásról, bánatról és szeretetről. „Angyalok mentették meg az életemet a sivatagban” – osztotta meg velünk Luis. „Ötnapi gyaloglás után a lábam tele volt vízhólyagokkal, és lemaradtam a csoporttól. Egyedül, lassacskán folytattam az utamat. A hetedik napra elfogyott a vizem, a saját vizeletemet ittam. Végül lefeküdtem és vártam a halált. A szemhéjaim leragadtak, nem tudtam kinyitni a szemem, vagy megmozdulni, de hallani hallottam. Hallottam, hogy migránsok érkeznek, megálltak és hozzám értek, és rájöttek, hogy még életben vagyok. Próbáltak magamhoz téríteni, végül a saját vizükből hagytak ott nekem 18 litert, és ételt és gyógyszert is! Új erőre kaptam és elindultam, nem igazán tudva, merre menjek. A kilencedik napon egy rendőrnő meglátott és a kocsiján elvitt a határállomásra.” Ajándék és inspiráció számunkra látni a migránsok háláját és kitartó lelkületét.

Lucy nővér egy lábat kezel

A modernkori rabszolgaság és a Talitha Kum felhívása

Szerző: Marinez Capra, SSND-nemzetközi Shalom koordinátor

A modernkori rabszolgaságnak számos formája van, beleértve az embercsempészetet, a kényszermunkát, a kényszerprostitúciót, az adósrabszolgaságot és a kényszerházasságot. Becslések szerint világszerte 40,3 millió ember él rabszolgasorban. 71%-uk nő és gyermek. A legutóbbi, 2018-as Global Slavery Index országonkénti rangsort ad a modern rabszolgaságban élők számáról, elemzi a kormányok válaszlépéseit, valamint azokat a tényezőket, amelyek kiszolgáltatottá teszik az embereket. A térképen csak a legrosszabb öt ország látható, de az emberi jogok ilyensfajta megsértése a világ szinte minden országában jelen van.

Hogyan szerepel ebben az én országom? Az általunk fogyasztott javak mekkora része származik rabszolgamunkából? További információkat találhatsz a Gyermekmunka vagy kényszermunka által előállított áruk listájában és a Külkapcsolati Tanács információs útmutatójában. Az egyik módja annak, hogy reagáljunk az emberi jogok ilyesfajta megsértésére, ha részt veszünk a Talitha Kum cselekvésre való felhívásban, melyet az alábbiakban közlünk.

A Talitha Kum – Megszentelt Élet Nemzetközi Hálózata az  Embercsempészet ellen egy felhívás közzétételével ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. A felhívás négy fő célkitűzés köré épül: az emberkereskedelem és kizsákmányolás áldozatainak, valamint a veszélyeztetett embereknek a gondozása; testi, psz ichoszociális és lelki sebek gyógyítása; az áldozatok és túlélők, valamint a veszélyeztetett egyének megerősítése hangjuk felerősítésével; az emberi méltóság helyreállítása az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés elősegítésével. E célok elérése érdekében Talitha Kum fel kívánja hívni az érdekelt feleket, hogy egyesítsék erőiket a szerepvállalás alábbi kulcsfontosságú területein, amelyek különösen nagy hatást gyakorolnak az egyének, a közösségek és a rendszerek szintjén. Az igazság szolgáltatáshoz való hozzáférés és a hosszú távú, államilag támogatott pszichoszociális és egészségügyi segítségnyújtás, valamint munka- és tartózkodási engedélyek biztosítása az áldozatok számára a célországokban. A nők és lányok, valamint családjaik és közösségeik megerősítése. A biztonságos és legális migrációs utak támogatása, beleértve a kényszerű lakóhelyelhagyás eseteit is. A gondoskodás és a szolidaritás gazdaságának előmozdítása.

Hogyan valósítható meg ez a felhívás ott, ahol élünk és szolgálunk?

Együttműködésre nevelni: próbára tenni individualizmusunkat

Szerző: Erős M. Renáta, SSND, Magyar Tartomány

Célom, hogy Laudato Si’ (LS) szellemiségét erősítsem tanítványaimban. Ferenc pápa azt mondja: „Hiányzik belőlünk szükségünk van annak tudatára, hogy közös az eredetünk, egymáshoz tartozunk, és olyan jövő vár ránk, amelyen mindnyájan osztozunk. Ez az alaptudat lehetővé tenné, hogy új meggyőződések, viselkedésformákés életmódok alakuljanak ki..” (LS 202.2.)

Diákjainkat erősen befolyásolja az individualizmus. Céljuk a verseny. Az együttműködés sokkal nehezebb számukra. Szeretném, ha megtanulnák, hogy az Isten által ránk bízott világgal törődni és az emberi élet méltóságát szolgáló igazságos struktúrákat építeni csak közös munkával lehetséges. Hogy segítsem a tanulókat ebben a szellemben fejlődni, létrehoztam egy játékot, amely versengésként indult. De végül közösen kellett megtalálniuk az elrejtett „kincset”. A feladataikhoz szükséges eszközök közül csak egyet kaptak. Más eszközöket kérniük kellett. Ezenkívül a „kincs” megtalálásához a csapatok

csak a térkép egy darabját kapták meg. Össze kellett rakniuk a darabokat a győzelemhez. Sok diák tagadta le, hogy nála van egy eszköz, ahelyett, hogy segítették volna egymást. Végül megtalálták a „kincset”.

