26. évfolyam 3.szám — 2023. december

Mit akarunk? Klíma igazságosságot! Mikor akarjuk? Most!

M. Beatriz Martinez-Garcia nővér, SSND ENSZ-NGO képviselő

Szeptember 17-én mintegy 75 000 ember vett részt a New York-i fosszilis tüzelőanyagok megszüntetéséért szervezett felvonuláson. Generációkat átfogó, vallások közötti, multikulturális felvonulás volt ez, amelyen a világ energiaellátásának 80%-át adó fosszilis tüzelőanyagok, például a szén, a kőolaj és a földgáz használatának betiltásáért szálltak síkra.

„Mit akarunk? Klíma igazságosságot! Mikor akarjuk? Most!” – menetelés közben ezeket a mondatokat skandálták a fiatalok, és mélyen bevésődtek a gondolataimba.

A hazaúton egy olyan világot próbáltam elképzelni, amelyben nem használunk fosszilis tüzelőanyagokat, csak tiszta energiát. Azonban feltettem magamnak azt a kérdést is, hogy mi lesz azokkal a munkásokkal és családjaikkal, akiknek a megélhetése a fosszilis tüzelőanyag-ipartól függ? Mi helyettesítené a fosszilis tüzelőanyag-származékokból készült termékeket? Mik az alternatívák?

Egy június 15-i sajtótájékoztatón António Guterres, az ENSZ főtitkára bizonyos értelemben válaszolt ezekre a kérdéseimre. Kijelentette, hogy a probléma nem csak a fosszilis tüzelőanyagok okozta kibocsátás, hanem maguk a fosszilis tüzelőanyagok is. Azt is mondta: „A megoldás egyértelmű: a világnak igazságos és méltányos módon fokozatosan ki kell iktatnia a fosszilis tüzelőanyagokat – úgy, hogy az olajat, a szenet és a gázt a földben hagyjuk”.

Mit gondolsz Guterres úr válaszáról? Mit javasolnál?

No more fossil fuels - amen

A személyes, ökológiai megtérés útján
– miközben fellépünk a Földanya védelmében

Jean Greenwald nővér, SSND, Central Pacific Province

Egy évekkel korábban rendezett konferencián hallottam a kérdést: „Amikor eldobsz valamit, hol marad a tovább?” Meglepett a kérdés, és könnyeket csalt a szemembe. Elképzeltem, ahogy Földünk fuldokolva és köhögve azt mondja: „Nem kapok levegőt!” Összetörte a gyönyörű otthonunkról bennem élő képet: óriási virágfüzérek, amelyek a Földről származó életformák fajtáiból álltak össze, és betöltötték a bolygó tereit. MINDEN AJÁNDÉK, amit szerető Istenünktől kaptunk. Mots haldokolnak; a virágfüzérek zsugorodnak! Mit tehetek értük?

Hová let a tovább? Ez a kérdés arra ösztönzött engem, hogy tudatosabb legyek a vásárlás, az újrahasznosítás és a hulladékgyűjtés terén. A római Generalátusban végzett szolgálatom általában abból áll, hogy a személyes és a háztartásunkhoz szükséges cikkeket beszerezzem, a felesleges tárgyakat selejtezzem. Igyekszem elkerülni a műanyag termékek vásárlását, illetve korlátozom a mennyiségüket. Ha szükséges, nagyobb méretű, újrahasznosított anyagokból készült cikkeket szerzek be, amelyek használat után több célt is szolgálhatnak. A korábban vásárolt kisebb tartályok újratölthetők. Rómában lehetőség van az újrahasznosítható termékek szelektív gyűjtésére. Másokat és magamat is arra tanítom, hogy mit szabad/nem szabad tennünk a tárgyak eldobásakor annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban szolgáljuk a célt, hogy minél kevesebb szemetet helyezzünk a Föld „konténerébe”.

A Földanya életünk védelmezője. Viszonoznom kell a pártfogását. Ha meghal, mi is meghalunk. A Laudato Sí’ hasznos számomra. “Igen nemes dolog, ha valaki vállalja a teremtéssel való törődés kötelességét mindennapi apró tettek által; […] olyan szeretetcselekedet lehet, amely belső méltóságunkat fejezi ki.” (LS 211) Számtalanszor visszhangzik bennem!

Integrált Ökológia Projekt

Susana Tomatti nővér, SSND és Diego Garcia, iskolai lelkipásztori szolgálat, Latin-Amerika és Karib-szigetek Tartomány

Ferenc pápa Laudato Si’ kezdetű enciklikájának hatására a brazíliai Francisco Beltrão városában található Colégio Nossa Senhora da Glória iskola elindította az Integrális Ökológia projektet, amelynek célja az egységes nevelés koncepcióján alapuló oktatási- és tanulási folyamatok fejlesztése.

