Általános Tanács 2018-2024

Balról jobbra:  Roxanne Schares nővér (AF)Inês Camiran nővér (ALC);
Carolyn Anyega nővér (AF)Julianne Lattner nővér (AM);
M. Martina Radež nővér (SI)Kathleen Storms nővér (CP)

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Boldogasszony Iskolanővérek megválasztották nemzetközi vezetőségüket és megszabták küldetésük jövőbeli irányát

szeptember 26. és október 24. között az Egyesült Államokban 45 Boldogasszony iskolanővér gyűlt össze a világ 30 országát magába foglaló 10 rendtartományból, hogy megtartsák 24. Általános Káptalanjukat. A Maryland állambeli Marriottsville Bon Secours lelkigyakorlatos és konferenciaközpontja adott otthont a tanácskozásnak, melynek célja az volt, hogy a küldöttek megválasszák az új általános tanácsot, és megfogalmazzák a kongregáció irányvonalát a következő hat évre.

A Boldogasszony Iskolanővérek hatévente rendeznek általános káptalan, melyen választott és hivatalból jelen levő tagok vesznek részt a kongregáció mindegyik rendtartományából. Az idei káptalan témája: Bizalom és bátorság. Kevéssel is megelégedve, örömmel áldozzuk egész életünket azért az egységért, amelyért Jézus Krisztus küldetett.”

A Magyar Tartományt, melyhez 5 szolgálati terület tartozik országhatáron belül, 1 Erdélyben és 2 a Vajdaságban, Lobmayer M. Judit tartományfőnöknő és Gazdag M. Gemma illetve Ulrik M. Monika nővér képviselte. Tolmácsként kísérte őket Németh M. Luca nővér és Koppány Emese.

Általános Tanács

A káptalan Roxanne Schares nővért választotta meg általános főnöknőnek. Munkája során öt választott tanácstaggal fog együttműködni: Inês Camiran nővér, általános tanácsos és egyben az általános főnöknő helyettese; Carolyn Anyega nővér, Julianne Lattner nővér M. Martina Radež nővér és Kathleen Storms nővér, általános tanácsosok.

Az újonnan megválasztott tanácstagok 2018. január 20-án, beiktatásukkor kezdik meg hatéves hivatali idejüket Rómában.

Roxanne Schares nővér, az újonnan megválasztott tartományfőnöknő sorrendben a 12. utóda lesz Jézusról nevezett Boldog Gerhardinger Mária Teréziának, a Boldogasszony Iskolanővérek alapítójának. Roxanne nővér jelenleg Kenyában, Nairobiban él, és az ideiglenes fogadalmasok, más néven junior nővérek képzőjeként szolgál az öt országot, Gambiát, Sierra Leonét, Ghánát, Kenyát és Nigériát magába foglaló Afrikai Tartományban,. Korábban hét éven át vezette a noviciátusi képzést, 10 éven keresztül dolgozott együtt az afrikai Jezsuita Menekültszolgálattal, 2007 és 2015 között pedig a kongregáció nemzetközi Shalom hálózatának koordinátoraként működött az iskolanővérek római generalátusában. Roxanne nővér az Egyesült Államokban, a Minnesota állambeli Mankato-ban lépett be a kongregációba, és 1972-ben tett fogadalmat. 1982-ben ment missziósként Kenyába, és ma már az Afrikai Tartomány tagja.

Inês Camiran nővér, az általános főnöknő leendő helyettese brazíliai születésű. Másodszor választották meg általános tanácsosnak, és ez alkalommal az általános főnöknő helyettesének is. Korábban tanárként és jelöltmesternőként szolgált, később pedig tartományfőnöknő lett az akkor még önálló São Paulo Tartomány élén. 1985-ben São Paulo-ban, Brazíliában tett fogadalmat.

