20. évfolyam, 1. szám   —   2019. április

Pdf: magyarul (1253 KB)

A szeretet mindent odaad

Beatriz Martinez-Garcia nővér

Beatriz Martinez-Garcia nővér

Kedves nővérek!

Beatriz Eugenia Martinez-Garcia vagyok. Mexikóban születtem és nevelkedtem, ahol a családom ma is él.

Boldogasszony Iskolanővérként plébániákon és egyházmegyei hivatalokban teljesítek szolgálatot Mexikóban valamint az Egyesült Államokban Arizona, Texas és Minnesota államaiban hitoktatóként és hirdetem az evangéliumot. Tavaly október 1-jén kinevezést kaptam, hogy képviseljem az Iskolanővéreket az ENSZ-ben. Jelenleg a felkészítésem zajlik, Eileen Reilly nővér, a jelenlegi ENSZ-NGO képviselőnk segít nekem megismerni a szolgálat fontos területeit, és jobban megérteni a Shalom nemzetközi hálózattal való együttműködésünket.

A 24. Általános Káptalan irányvonalában és határozataiban megfogalmazott elvek megfogalmazzák a hívásunkat és küldetésünket, hogy “az élet méltóságára és az egész teremtett világ védelmére nevelünk, ezért szót emelünk és cselekszünk, együttműködve másokkal” és “kongregációként megfontoljuk, hogy a Lélek mely sürgető és súlyos globális problémákra irányítja figyelmünket, és bátran válaszolunk eddig ismeretlen utakon is.”

Szívből köszönöm nektek a sok imádságot és támogatást.

 

Senkit nem hagyunk hátra

Eileen Reilly nővér, az SSND ENSZ-NGO iroda vezetője

Miközben az ENSZ tagállamai a 2016-ban életre hívott Fenntartható Fejlesztési Célok megvalósításán dolgoznak, gyakran emlékeztetik magukat arra, hogy “senkit sem hagyunk hátra.” Ez a gondolat kiemelt hangsúlyt kapott a célok megvitatása során, és azóta is kiemelt jelentőséggel bír.

Mit jelent ez a gyakorlatban? Néhány példa: a mindenkire kiterjedő oktatás megvalósítása iránti erőfeszítéseknek ki kell terjednie a fogyatékkal élő gyerekekre is; vagy a nemek közötti egyenlőségért folyó küzdelemben a nők és a lányok szerepvállalására is nagyobb figyelmet kell irányítani.

Emiatt az ENSZ tevékenységében egyre nagyobb hangsúlyt kap a “Szociális védelem” témája. Ezzel a kifejezéssel jelöljük azokat a programokat, amelyek az emberek, különösen az ínségben szenvedők jólétét hivatottak elősegíteni. A “Szociális védelem” területei felölelik az egészségügyet, az oktatást, a munkanélküli segélyt, az öregségi nyugdíjat, és egyéb hasonló területeket.

Mind a nők helyzetét vizsgáló bizottság (CSW), mind a szociális fejlesztési bizottság (CSocD) a Szociális védelmet választotta idei ülései témájának. Most, hogy a „senkit nem hagyunk hátra” elve újra a középpontba került, optimizmussal tölt el mindannyiunkat, hogy a Fenntartható Fejlesztési Célok elérhetővé válnak 2030-ig.

 

Emberi Jogok Napja: 2017. december 10.

Kathy Schmittgens nővér,
nemzetközi Shalom koordinátor

A Shalom hálózat egyik közös nemzetközi ünnepe december 11-e, az Emberi Jogok Napja. Néhány pillanatkép következik arról, hogy lengyel nővéreink hogyan hívták fel a figyelmet a szolgálatuk során ezekre az alapvető emberi jogokra. Köszönet Chiara nővérnek az információkért!