Az Igazságosság, a Béke és a Teremtés Szentsége karizmánkban gyökerezik, ezért iskolanővérként – a Laudato Si’ céljaiban szereplő integrális ökológia pilléreit alapul véve – arra törekedtünk, hogy elmélyítsük és megértsük az egyes személyek szerepét abban, hogy hogyan javítsuk a bolygó lakóinak kapcsolatait.

A Laudato Si’ héthez kapcsolódva megnéztük A levél c. filmet a diákokkal. A filmben felvetett témákról beszélgettünk, és különböző hozzá kapcsolódó feladatokat végeztünk. A projekt zárásaként a 7. osztályosok levelet írtak Ferenc pápának, amelyben kifejezték aggodalmukat a jelenlegi klímaválsággal kapcsolatban, és javaslatokat tettek földanyánk hatékonyabb védelmére.

Figyelemre méltó volt az Integrál Ökológiai Projekt tevékenységei között a Béke Köpenyének elkészítése, amelyet a tanulók által festett foltokból készült, és amely jelképe lett annak, hogy a békét közösen építjük a sokféleségünk közötti egység keresésében. A teremtés hetének témájához kapcsolódva: “Áradjon az igazság, mint a víz”, a 72 négyzetméteres köpenyt az iskola homlokzatán mutatták be az iskola közösségének, szeptember 21-én, a nemzetközi béke napján. A Shalom-hálózat iránt elkötelezve, a diákokat, pedagógusokat, családokat és a társadalom egészét mozgósító akciókkal vállaltuk az egymásról és bolygónkról való gondoskodás felelősségét.

További információk a következő linken olvashatóak: Gloria for a Culture of Peace ( A videó megtekintéséhez válassza ki a saját nyelvét. A videó elindításakor kattintson a „fogaskerékre”, , a beállítás ikonra, majd azon belül a “feliratokra”, ezt követően pedig az “Automatikus fordításra”; itt lehetőség lesz a kívánt nyelv kiválasztására).

A Lányok Nemzetközi Napja (IDG)
– október 11.

M. Beatriz Martinez-Garcia nővér, SSND ENSZ-NGO képviselő

A Nőkért Munkacsoport arra kérte a lányokat a világ minden tájáról, hogy művészi eszközökkel fejezzék ki gondolataikat az IDG témájával kapcsolatban: Investálj a lányok jogaiba: Vezetői szerepünk és jólétünk.

Kanada, Peru, Törökország, az UNICEF és az ENSZ Nőszervezetének képviselői méltatták a nők vezető szerepvállalását, és arra bátorították őket, hogy továbbra is beszéljenek reményeikről, nehézségeikről és aggodalmaikról.

Az IDG Csúcstalálkozón ötvöződött a személyes és a virtuális jelenlét. A Missouri állambeli St. Louis-i Notre Dame középiskola diákjai online vettek részt az eseményen. Az ENSZ-NGO iroda volt az IDG Csúcstalálkozó egyik szponzora.

Bár az IDG Csúcstalálkozó véget ért, a kérdések megvitatása folytatódik. Érdemes elgondolkodni a következőkön:  Hogyan tudja a világ a lányok jogait prioritásként kezelni? Milyen lépésekre van szükség a lányok jólétének és jogainak biztosításához?

Az ENSZ Közgyűlés 78. ülésszaka

M. Beatriz Martinez-Garcia nővér, SSND ENSZ-NGO képviselő

Az ENSZ Közgyűlése jelenti az Egyesült Nemzetek 193 tagjának legfőbb fórumát, ahol az ENSZ Alapokmányával összhangban nemzetközi kérdéseket vitatnak meg. Az idei év témája: „A bizalom újjáépítése és a globális szolidaritás újjáélesztése: A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó cselekvési program és a fenntartható fejlődési célok megvalósításának felgyorsítása a béke, a jólét, a haladás és a fenntarthatóság érdekében mindenki számára”.

Ez a téma egy felhívás is egyben a tagállamokhoz, hogy újítsák meg elköteleződésüket aziránt, hogy senkit ne hagyjanak hátra. Erősebb globális multilateralizmusra (a követelések szabad érvényesítése az adott körhöz tartozó bármely országban), és innovatív stratégiákra szólít fel a fenntartható fejlődési célok megvalósítása érdekében.

A tagállamok elfogadták a kiszolgáltatott emberek szükségleteinek figyelembe vételére  vonatkozó nyilatkozatokat: a) a tuberkulózis elleni küzdelem, b) az általános egészségügyi ellátás, c) összehangolt fellépés a világjárványok megelőzése, az azokra való felkészülés és válaszlépések elősegítése érdekében és d) az SDG csúcstalálkozó nyilatkozatát, amely megerősíti a 17 cél – amelyeknek jelenleg csak 15 százaléka teljesült – gyorsabb megvalósítása iránti elköteleződést.

