A Generalátus közössége

A Generalátus munkatársai, akiknek többsége a Generalátusban lakik, segítik az Általános Tanács munkáját, mivel az Általános Tanács meghatározott szerepkörökön keresztül igyekszik végrehajtani az általános káptalan irányvonalát és rendelkezéseit.

A tisztségek közé tartozik a házi koordinátor, az általános pénztáros, az általános titkár, a kongregációs kommunikációs koordinátor, az Általános Tanács titkára, az élelmezési és refektóriumfelelős, a sekrestyés-lelkésznő, valamint a nemzetközi Shalom-koordinátor és az ENSZ-NGO, aki New Yorkban, az Egyesült Államokban él.

Mint minden SSND, a Rómában élő nővérek is egy olyan hitközösséget alkotnak, amely imádságra, hitmegosztásra, ünneplésre és pihenésre gyűlik össze.