A lengyelországi Opole városában működő óvodánkban a gyerekek együtt imádkoztak azokért, akiknek megsértették a jogait. A pedagógusok a gyerekekkel arról beszélgettek, hogy milyen jogai vannak a gyerekeknek a születéstől kezdve óvodáskorig, majd óvodás és iskoláskorban, és végül milyen jogai vannak a felnőtteknek. A gyerekek összegyűjtötték és színes papírokra írták fel az általuk fontosnak tartott jogokat, hogy minden jog fontos, hogy mindenkinek jó legyen az élete; és hogy nekünk köszönhetően válik szebbé a világ.

Fehéroroszországban az Emberi Jogok Napja előtti vasárnap Regina nővér és Alicja nővér találkozót szervezett felnőtteknek és gyerekeknek az emberi jogok témájában; majd együtt imádkozták az adventi imaszándékukat.

Gyerekek beszélgetnek a Boldog Terézia óvodában

Gyerekek beszélgetnek a Boldog Terézia óvodában

Szülők és gyerekek beszélgetnek az emberi jogokról Belorussziában

Szülők és gyerekek beszélgetnek az emberi jogokról Belorussziában

Iskolanővérek a nők helyzetét vizsgáló bizottság 63. ülésszakán

Patricia Stortz, a kongregáció kommunikációs koordinátora

Az Egyesült Nemzetek nők helyzetét vizsgáló bizottságának 63. ülésszaka március 11-22. között került megrendezésre New Yorkban. A Boldogasszony Iskolanővérek (SSND) nemzetközi delegációja minden évben részt vesz a tanácskozás első hetén a bizottság munkájában. Idén Eileen Reilly nővér, az SSND ENSZ-NGO Hivatal igazgatója és Beatriz Martinez-Garcia nővér mellett a Brazíliában, Magyarországon és az Egyesült Államokban működő iskolanővéri iskolák diákjai és tanárai is helyet kapnak a delegációban.

Az ülésszak fő témája mellett a bizottság minden évben áttekinti az előző években elért eredményeket is. A 2019-es ülésszak kiemelt témái „a társadalmi védőháló rendszerei, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, a nemek közötti egyenlőséget szolgáló fenntartható infrastruktúra, valamint a nők és a lányok szerepvállalásának erősítése”. A kiemelt témák mellett a bizottság értékeli majd azt is, hogy a tagországok milyen lépéseket tettek a 60. ülésszak közösen elfogadott határozatainak megvalósítása, azaz „a nők szerepvállalásának erősítése és a fenntartható fejlődéssel való kapcsolat” érdekében.

További információk olvashatók a nők helyzetét vizsgáló bizottság (CSW63) munkájáról és a Boldogasszony Iskolanővérek delegációjáról a kongregáció honlapján (https://gerhardinger.org) és a kongregáció Facebook oldalán (@ssnd_global).

Laudato Si’ a mindennapokban

Kathy Schmittgens nővér, nemzetközi Shalom koordinátor

A Shalom hálózat egyik célja, hogy “tanulmányozzuk a katolikus társadalmi tanítást, különösen a Laudato Si’-t.” Apró cselekedeteink tanúságul szolgálnak mások számára.  Perui nővéreink textilből varrtak táskákat a bevásárláshoz a műanyag szatyrok helyett. Roberta, a helyi pékség tulajdonosa meglátta a táskákat, és nyomban rendelt a nővérektől 50 darabot a vásárlóinak.

Lucy nővér varrja a zsákokat, Veronica nővér fűzi bele a zsinórt

Lucy nővér varrja a zsákokat, Veronica nővér fűzi bele a zsinórt

S. Yvonne paints on each one "No to Plastic".

Yvonne nővér festi rájuk a feliratot: “Mondj nemet a műanyagra!”

Semmi műanyag!
Lucy nővér adja át a zsákokat Robertának

Lucy nővér adja át a zsákokat Robertának


Számos forrás segít elmélyíteni a Laudato Si’ tanításait. Élővé tesszük a Laudato Si’ megélését a közösségeinkben és a szolgálatunkban is.

