21. évfolyam, 1. szám   —  2020. április

Pdf: magyarul (312 KB)

Nemrég fejeződött be a nőknek szentelt hónap, így ebben a számban a reflexiót Ethel Howley nővér írta, aki elsőként képviselte az Iskolanővéreket az ENSZ-ben. 1995-ben, 25 évvel ezelőtt Ethel részt vett a Pekingben a nők jogaiért megrendezett konferencián. Tudjuk, hosszú út áll még előttünk, hogy a nők elnyomástól és félelemtől szabadon élhessenek, de fontos emlékeztetnünk magunkat időről időre, hogy a szolgálatainkban megszülető kapcsolódásaink mennyire sokat jelentenek az emberi jogok melletti kiállásunkban.

Peking 25 éve

 Ethel Howley nővér, SSND

UN Photo/Milton Grant

UN Photo/Milton Grant

UN Photo/Milton Grant

25 évvel ezelőtt, a nők helyzetét feltáró IV. világkonferencián Pekingben (Kína) (1995 szeptember 4-15. között) az ENSZ cselekvésre szólította fel a világot, hogy jobbá tegyük a nők és a lánygyermekek helyzetét. A cselekvési platform és a pekingi nyilatkozat több konkrét intézkedést is meghatározott a nők és a lánygyermekek emberi jogainak védelme és előmozdítása érdekében az egyetemes emberi jogok szerves részeként.

Számomra a pekingi tapasztalat óriási lehetőség és privilégium is volt egyben. Hálás vagyok azért, hogy ott lehettem. Öt Boldogasszony Iskolanővér vett részt a konferencián és az NGO fórumon (jómagam, három japán nővérünk és egy Guamból).

Nagy élményt jelentett számomra az ENSZ konferencia előtt néhány nappal a Pekingtől 32 mérföldre található Huairou-ban megrendezett NGO Fórum. Sok országból érkeztek ide nők, közülük is leginkább azokkal beszélgettem sokat, akik azokból az országokból érkeztek, amelyben mi, Iskolanővérek is szolgálatot teljesítünk. 30 000 nő és néhány férfi tett meg hosszú utat azért, hogy egymással beszélgessen; meghallgatták egymást, ahogy tőlük telt, válaszoltak egymás ínségeire. A konferencián javaslatok születtek arra vonatkozóan, hogy milyen változásokkal lehet feljogosítani a nőket a cselekvésre, hogy teljes jogúan részt vehessenek a társadalom minden szegletében.

Peking nagy sikerrel járt a lánygyermekek vonatkozásában is. Részt vettem az előkészítő bizottság munkájában még az előző évben, New York-ban, és akkor a hivatalos küldöttekkel azon voltunk, hogy létrejöjjön egy szekció, amely kizárólag a lánygyermekekkel foglalkozik. A fejlett országokból jövő civil küldöttek közül sokan nem akartak külön foglalkozni a lánygyermekekkel, félve, hogy elvonja a figyelmet a felnőtt nők helyzetéről. Az afrikai küldöttek hatására azonban a lánygyermek önálló stratégiai fókuszt kapott a konferencián.

Amikor én lettem a kongregációnk NGO képviselője, az ENSZ épp a soron következő társadalmi fejlődésről szóló koppenhágai csúcstalálkozó és a nők helyzetét tárgyaló IV. pekingi világkonferencia előkészítésénél járt. Úgy éreztem, hogy a részvételünkkel európai, ázsiai és észak-amerikai iskolanővéreink is kivehetik a részüket a koppenhágai csúcstalálkozón a világ szegényeinek, és a pekingi konferencián a világ asszonyainak helyzetét célzó elvek kialakításában.

A globális közösség gondolata akkor fogalmazódott meg bennem, amikor Kínában jártam. Az utazásom során volt egy találkozásom a világ különböző földrészeiről érkező nőkkel, ami ráébresztett erre.