Annak ellenére, hogy a világ egy sokrétű globális válsággal küzd, elgondolkodom: Hogyan inspirálják és ösztönzik ezek a célok a közösségeket? Mily módon nyújtanak reményt az SDG-k a szegénységben élőknek és a világnak? Az ENSZ főtitkára kijelentette: “Az SDG-k nem csupán célok listája. Az emberek reményeit, álmait, jogait és elvárásait hordozzák magukbanű.”

Fenntartható intézkedések a São José Kórházban

Isolene Lofi nővér, SSND, Latin-Amerika és a Karib-szigetek Tartomány

A brazíliai Criciúmában található São José Kórház a környezet integrált védelmével is foglalkozik, és elkötelezett amellett, hogy a munkatársait bevonja az emberek és a környezet alapvető gondozásába az integrált fenntarthatóság kultúrájának kiépítése felé vezető úton. Osztjuk Ferenc pápa meggyőződését, hogy „az emberiségnek még mindig megvan a képessége arra, hogy együtt munkálkodjon közös otthonunk építésén.” (LS 13)

Folyamatos tudatosságnövelő képzést, értékelést, nyomon követést és ellenőrzéseket biztosítunk, hogy  a fenntarthatóság érdekében tett intézkedéseink hatékonyságát ellenőrizzük. Az Egészségügyi Szolgálat Hulladékgazdálkodási Program Bizottsága a környezeti hatások mérséklése érdekében a hulladék keletkezésétől a végső ártalmatlanításig nyomon követi azt. Újrahasznosításra kerülnek a nem fertőzött tárgyak, mint például a papír, az üveg, a karton, a műanyag, az elektronikai cikkek, a LED-lámpák és a vas. A Bio Ole vállalattal együttműködésben gyűjtjük a használt étolajat. Fenntartható, környezettudatos internet- és elektromos kábelezést használunk, amely teljes mértékben újrahasznosítható, és cukornádból származó gyantából készül, csökkentve ezzel a CO²-kibocsátást. Emellett gyulladásgátló és halogénmentes.

Szénhidrogén gázzal dolgozunk, ami elősegíti a tiszta égést, elkerüli az üvegházhatású gázok kibocsátását, gőzt szolgáltat a mosodának, melegíti a vizet a zuhanyozáshoz és a főzéshez. Villamosenergiánkat megújuló forrásokból nyerjük, és közvetlenül a helyi forrásokból származik.

Azt tapasztaljuk, hogy amikor egy ember tudatára ébred annak, hogy mennyire összekapcsolódik az egész teremtéssel, és érzékeli, hogy szeretik, tisztelik és törődnek vele, akkor valószínű, hogy mindezeket átülteti a kapcsolataiba is, és így gondoskodik a közös otthonunkról. A teremtés fájdalmas kiáltása visszhangzik az univerzum valamennyi pontján. Tudjuk, hogy ha a jelenünkben továbbra is felelősségteljesen cselekszünk, az a következő nemzedékek fenntartható jövője szempontjából is jelentős változást hoz.

2023. December 10.

„Remélem, hogy az UDHR75 [az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 75. évfordulója] kezdeményezés… lehetővé teszi számunkra, hogy felelevenítsük azt a szellemiséget, azt a lendületet, energiát és életerőt, amely 75 évvel ezelőtt a nyilatkozathoz vezetett. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának nyelvezete és lelkisége képes legyőzni a megosztottságot és a polarizációt. Békét teremthet a természettel, a bolygónkkal, egymással, és utat mutathat a fenntartható fejlődés felé a jövő nemzedékek számára. Ennek a nyilatkozatnak a lámpája beragyoghatja az egyének és közösségek mindennapjait szerte a világon, a szomszédságukban, az iskolákban, az irodákban és az utcákon. Ehhez azonban a mi generációnknak, köztük a fiataloknak is, új életre kell keltenie a Nyilatkozatot, magáévá kell tennie, és újra kell alakítania, hogy megfeleljen korunk igényeinek és a jövőnk kihívásainak. 2023-ban arra kérek mindenkit szerte a világon, hogy vegye kezébe az emberi jogok fáklyáját, és használja ezeket a jogokat arra, hogy a méltóság, a szabadság és az igazságosság közös jövőjét építse mindenki számára.”

 Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa (video)

A Shalom/UN-NGO hírlevél a Boldogasszony Iskolanővérek kiadványa.
via della Stazione Aurelia 95,  00165 Roma · tel. +39.06.6652.01   fax: +39.06.6652.0234.