22. kötet 2. szám 2021 augusztus

„Közös otthonunk Isten otthona”

Marinez Capra nővér, SSND – nemzetközi Shalom koordinátor

A klímakatasztrófa és az ökológiai válság veszélyes méreteket ölt, ami még sürgetőbben szólít fel bennünket imáink és tetteink egyesítésére az átformálódás erejébe vetett hitünkkel. 2021-ben szeptember 1. és október 4. között a teremtés időszaka lehetőséget ad arra, hogy családként egyesülve megújítsuk a teremtő Istenbe vetett hitünket. Idén a “közös otthon” megőrzésén munkálkodó emberi kapcsolatainkat ünnepeljük. Személyesen és közösségben arra kapunk meghívást, hogy bárhol is élünk és szolgálunk, imával és tettekkel járuljunk hozzá közös otthonunk jövőjéhez.
Szomorú és fájdalmas, hogy szemtanúi vagyunk természetes környezetünk egyre nagyobb pusztulásának és ökoszisztémák összeomlásának. Ennek következtében sokan veszítik el az életüket, és veszélyben van közös életünk jövője is. A klímabizonytalanság, a konfliktusok és a szegénység miatt több millió testvérünk kényszerül elhagyni az otthonát. Megszámlálhatatlanul sokaknak nincs szerény hajléka, ahol békében élhetne. Ferenc papa így figyelmeztet minket: ”Nincs két egymástól elkülönülő válság, egy környezeti és egy társadalmi, hanem csak egyetlen, összetett társadalmi-környezeti válság létezik. A megoldás felé vezető utak átfogó megközelítést igényelnek, hogy legyőzhessük a szegénységet, visszaadhassuk a kirekesztettek méltóságát, és ezzel egyidejűleg gondját viselhessük a természetnek.” (Laudato Si’ #139)

A Laudato Si’ ötödik évfordulója még jobban ráirányítja a figyelmünket a méltóságteljes otthon iránti sürgető ínségre, hogy minden élőlény biztonságos otthonra leljen, és az élet a közös otthonunkban fennmaradjon. A teremtés és a szegények kiáltása személyes és közösségi megtérésre hív minket, amelyhez a szív és az elme mélyről jövő átformálódására van szükség. Ehhez olyan gazdasági, társadalmi, oktatási, politikai és technológiai megoldásokra van szükség, amelyek az igazságosságban és a teljességben gyökereznek. Az a reményünk, hogy a teremtés időszaka idén megerősíti a teremtésvédelmet szolgáló tettek ökomenikus egységét, a Laudato Si’ egyre elkötelezettebb megvalósításán munkálkodva. Azt kívánjuk, hogy ez a megszentelt idő ösztönözzön és bátorítson minket arra, hogy felelősséget vállaljunk Teremtő Istenünk otthonának megújításáért. Azt kívánjuk, hogy másokkal összefogva támogassuk minden élet méltóságát, és tegyünk érte, hogy mindenkinek legyen otthona, ahol gyarapodni tud. Laudato Si’ kongregációként egy hét éves úton indultunk el, amikor elköteleződtünk az egységes ökológiai szemlélet megvalósítása iránt, hogy éljünk a lehetőséggel, és megváltoztassuk történelmünk irányát.

Elkötelezetten az otthonunk védelméért

Rosenilde Rosa da Silva Acácio nővér SSND – Shalom kapcsolattartó (ALC)

A bolygónk jelenlegi állapotáról szóló hírek arra ösztönöznek bennünket, hogy proaktív tettekkel és hozzáállással alakítsuk át a valóságunkat. Inspirációt merítve a “Biodiverzitás” évtizedéből, a Laudato Si’ hétből, és Hélio da Silva kezdeményezéséből, aki 33,000 fát ültetett el, egy webinárium keretében magától Hélio da Silvától tanultunk. Elkötelezettsége és kitartása nyomán született meg Sao Paulo első Linear Parkja, ami a világon immár az ötödik ilyen park. Ez bennünket, tanárokat és diákokat egyaránt arra ösztönzött, hogy kivegyük a részünket a közvetlen környezetünk, a kerületünk és a városunk gondozásából és megőrzéséből. Ferenc pápa azt mondja, hogy “A természeti környezet közjó, az egész emberiség öröksége, és mindenki felelősséggel tartozik érte.” (Laudato Si’ #95) Mi, a Colégio Nossa Senhora das Dores, Säo Paulo-Brazília tanárai elköteleződtünk az alábbi célok mellett:

  • végiggondoljuk, hogyan tudjuk tudatosan befolyásolni napi döntéseinkkel a bolygónk jövőjét,
  • milyen tudatosságra kívánjuk nevelni iskolánkban a jövő generációit,
  • milyen napi cselekedetekkel és hozzáállással tudjuk kifejezni a biodiverzitás megőrzése iránti felelősségünket és törődésünket.