Egyik nap épp autóbusszal utaztam Huairou-ból Pekingbe, amikor két nő szállt fel a buszra, és leültek a folyosó másik oldalán található két ülésre. Megkérdeztem tőlük, honnét érkeztek. Litávniából, hangzott a válasz. Elmeséltem nekik, hogy katolikus nővér vagyok, és egyik nővérünk többször járt már Litvániában, ahol angol nyelvoktató TV programokat készített. Amikor megemlítettem, hogy Valuckas a neve, az egyikük rögtön rávágta, hogy ismeri Barbara nővért, minden nap nézi a műsorát a TV-ben, és a műsorból tanul angolul.”

A beszélgetést hallva hátrafordult egy néhány sorral előttünk ülő nő. Katolikus nővér vagy? –  kérdezi. Igen, mondom, és melyik rendhez tartozol, kérdi ő. Boldogasszony Iskolanővér vagyok, felelem. Erre egy másik nő a busz elejéről feláll, és azt mondja, hogy ő ugyan Fijin született, de Baltimore-ban végzett a Marylandi Notre Dame Főiskolán.” Mire én rávágtam, hogy én is ott diplomáztam. Miután leszálltunk a buszról, kiderült, hogy az előző év júniusában végzett és a Fiji delegáció hivatalos küldöttje volt a konferencián. Úgy gondolom, mind a ketten részben annak köszönhetően képviselték az országukat vagy civil szervezetüket Pekingben ezen a történelmi jelentőségű nemzetközi konferencián, mert valamikor az életükben szerepet játszottak a Boldogasszony Iskolanővérek. A litván asszony Barbara Valuckas nővértől tanult meg angolul, és a friss diplomás fiatal nő Baltimore-ban a mi főiskolánkon végezte a tanulmányait. Később is szívesen találkoztak velünk, iskolanővérekkel és más szálon is összekapcsolódott az életünk.

A könyv címoldala fotó: Ethel Howley nővér

A könyv címoldala
fotó: Ethel Howley nővér

A konferencia 25. évfordulóján be kell ismernünk, hogy hosszú még az előttünk álló út, hogy a pekingi határozatokat tettekre váltsuk a nők számára, bárhol is éljenek. Szükség van a kormányok hosszú-távú ígéretére is ebben a folyamatban. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy sok helyen sokkal több lány jár iskolába, és nem kell hosszú órákon át gyalogolni a kútra vízért. Sok országban több nő is van már kormányzati pozícióban. A tudományok és a mérnöki tudomány terén egyre több nő szerez diplomát és helyezkedik el ezen a területen.

Hiszek benne, hogy ki kell tartanunk az 1995. évi határozatok mellett. “Az egyenlőség, a fejlődés és a béke érdekében alapvető fontosságú a nők jogosítványainak kiterjesztése, az egyenlőség alapján álló jelenlétük a társadalom valamennyi szférájában, beleértve részvételüket a döntéshozatali folyamatokban és hatalmi pozíciókhoz jutásukat.” (Pekingi Nyilatkozat 13).

Nemzetközi emberi jogok napja: december 10.

Kathy Schmittgens nővér, nemzetközi Shalom koordinátor

Továbbra is fontos feladatunk továbbadni az emberi jogok jelentőségét, és hogy mennyire fontos mindenki jogaiért küzdeni. Íme egy rövid képes beszámoló a december 10-i lengyelországi eseményekről.

Opoléban a nem állami fenntartású óvodánkban, amely a Boldog Terézia Anya nevet viseli, a gyerekek és az óvónők spontán köszönetet mondtak Istennek az ajándékokért, és Isten kegyelmébe ajánlották a szenvedőket. Az emberi jogokat az általuk választott módon írták le…

Human Rights Day in Poland

Wrocław-ban a Boldog Terézia Anya Gyerekközpontban tanítási óra keretében ünnepelték meg a gyerekek jogairól szóló legfontosabb nemzetközi dokumentum, a Gyermek Jogairól szóló Egyezmény elfogadásának 30. évfordulóját.

