A Generalátus

Generalátusnak hívjuk azt a házunkat Rómában, ahol az általános tanács él és dolgozik. Az általános tanácsnak hat tagja van: az általános főnöknő és kilenc általános tanácsos. Szintén a generalátuson élnek és dolgoznak azok a munkatársak, akik az általános tanács munkáját támogatják, a kongregáció különböző hivatalait vezetik és a birtokot gondozzák. Ez egy multikulturális, többnyelvű közösség, az itt élő nővérek Ausztriából, Brazíliából, Kanadából, Kenyából, Szlovéniából és az Egyesült Államokból érkeztek.

Via della Stazione Aurelia, 95  – 00165  Roma, Italia
Tel.  + 39 06-6652-01
Kattints ide a térképért!

Kongregációnk felépítése

2016-ban kongregációnk noviciátusa is a generalátus épületében kapott helyet. A noviciátus közössége is igen sokszínű, a nővérek és a novíciák Brazíliából, Ghánából, Magyarországról, Kenyából,  Nigériából és Lengyelországból érkeztek.

Kápolna

A kápolna felszentelése és a Generalátus átadása 1966. október 11-én történt, Mária, az Egyház anyjának ünnepén, amely néven a II. Vatikáni Zsinat lezárása óta önnepeljük a Szűzanyát, és kápolnánknak is ezt a nevet választottuk.

A főoltár alatt helyezték el Szent Barnabás, Szent Ágoston, Szent Ambrus, Szent Luca és Goretti Szent Mária ereklyéit.

Az épületet Bruno Appolonj-Ghetti professzor tervezte. Francesco Nagni professzor alkotása a feszület, a szobrok és az ambó.

Gilda Nagni professzorasszony, a szobrász testvérhúga tervezte a mellékoltárok fölötti ablakokat, a kórus nagy rózsaablakát és a szentély és a főhajó ablakait. Signorelli úr tervezte az oldalhajók márványborítása fölötti ablakokat.

Az orgonát a padovai Ruffatti testvérek építették, és a kanadai tartomány nővéreinek ajándéka volt. 1967. január 26-án készült el.