A reflexió során sok diák azt mondta, hogy szívesebben versenyez, mint együttműködik. Az egyik azt mondta, hogy senki sem nyert, pedig mindenkit megjutalmaztak. Tanulságos játék volt számomra és a diákok számára. Számukra a versengés, a másik legyőzése ismerős és kihívásokkal teli feladat, amit élveznek. Ezzel szemben az együttműködés sokkal nehezebb számukra. További hasonló tapasztalatokat fogok tervezni nekik, hogy megtanulják, hogy „szükségünk van egymásra, felelősséggel tartozunk másokért és a világért, továbbá megéri jónak és tisztességesnek lenni”. (LS 229.)

Diákjainkat erősen befolyásolja az individualizmus. Céljuk a verseny. Az együttműködés sokkal nehezebb számukra. Szeretném, ha megtanulnák, hogy az Isten által ránk bízott világgal törődni és az emberi élet méltóságát szolgáló igazságos struktúrákat építeni csak közös munkával lehetséges. Hogy segítsem a tanulókat ebben a szellemben fejlődni, létrehoztam egy játékot, amely versengésként indult. De végül közösen kellett megtalálniuk az elrejtett „kincset”. A feladataikhoz szükséges eszközök közül csak egyet kaptak. Más eszközöket kérniük kellett. Ezenkívül a „kincs” megtalálásához a csapatok csak a térkép egy darabját kapták meg. Össze kellett rakniuk a darabokat a győzelemhez. Sok diák tagadta le, hogy nála van egy eszköz, ahelyett, hogy segítették volna egymást. Végül megtalálták a „kincset”.

A reflexió során sok diák azt mondta, hogy szívesebben versenyez, mint együttműködik. Az egyik azt mondta, hogy senki sem nyert, pedig mindenkit megjutalmaztak. Tanulságos játék volt számomra és a diákok számára. Számukra a versengés, a másik legyőzése ismerős és kihívásokkal teli feladat, amit élveznek. Ezzel szemben az együttműködés sokkal nehezebb számukra. További hasonló tapasztalatokat fogok tervezni nekik, hogy megtanulják, hogy „szükségünk van egymásra, felelősséggel tartozunk másokért és a világért, továbbá megéri jónak és tisztességesnek lenni”. (LS 229.)

Tanulunk együttműködni

ENSZ rendezvény egy karnyújtásnyira tőled

Szerző: Beatriz Martinez-Garcia, SSND, ENSZ-NGO képviselő

Részt vettél valaha az ENSZ valamelyik rendezvényén? Ha nem, akkor ez egy nagyszerű lehetőség! Őslakos népek között szolgálsz? Érdekelnek az őshonos népekkel kapcsolatos kérdések?

Az ENSZ Őslakosok Kérdéseivel Foglalkozó Állandó Fóruma (UNPFII) idén április 25. és május 6. között lesz. Az UNPFII a 2000-ben létrehozott Gazdasági és Szociális Tanács (ECOSOC) tanácsadó testülete. Az Állandó Fórum szakértői tanácsokkal és ajánlásokkal látja el a Tanácsot. olyan őslakos kérdésekről, mint a gazdasági és társadalmi fejlődés, egészségügy, kultúra, oktatás, környezetvédelem és emberi jogok.

Az idei megbeszélés témája a „Szabad, előzetes és tájékozott hozzájárulás” lesz, amely az őslakos népeket érintő sajátos jog. Az őslakosok jogairól szóló ENSZ-nyilatkozat elismeri ezt a jogot. Lehetővé teszi az őslakosok számára, hogy jóváhagyjanak vagy megvétózzanak olyan projekteket, amely érintheti őket vagy területeiket.

Az Állandó Fórum ideje alatt kétféle rendezvényen lehet részt venni virtuálisan. Az UNPFII „hivatalos üléseit” a tagállamok vezetik majd. A fórum nyílt üléseit online közvetítik a webtv.un.org oldalon. A „mellékrendezvényeket” a tagállamok vagy az ENSZ-ügynökségek vezetik a civil társadalmi szervezetekkel együtt, és online tartják meg. További információért látogasson el a Sessions | United Nations For Indigenous peoples oldalra. Ha érdekel ez az esemény, kérjük, fordulj az ENSZ-NGO képviselőhez.