Fenntartható energia pályázati támogatás

Kathy Schmittgens nővér, Nemzetközi Shalom koordinátor

Image by Greg Altman from Pixabay

Image by Greg Altman from Pixabay

Az Általános Tanács minden évben pénzeszközöket különít el fenntarthatósági vagy ökológiai projektekre. Ezzel kívánják semlegesíteni az utazásaik szén „lábnyomát”. A korábbi években támogatták napelemes rendszerek kiépítését Hondurasban, Nepálban és Ghánában; egy napelemmel működő vízszivattyú megépítését Gambiában; és napelemeket helyeztek el a Generalátus tetején is. Ismét lehet pályázni hasonló projektek támogatására. A pályázatban meg kell fogalmazni az igényt, a becsült költségeket (kivitelezői ajánlattal együtt, ha lehet) és hogy a projekt hogyan járul hozzá a fenntarthatósághoz vagy az ökológiához.

A pályázatokat Kathy Schmittgens-nek kell leadni június végéig.

Az ENSZ 75. jubileuma

Vegyél részt a globális párbeszédben és töltsd ki az online ENSZ KÉRDŐÍVET!

Link (magyar nyelvű): https://un75.online/?lang=hun

UN Photo/Steven Bornholtz

UN Photo/Steven Bornholtz

Támogatod a GENERÁCIÓK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉGÉRT indított kampányt?

Beatriz Martinez-Garcia nővér, Az SSND ENSZ-NGO iroda igazgatója

25 évvel ezelőtt 189 tagállam fogadta el a Pekingi Egyezményt és Cselekvési Platformot a nők jogainak előmozdításáért. A Pekingi Egyezmény az alábbi 12 kritikus problématerületet fogalmazta meg:

 1. nők és szegénység,
 2. nők oktatása és képzése,
 3. nők és egészség,
 4. nők elleni erőszak,
 5. nők és fegyveres konfliktusok,
 6. nők és a gazdaság,
 7. nők a hatalomban és a döntéshozatalban,
 8. nők előmenetele,
 9. nők emberi jogai,
 10. nők és a média,
 11. nők és a környezet, és
 12. a leánygyermek.

Nemrégiben az ENSZ női szervezete elindította a több generációt átfogó Generációk Közötti Egyenlőség kampányt a Pekingi Egyezmény 25. évfordulójának a tiszteletére és a nemek közötti egyenlőség előmozdítására. A kampány a nők és a férfiak életére hatást gyakoroló alábbi hat területre tér ki:

 • Egyenlő bérek
 • Egyenlően osztozni a nem fizetett otthoni ápolási feladatokban és a házimunkában
 • Véget vetni a szexuális bántalmazásnak, és a nők és lányok elleni erőszaknak minden formájának
 • Szükségleteknek megfelelő egészségügyi szolgáltatások
 • Egyenlő részvétel a politikai életben
 • Döntéshozatal az élet minden területén

25 év telt el a nők problémáit felsoroló két lista között. A Pekingi Egyezmény és a Kampány a Generációk közötti Egyenlőség hatására voltak ugyan előrelépések, de milyen fontos probléma hiányzik a második listáról? Mit tennél hozzá és miért?

A Kampány nemcsak arra bátorítja a különböző generációjú és hátterű embereket, hogy képzeljenek el egy világot, amelyben mindenkinek egyenlőek a jogai és a lehetőségei, hanem hogy közösen tegyenek is érte. Támogatod a kampányt?

További információk a kampányról (angol nyelven): kattints ide.

 

A Shalom/ENSZ-NGO Hírlevél évente háromszor jelenik meg az SSND gondozásában:
via della Stazione Aurelia 95, 00165 Roma · tel: +39.06.6652.01; fax: +39.06.6652.0234.