Küldetésünk

Az a küldetésünk, hogy Boldogasszony Iskolanővérként az örömhírt hirdessük, és egész életünket azon egység megvalósítására szenteljük, melyért az Atya Jézus Krisztust küldte. Miként Jézusnak az volt a küldetése, hogy az Atya szeretetét megmutassa a világnak, nekünk is az a hivatásunk, hogy egész lényünkkel, szeretetünk, hitünk és reményünk továbbadásával Krisztust tegyük láthatóvá.

Küldetéstek van, a Boldogasszony Iskolanővérek Konstitúciója, 4

Szolgálat

Alapítónk, Jézusról nevezett Boldog Mária Terézia Gerhardinger és társai úgy találták, a nevelés a legjobb eszköze annak, hogy Isten szeretetét közvetítsék a világ számára, és ezáltal jobb világot teremtsenek. Őket követve a mi elsődleges szolgálatunk is a nevelés.  Azzal a meggyőződéssel nevelünk, hogy a világ a személyek átformálásával változtatható meg.

Életünk

Küldetéses életünk több, egymást feltételező és egymást támogató részből tevődik össze: az imádságból, a közösségi életből és a szolgálatból. Az imádság, a párbeszéd és a szolgálat által közösségünk egy szívvé és egy lélekké válik. Ugyanazok az értékek, attitűdök és erények szolgálják a Boldogasszony Iskolanővérek lelki közösségének egységét, mint amelyekkel az összes ember közti egység is előmozdítható. Ahogy egyre inkább sajátunkká válik Jézus vágya, hogy mindnyájan eggyé legyenek, úgy terjed ki az egység utáni vágyunk az egész emberiségre és az egész teremtésre is.

Prioritások

Alapítónk példáját követve, senkit sem zárunk ki gondoskodásunkból. Különös érzékenységgel fordulunk a gyermekek, fiatalok és nők, a társadalom legvédtelenebb tagjainka igényei felé. Elsőbbséget adunk a szegényeknek is. Arra törekszünk, hogy érzékenyek és figyelmesek legyünk a gyorsan változó valóságunkból eredő, sosem állandó körülményekre. Próbáljuk felfedezni, hová, a világ mely szükségének rendezésére szólít minket hivatásunk. Arra törekszünk, hogy felismerjük, kik szenvedik a legnagyobb ínséget korunkban, és hol van a legnagyobb szükség a nevelésre.