Együttműködünk másokkal az emberi élet méltóságáért

Szerző: Beatriz Martinez-Garcia, SSND, UN-NGO képviselő

Az írásos nyilatkozatok lehetőséget biztosítanak a nem kormányzati szervezetek számára, hogy megszólítsák és befolyásolják a tagállamok döntéshozatalát. Tavaly októberben mi, Boldogasszony Iskolanővérek jóváhagytuk a hajléktalanság felszámolásával foglalkozó munkacsoport (WGEH) által a nők helyzetével foglalkozó, tavaly márciusban 66. alkalommal összeülő bizottság (CSW66) tagállamaihoz benyújtott alábbi írásos nyilatkozatot. A CSW kiemelt témája a nemek közötti egyenlőség elérése, valamint a nők és lányok szerepének megerősítése volt az éghajlatváltozással összefüggésben.

A WGEH az ENSZ-ben kiáll a kiszolgáltatott személyekért, követelve a megfelelő lakhatáshoz való emberi jogot mindenki számára. Kulcsfontosságú volt, hogy a WGEH megszólítsa a bizottságot, és felhívja a figyelmet azokra a nőkre és lányokra vonatkozó aggodalmakra, akik hajléktalanok, vagy az éghajlatváltozás miatt nem biztonságos helyen élnek. Ilyen körülmények között a nők és a lányok testi és érzelmi egészsége veszélyben van, korlátozottak a tanulási lehetőségeik, a fenntartható megélhetés elérése, valamint, hogy az emberi méltóság és egyenlőség légkörében bontakoztathassák ki képességeiket.

A WGEH emellett sürgette a bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket a hajléktalanság kiváltó okainak kezelése érdekében. Ezek az ajánlások a következő dokumentum 3. és 4. oldalán találhatók: E/CN.6/2022/NGO/116. Fontold meg, hogy megkérj más nővéreket vagy olyan embereket, akik ismernek hajléktalan vagy menhelyen élő személyeket, hogy osszák meg gondolataikat a következő kijelentéssel kapcsolatban: „Itt az ideje, hogy a lakhatásra, mint alapvető emberi jogra, valamint az egészség és a fenntartható fejlődés meghatározó tényezőjére összpontosítsunk a bolygónkat fenyegető klímavészhelyzet idején.”

Nemzetköziségünk ajándéka arra késztet bennünket, hogy tisztában legyünk a globális igényekkel, és működjünk együtt más csoportokkal, akik kiállnak és cselekszenek azok jólétéért, akiknek hangja nem hallható a világban.

Az ENSZ-nél végzett szolgálatunk számos lehetőséget kínál a másokkal való együttműködésre. Az egyik példa a Szerzetesek az Igazságosságért Koalícióban (JCoR) való tagságunk

A JCoR 20, az Egyesült Nemzetek Szervezete által akkreditált, férfiakból és nőkből álló katolikus szervezet szívét, elméjét, erőfeszítéseit és hangját gyűjti össze. Osztozunk az Isten népe iránti szeretetben és elhívásunkban, hogy szolgáljuk elszegényedett testvéreinket. A JCoR tagjaiként az ENSZ-ben és szerte a világon együtt dolgozunk a szegénység, a természeti környezet pusztításának és a fenntarthatatlan fejlődés kiváltó okainak kezelésében.

A JCoR személyes vagy online érdekképviseleti műhelyeket és képzéseket biztosít a szerzeteseknek Indiában, Nyugat-Afrikában és Latin-Amerikában. A JCoR képzést is kínál az új nem kormányzati szervezetek ENSZ-képviselői számára, valamint üdvözlő összejöveteleket és orientációs műhelyeket kínál azoknak, akik részt vesznek az ENSZ-eseményeken, például a bizottságokon és a Magas Szintű Politikai Fórumon (HLPF). 2021-ben néhány nővérünk részt vett a HLPF virtuális képzésein és azon szerzetesek összejövetelén, akik részt vettek a nők helyzetével foglalkozó bizottságban.

Minden hónap második péntekén a JCoR téged is hív, hogy vegyél részt az online GLOBÁLIS KÖZÖSSÉGI ÓRÁN. Találkozhatsz a világ minden tájáról származó vallásosokkal, imádkozhatsz, megoszthatod az igazságossággal kapcsolatos aggályaidat, és megismerheted a JCoR tagjainak érdekképviseletét az ENSZ-ben. További információ: JCoR – Az igazságosság a globális átalakulás középpontjában (jcor2030.org)

In Memoriam Cathy Arata

(egykori nemzetközi Shalom koordinátor,  1999-2007)

Cathy, oly sokszor osztottuk meg egymással azt, ami a szívünkben rejlett. Nem tudom elhinni, hogy elmentél. Te azonban meghagytad bennünk a tanúbizonyságot, hogy milyen az: prófétai módon cselekedni az igazságot, szeretni az irgalmasságot, és alázatosan járni Istenünkkel, mert hallottad és megválaszoltad a szegények és a Föld kiáltását. Most pedig, Istennel való teljes egységben, járj közben a békéért és igazságosságért sebesült világunk számára!

Shalom/UN-NGO Newsletter is a publication of the School Sisters of Notre Dame
via della Stazione Aurelia 95    00165 Roma · tel. +39.06.6652.011    fax: +39.06.6652.0234.