Általános tanács

A Boldogasszony Iskolanővérek egy több mint 2000 rendtagot számláló, 30 országban működő nemzetközi női szerzetesközösség. Küldetésünk, hogy mélyítsük a kapcsolatot Istennel és az emberek között, nevelői szolgálatunkban teljesedik ki. Azzal az alapállással nevelünk, hogy az emberek átformálásával a világ is megváltoztatható. Kongregációnkat 1833. október 24-én alapította meg Bajorországban Jézusról nevezett Boldog Mária Terézia Gerhardinger.

Hogy Istent mint lelki közösség tudjuk követni, és hatékonyan szolgálhassunk, vezetési formáinkat úgy alakítjuk ki, hogy felszabadítsanak bennünket a Lélek útjaira. Vezetési formánk közös életünkből és küldetésünkből bontakozik ki, és mindkettőt gyümölcsözővé teszi. …

Vezetési formáink helyi, tartományi és nemzetközi szinten egyaránt lehetővé teszik valamennyi tag együttműködését és a tekintély gyakorlását. …

Miként Terézia anyának, nekünk is meggyőződésünk: a központi vezetés segít minket mint Kongregációt, hogy hirdessük az Örömhírt, és elmélyítsük az egységet.

Küldetéstek van, Konstitúció 40-42

Általános Tanács 2021-2024

Általános Tanács, 2020-2024 (balról jobbra:)
Irmã Inês Camiran, General Councilor/Vicar; Sestra M. Martina Radež, General Councilor; Sister Roxanne Schares, General Superior;  Sister Julianne Lattner, General Councilor; Sister Carolyn Anyega, General Councilor

General Council 2018-2024

General Council, 2018-2024 (balról jobbra:)
Irmã Inês Camiran, General Councilor/Vicar; Sestra M. Martina Radež, General Councilor; Sister Roxanne Schares, General Superior; Sister Carolyn Anyega, General Councilor; Sister Julianne Lattner, General Councilor; Sister Kathleen Storms, General Councilor.

Roxanne Schares nővért a 24. általános káptalanon választották meg általános főnöknőnek. Jelenleg négy megválasztott tanácsosával dolgozik együtt: Inês Camiran nővérrel, aki egyben a helyettese is, Carolyn Anyega nővérrel, Julianne Lattner nővérrel és M. Martina Radež nővérrel (a szintén ezen a káptalanon megválasztott Kathleen Storms nővér időközben lemondott hivataláról).

Az általános tanács tagjai 2018. január 28-i beiktatásukkal kezdték meg hatéves megbízatásukat a generalátuson, Rómában.

Roxanne Schares nővér sorrendben a 12. utóda Jézusról nevezett Boldog Gerhardinger Mária Teréziának, a Boldogasszony Iskolanővérek alapítójának. Roxanne nővér jelenleg Kenyában, Nairobiban él, és az ideiglenes fogadalmasok, más néven junior nővérek képzőjeként szolgál az öt országot, Gambiát, Sierra Leonét, Ghánát, Kenyát és Nigériát magába foglaló Afrikai Tartományban,. Korábban hét éven át vezette a noviciátusi képzést, 10 éven keresztül dolgozott együtt az afrikai Jezsuita Menekültszolgálattal, 2007 és 2015 között pedig a kongregáció nemzetközi Shalom hálózatának koordinátoraként működött az iskolanővérek római generalátusában. Roxanne nővér az Egyesült Államokban, a Minnesota állambeli Mankato-ban lépett be a kongregációba, és 1972-ben tett fogadalmat. 1982-ben ment missziósként Kenyába, és ma már az Afrikai Tartomány tagja.

Inês Camiran nővér, az általános főnöknő leendő helyettese brazíliai születésű. Másodszor választották meg általános tanácsosnak, és ez alkalommal az általános főnöknő helyettesének is. Korábban tanárként és jelöltmesternőként szolgált, később pedig tartományfőnöknő lett az akkor még önálló São Paulo Tartomány élén. 1985-ben São Paulo-ban, Brazíliában tett fogadalmat.

Carolyn Anyega nővér, leendő általános tanácsos a Notre Dame Senior Secondary School igazgatónője, Ghánában, Sunyaniban él. Kenyában született, 2005-ben kapott megbízatást, hogy Ghánában megalakítsa a sunyani nővérközösséget és tanítson a helyi középiskolában. Korábban több iskolában is tanított és volt igazgató, Kelet- és Nyugat-Afrikában egyaránt, szolgált hivatásgondozóként, jelöltmesternőként és juniormesternőként. 1997-ben tett fogadalmat Nairobiban.

Julianne Lattner nővér, leendő általános tanácsos jelenleg Kanadában facilitátorként működik együtt különböző szerzetesközösségekkel és hazatérő szerzetesi misszionárius-csoportokkal. Szolgált juniormesternőként az Afrikai Tartományban, posztulánsmesternőként Kenyában, és novíciamesternőként az egykori Tartományközi Noviciátusban az Egyesült Államokban. Mint az egykori Kanada Tartomány tanácsosa, szolgált a tartományhoz kapcsolódó szolgálati területeken Bolíviában, Peruban és Angliában. 1966-ban, Kanadában tett fogadalmat.

Kathleen Storms nővér, leendő általános tanácsos az Our Lady of the Prairie Lelkigyakorlatos Központ vezetője az Egyesült Államokban, az Iowa állambeli Wheatland-ben. Korábban általános és középiskolában is tanított; volt novíciamesternő az egykori Mankato Tartományban; dolgozott vezetőként az érseki hivatásgondozó irodában a Minnesota állambeli St. Paul-ban; társigazgatója volt Mankato-ban a Boldogasszony Iskolanővérek “Földünk Lelkiségéért” Központjának (SSND Center for Earth Spirituality); és tanácsosként szolgált az egykori Mankato Tartományban. 1966-ban tett fogadalmat.

M. Martina Radež nővér, leendő általános tanácsos a Szlovén Tartomány tagja. Jelenleg az ilirska bistrica-i közösség házfőnöke, és a Terézia anyáról elnevezett lelkigyakorlatos házban dolgozik ugyanitt. Korábban három cikluson át volt a tartományi tanács tagja, valamint a jelöltek, posztulánsok és junior nővérek képzésével foglalkozott. Noviciátusát a Bajor Tartományban töltötte, Németországban, Münchenben tette első fogadalmát 1980-ban.