A 24. Általános Káptalan irányvonala

A káptalani irányvonal a 24. Általános Káptalant megelőző, az egész kongregációra kiterjedő tanácskozás, valamint a káptalan során lezajlott intenzív dialógus és imádságos reflexió gyümölcse. A káptalan során megválasztott általános tanács megbízatásának része, hogy vezesse a kongregációt a Szentlélek által ihletett irányvonal megvalósításában, melyet a káptalani tagok foglaltak írásba.

A szeretet mindent odaad*

Love gives everything

Mi, Boldogasszony Iskolanővérek egész életünkkel azt az egységet szolgáljuk, amelyért Jézus Krisztus küldetett. Az emberiség és az egész teremtett világ áldott történelmének ezen a kritikus fordulópontján meghallottuk azt a mély vágyat, hogy a bizalom és a bátorság útját járjuk. (KV, K 4)

A Szentháromság egy Isten arra sürget minket, hogy a világ szívében a béke, remény és szeretet emberei legyünk. Boldog Terézia anya és Karolina anya lelkiségével áthatva, bennünk mint élő közösségben karizmánk tovább bontakozik a Küldetéstek van szerint. (KV, Előszó)

*Boldog M. Terézia Gerhardinger írásai, # 1.