Karizmánk

Mi, a Boldogasszony Iskolanővérek, Konstitúciónkra, életünkre és küldetésünkre vonatkozóan meghatározónak tartjuk:

  • Jézus Krisztust, aki az Atya küldötteként Lelkének erejében küld bennünket, hogy életünkkel hirdessük az Evangéliumot;
  • az Egyházat, amely legbensőbb lényegénél fogva Krisztust teszi jelenvalóvá és az Ő küldetését folytatja;
  • a világot, mint azt a konkrét valóságot, amelyben Krisztus küldetését teljesítjük;
  • karizmánkat, amely életünknek és küldetésünknek irányt mutat.
Boldog Gerhardinger Mária Terézia

Karizmánkat, a lélek adományát,

Jézusról nevezett Boldog Gerhardinger Mária Terézia váltotta valóra,

aki mindeneknek Istenben való egységére vágyakozva a Kongregációt az Eucharisztiára alapozta, szegénységben horgonyozta le és Máriának ajánlotta.

Aki a hit asszonyaként mindig Isten akaratát keresve küzdött nemzetközi közösségünk egységéért, és szorongató ínséggel találkozott, midőn a szegényeket részesítette előnyben, és mint nevelő világméretű távlatban munkálkodott.

Karizmánk lelki örökségünkből fakad, amellyel különleges módon ajándékozott meg bennünket:

Szent Ágoston,
aki a Szentháromságban látta minden közösség alapját, eredetét és célját,
és olyan közösséget teremtett, amelynek Istenben kellett egy szívvé, egy lélekké válnia;

Szent Ágoston
Fourier Szent Péter
Fourier Szent Péter

Boldog Le Clerc Alice és Fourier Szent Péter,
akik azzal a meggyőződéssel mutattak a szerzetesi életnek új irányt, hogy az apostoli szolgálat az általuk alapított közösség lényegéhez tartozik;

Wittmann Mihály püspök és Jób Sebestyén Ferenc,
akik különösen fontosnak tartották a leányifjúság keresztény nevelését, mert felismerték a nő jelentőségét az emberiség családjának megújításában;

Bishop Michael Wittmann
Jób Sebestyén Ferenc
Friess Karolina Anya

Friess Karolina Anya,
aki tág látókörrel értelmezvén az idők jeleit, az új világ elvárásaira adott válaszában a szokatlan dolgokat is megkockáztatta, és bátor vezetésével a Kongregációt egy új világrész életmódjához alkalmazta.

Az élő közösségben,

amely a múltból gazdagodva lehetővé teszi,
hogy a Kongregáció a jelenben kibontakozzék,
és a jövő kihívásával szembenézzen.

Jézus Krisztus küldetésének folytatására vagyunk szentelve:
apostoli tevékenységre irányuló pápai jogú szerzetesi intézmény tagjaiként arra kötelezzük magunkat, hogy a Jézus Krisztus, az egyház és a karizmánk iránti teremtő hűség szellemében folytatjuk küldetését.

E feladatot a Szentlélek erejével elsősorban

egységre irányuló fáradozásunk,
közösségi életünk,
nevelésre irányuló szolgálatunk,
Isten akaratának közös keresése és teljesítése által töltjük be.

 

Mária, az egyház és kongregációnk anyja szeretettel szólít fel bennünket: „amit mond, tegyétek.” (Jn 2, 5)

Detail of the statue of Mary in the Generalate Chapel, Rome.

Jelképünk

Congregational symbol

Ezt a jelképet, melyet sokan kitűzőként vagy medálként viselünk,
kifejezetten a Boldogasszony Iskolanővérek számára tervezték.
Ez segít abban, hogy felismerhetőek legyünk egymás számára
és mindazok számára, akikkel együtt dolgozunk,
vagy bármilyen módon kapcsolatba kerülünk.

kereszt jelképezi Krisztust, életünk középpontját.

A kör emlékeztet a közösségre és a világra, melyet szolgálunk

Az M jelenti Máriát, kongregációnk anyját.