Az Általános Rendfőnöknők Nemzetközi Egyesülete, az UISG külön honlapot hozott létre a tanácskozásuk témájához kapcsolódóan: Vessük el a remény magvait a bolygónkért. A honlap címe: http://www.sowinghopefortheplanet.org/ A honlapon sok inspiráló eseményről olvashatunk angol, olasz, francia, spanyol és portugál nyelven.

A Nemzetközi Katolikus Klímamozgalom keretében bárki lehet Laudato Si’ animátor: https://laudatosi.teachable.com/p/lsas

További információk az integrált ökológiáról a Nemzetközi Katolikus Klímamozgalom honlapján: https://catholicclimatemovement.global/

 


Felszámolni a hajléktalanságot – egyszerre csak egyet lépünk előre

NGO munkacsoport a hajléktalanság felszámolására

Eileen Reilly nővér, az SSND ENSZ-NGO iroda igazgatója

A Vincés Család szerzetesközösség, akik Páli Szent Vince tanításai nyomán alakultak meg – így a lazaristák, a Szeretet Leányai Társulat (Irgalmas nővérek), a Páli Szent Vince Társaság –, mások mellett a Boldogasszony Iskolanővéreket is arra hívták meg, hogy segítsenek a hajléktalanság elleni küzdelmükben.

Bár nagyon ambiciózus a cél, örömmel tudósítunk arról, hogy kevesebb, mint két év elteltével a Munkacsoport a Hajléktalanság Leküzdéséért jelentős előrelépést tett. Sikerült elérnünk, hogy az ENSZ szociális fejlesztési bizottsága a hajléktalanságot választotta 2020-as ülésszaka fő témájául. Az ENSZ tagállamainak a téma minden aspektusát fel kell dolgoznia a világ összes országára kiterjedően.

Az előkészítő munka során derült ki, hogy egyes országokban nincsenek adatok a hajléktalanokról, míg más országokban tagadják a hajléktalanság létezését.

Az eddigi munkánkat az a mottó szőtte át, hogy “rólunk nem születhet döntés nélkülünk.” A mindennapok nyelvén ez azt jelenti, hogy a munkacsoportunkban és a lobbytevékenységünkben hangot adunk a hajléktalanoknak is. Személy szerint engem mélyen megérintett, amikor Iris, egy New Yorkban élő hajléktalan asszony az ENSZ egyik bizottsági ülésén mesélt a tapasztalatairól.

Az ENSZ Globális Migrációs Csomagja

Eileen Reilly nővér, az SSND ENSZ-NGO iroda igazgatója

Az ENSZ a két éves előkészítést követően 2018. decemberében fogadta el a Globális Migrációs Csomagot, amely a nemzetek közötti felelősség megosztását hivatott elősegíteni a világban egyre növekvő számú bevándorló megsegítésére. A bevándorlók száma a legközelebbi becslések szerint 258 milliónál többre tehető, amelybe nem számítanak bele azok a milliók, akik a hazájukon belül, de az otthonuktól távol kénytelenek élni.

A csomag 23 célja mindenre kiterjedően érinti a migráció minden aspektusát, és egy „biztonságos, rendezett és szabályos migrációra” szólít fel. Bár a nemzetek nagy többsége jóváhagyta a folyamatot, sajnálatos, hogy néhány ország nem vesz részt az erőfeszítésekben. A csomagot alá nem író országok közül a Boldogasszony Iskolanővérek jelen vannak Ausztriában, Csehországban, Magyarországban, Olaszországban, Lengyelországban és az Egyesült Államokban. Brazília először aláírta az egyezményt, majd később visszalépett.

Húsvét április 21. A Föld Napja április 22.
Örömteli Shalom Húsvétot kívánunk!

A Shalom/ENSZ-NGO Hírlevél évente háromszor jelenik meg az SSND gondozásában:
via della Stazione Aurelia 95, 00165 Roma · tel: +39.06.6652.01; fax: +39.06.6652.0234.