Carolyn Anyega nővér, leendő általános tanácsos a Notre Dame Senior Secondary School igazgatónője, Ghánában, Sunyaniban él. Kenyában született, 2005-ben kapott megbízatást, hogy Ghánában megalakítsa a sunyani nővérközösséget és tanítson a helyi középiskolában. Korábban több iskolában is tanított és volt igazgató, Kelet- és Nyugat-Afrikában egyaránt, szolgált hivatásgondozóként, jelöltmesternőként és juniormesternőként. 1997-ben tett fogadalmat Nairobiban.

Julianne Lattner nővér, leendő általános tanácsos jelenleg Kanadában facilitátorként működik együtt különböző szerzetesközösségekkel és hazatérő szerzetesi misszionárius-csoportokkal. Szolgált juniormesternőként az Afrikai Tartományban, posztulánsmesternőként Kenyában, és novíciamesternőként az egykori Tartományközi Noviciátusban az Egyesült Államokban. Mint az egykori Kanada Tartomány tanácsosa, szolgált a tartományhoz kapcsolódó szolgálati területeken Bolíviában, Peruban és Angliában. 1966-ban, Kanadában tett fogadalmat.

Kathleen Storms nővér, leendő általános tanácsos az Our Lady of the Prairie Lelkigyakorlatos Központ vezetője az Egyesült Államokban, az Iowa állambeli Wheatland-ben. Korábban általános és középiskolában is tanított; volt novíciamesternő az egykori Mankato Tartományban; dolgozott vezetőként az érseki hivatásgondozó irodában a Minnesota állambeli St. Paul-ban; társigazgatója volt Mankato-ban a Boldogasszony Iskolanővérek “Földünk Lelkiségéért” Központjának (SSND Center for Earth Spirituality); és tanácsosként szolgált az egykori Mankato Tartományban. 1966-ban tett fogadalmat.

Martina Radež nővér, leendő általános tanácsos a Szlovén Tartomány tagja. Jelenleg az ilirska bistrica-i közösség házfőnöke, és a Terézia anyáról elnevezett lelkigyakorlatos házban dolgozik ugyanitt. Korábban három cikluson át volt a tartományi tanács tagja, valamint a jelöltek, posztulánsok és junior nővérek képzésével foglalkozott. Noviciátusát a Bajor Tartományban töltötte, Németországban, Münchenben tette első fogadalmát 1980-ban.

A kongregáció jövőbeli irányvonala

Az új irányvonal a káptalant megelőző és a teljes kongregációt bevonó tanácskozás, valamint a káptalan során zajló intenzív dialógus és imádságos reflexió eredménye. Nemzetközi honlapunkon is megosztjuk majd, amint az összes fordítás elkészült. Az újonnan megválasztott általános tanács vezetésével fogja kongregációnk véghezvinni azt a Lélek által inspirált irányvonalat, melyet a káptalani tagok meghatároztak.

“Ez a Káptalan, és a jövőbeli irányvonalunk meghatározása szeretetből fakadt, olyan szeretetből, mely örömmel és hálásan adja oda mindenét” mondta Roxanne nővér. “Ebben a szellemben, alapítónk, Boldog Gerhardinger Terézia szellemében és a Szentlélek ereje által elköteleztük magunkat és az egész kongregációt, hogy követjük azt az irányt, melyet Isten mutatott meg nekünk, és megéljük azt, amire ez az irányvonal és a Káptalan határozatai hívnak bennünket, hogy legyünk és tegyük – szeretetből, mely odaadja mindenét.”

A Boldogasszony Iskolanővérek nemzetközi szerzetesközösség, több mint 2500 nővérrel 30 országban. Küldetésüket, hogy elmélyítsék a közösséget Istennel és a nemzetek között, a nevelés szolgálata által élik meg. Pedagógiájukat az a világszemlélet hatja át, hogy a személyek átformálása által megváltoztatható a világ. Kongregációnk, melyet 1833. október 24-én alapított Jézusról nevezett Boldog Mária Terézia Gerhardinger, idén lépett közös történetünk 185-ik évébe.

 

###

További információért keresse fel nemzetközi honlapunkat, a www.gerhardinger.org-ot.
A Magyar Tartomány honlapja:  www.iskolanoverek.hu