Hélio da Silva konkrét tettekkel tett tanúbizonyságot a belőle áradó szeretetről és tisztaságról, a diákjaink pedig felbátorodtak, és Sao Paulóban az alábbi konkrét vállalásokat tették:

  • A világ tudomására hozzák a bolygó egyik legnagyobb városi erdőjének a létezését. A „Cantareira Forest” az Atlanti-óceáni erdő egy különálló része, amely rendkívüli biodiverzitással rendelkezik.
  • Népszerűsítik lakóhelyükön a fák ültetését.
  • A házuk hátsó udvarában a betont vízelvezető burkolatra cserélik, és ahol van elég hely, kiskertet létesítenek.
  • Nővényekkel futtatják be a falat, ahol erre mód van.

A bolygónk védelme és a biodiverzitás megőrzése mindannyiunk felelőssége!

Fenntartható fejlődési célokkal a jövőnkért

Beatriz Martinez-Garcia nővér az SSND – ENSZ-NGO képviselője

2015-ben az ENSZ összes tagállama egyhangúan elfogadta a 2030-ra megvalósítandó fenntartható fejlődési célokat (FFC), és azt is vállalták, hogy a megvalósításban senkit sem hagynak maguk mögött. 2016 óta minden évben néhány ország Önkéntes Nemzeti Jelentést tesz arról, hogyan valósítják meg a célokat a nemzeti fejlesztési programokban, és azok hogyan javítják a lakosság és a környezet életminőségét.

Az idei magas szintű politikai fórumot július 6. és 15. között rendezték meg, melynek utolsó három napján 44 ország mutatta be a jelentését, köztük Csehország, Németország, Guatemala, Japán, Paraguay, és Sierra Leone. (Az országok nevére kattintva olvashatók a jelentések.)

Az idei volt a második év, hogy virtuálisan zajlottak a prezentációk. Az afrikai, a latin-amerikai, az AM és a CP tartományok 12 nővéréből és 4 társult tagjából álló delegáció képviselt minket. Az idei fórum az alábbi fejlődési célokra fókuszált: 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 16, és 17. A 2030-ra megvalósítandó fenntartható fejlődési célok elfogadása azt jelenti, hogy meg kell vizsgálnunk, mely célok kapcsolódnak az SSND szolgálati területeihez.

2021 – a gyermekmunka feszámolásának nemzetközi éve

Beatriz Martinez-Garcia nővér az SSND – ENSZ-NGO képviselője

Az ENSZ Közgyűlése minden évben egy globális problémát tűz ki a zászlajára, így került idén a fókuszba a gyermekmunka.  A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) a gyermekmunkát olyan munkának definiálja, amely megfosztja a gyermekeket a gyerekkoruktól, elveszi tőlük a lehetőségeiket és a méltóságukat, és amely káros a testi és mentális fejlődésükre. Gyermekmunka: Globális előrejelzés 2020 trendek és a jövő című tanulmány szerint 160 millió gyermek érintett a témában; 63 millió lány és 97 millió fiú. 79 millióan olyan kockázatnak vannak kitéve, amely maradandó egészségkárosodást, betegséget, és pszichés károkat okozhat.

A Szervezet két egyezményt fogadott el a gyermekmunka felszámolására: a 138. egyezmény 15 éves életkorban szabja meg a munkaképesség minimális korhatárát, és a 182. egyezmény jogilag megtiltja a gyermekmunka legkárosabb formáit.

Ketyeg az óra. A Fenntartható fejlesztési célok 8.7 célja felszólítja a tagállamokat, a magánszektort és a közszférát, valamint a civil szervezeteket, hogy tegyenek azonnali és hatásos lépéseket a gyermekmunka minden formájának 2025-ig való felszámolása érdekében. Mi is tehetünk ezért, ha nem fogyasztunk olyan termékeket, amelyek gyártása során gyermekeket zsákmányoltak ki.

