A 24. Általános Káptalan irányvonala

A káptalani irányvonal a 24. általános káptalant megelőző, az egész kongregációra kiterjedő tanácskozás, valamint a káptalan során lezajlott intenzív dialógus és imádságos reflexió gyümölcse. A káptalan során megválasztott általános tanács megbízatásának része, hogy vezesse a kongregációt a Szentlélek által ihletett irányvonal megvalósításában, melyet a káptalani tagok foglaltak írásba.

A szeretet mindent odaad*

A szeretet mindent odaad

Mi, Boldogasszony Iskolanővérek egész életünkkel azt az egységet szolgáljuk, amelyért Jézus Krisztus küldetett. Az emberiség és az egész teremtett világ áldott történelmének ezen a kritikus fordulópontján meghallottuk azt a mély vágyat, hogy a bizalom és a bátorság útját járjuk. (KV, K 4)

A szeretet mindent odaad:
a 24. általános káptalan
irányvonala és határozatai

• čeština (250 KB)
• Deutsch (303 KB)
•  English A4 (214 KB)
• English letter-size (214 KB)
•  Español (252 KB)
•  Italiano (161 KB)

A Szentháromság egy Isten arra sürget minket, hogy a világ szívében a béke, remény és szeretet emberei legyünk. Boldog Terézia anya és Karolina anya lelkiségével áthatva, bennünk mint élő közösségben karizmánk tovább bontakozik a Küldetéstek van szerint. (KV, Előszó)

*Boldog M. Terézia Gerhardinger írásai, # 1.

A szeretet mindent odaad:
a 24. általános káptalan
irányvonala és határozatai

•  日本語 (664 KB)
•  Magyarul (251 KB)
•  Polski (330 KB)
•  Português (210 KB)
•  Slovensko (188 KB)