Gyógyulás egy igazságos és fenntartható világért

Marinez Capra nővér SSND – nemzetközi Shalom koordinátor

Ez az 54. Béke Világnap témája 2021-ben. Ferenc pápa ünnepi üzenetében megerősítette, hogy a békae csak akkor válik valósággá bennünk és közöttünk, ha kialakítjuk a gondoskodás kultúráját. “A gondoskodás kultúrája tehát közös, szolidáris és résztvevő elköteleződést kíván meg minden ember méltósága és java védelmének előmozdítása iránt, figyelmet szentelve az együttérzésre, a megbékélésre és a gyógyulásra, valamint a kölcsönös tiszteletre és elfogadásra, ami a békéhez vezető kiemelt utat jelenti.” Béke világnapja 2021. január 1. (#9) „A világ számos pontján a béke útja gyógyíthatja be a nyílt sebeket. Szükség van azokra a béketeremtő nőkre és férfiakra, akik bátran és kreatívan kezdeményeznek folyamatokat, melyek gyógyulást és megújult találkozásokat hoznak”. (Fratelli – Tutti #225)
A járvánnyal párhuzamosan a stigmatizálás, a diszkrimináció, és a gyűlölet hullámai söpörtek végig a bolygón, megtizedelve az életeket az emberéletek megmentése helyett. Ha meg akarjuk menteni az emberiséget ettől a közös ellenségtől, a szívünk mélyén éreznünk kell, hogy nem vagyunk egymás ellenségei. Mindannyian fratelli és sorelle, fivérek és nővérek vagyunk, ugyanahhoz az emberi családhoz tartozunk. A járvány okozta pusztításból és sebekből a megbékélésen és az egymással való kiengesztelődésen át vezet az út a gyógyulás felé. Az hozza el a békét, ha szembeszállunk a gyűlölettel, és könyörületet, kedvességet és reményt viszünk az emberek közé.

A Föld jubileumának éve arra hív minket, hogy békét kössünk a természettel. Az utazási korlátozások és gazdasági nehézségek ellenére a klímaválság nem tart szünetet. Klímaigazságosságra, zöldebb világra, fair kereskedelmi gyakorlatra és egy fenntartható világgazdaságra van szükség, amely munkahelyeket teremt és csökkenti a kibocsájtást.

Fenntartható fejlődési célok az SSND életében

Beatriz Martinez-Garcia nővér az SSND – ENSZ-NGO képviselője

A 24. Általános Káptalan evangéliumi szegénységre hív bennünket, és az átformálódásra való bátor megnyílásra. A 17 fenntartható fejlődési cél a világ átalakításának céljával született meg, hogy az emberek békében, és bőségben éljenek, és közben megóvjuk a bolygót is. 2019-ben Amina J. Mohammed, főtitkár-helyettes, a ”Cselekvés évtizede” című írásában így fogalmaz: “A fenntartható fejlődési célok a gazdaságok, a társadalmak és az emberi viselkedés átformálódására szólítanak fel minket. Ez csak akkor lehetséges, ha az emberek a világon mindenhol ismerik a célokat, saját szívügyüknek tekintik őket, és tudják, mit tehetnek a célok megvalósításáért.” Mi vajon hogyan engedjük, hogy a fenntartható fejlődési célok segítsenek nekünk átformálódni és mennyire vannak hatással a mindennapi életünkre?

Növekvő közösségben

Minden évben szeptember utolsó vasárnapja a migránsok és menekültek világnapja; 2021-ben szeptember 26-án ünnepeljük. A Szentatya ez évi üzenetének címe: Növekvő közösségben. (A pápa üzenete a migránsok és menekültek világnapján, 2021) Azt kívánjuk, legyen elég széles a szívünk sátra az útra kelt sebezhető emberekért.

Fotó: Wikimedia Commons

*.*.*.*.*.*.*.*.*

Az élet méltóságára és az egész teremtett világ védelmére nevelünk, ezért szót emelünk és cselekszünk, együttműködve másokkal.

(A szeretet mindent odaad, a 24. Általános Káptalan irányvonala)


A Shalom/ENSZ-NGO Hírlevél a Boldogasszony Iskolanővérek kiadványa
via della Stazione Aurelia 95 00165 Roma · tel. +39.06.6652.011 fax: +39.06.6652.0234.

Print Friendly, PDF & Email