Kongregációnk felépítése

A Boldogasszony Iskolanővérek egy több mint 2000 rendtagot számláló, 30 országban működő nemzetközi női szerzetesközösség. Küldetésünk, hogy mélyítsük a kapcsolatot Istennel és az emberek között, nevelői szolgálatunkban teljesedik ki. Azzal az alapállással nevelünk, hogy az emberek átformálásával a világ is megváltoztatható. Kongregációnkat 1833. október 24-én alapította meg Bajorországban Jézusról nevezett Boldog Mária Terézia Gerhardinger.

Hogy Istent mint lelki közösség tudjuk követni, és hatékonyan szolgálhassunk, vezetési formáinkat úgy alakítjuk ki, hogy felszabadítsanak bennünket a Lélek útjaira. Vezetési formánk közös életünkből és küldetésünkből bontakozik ki, és mindkettőt gyümölcsözővé teszi. …

Vezetési formáink helyi, tartományi és nemzetközi szinten egyaránt lehetővé teszik valamennyi tag együttműködését és a tekintély gyakorlását. …

Miként Terézia anyának, nekünk is meggyőződésünk: a központi vezetés segít minket mint Kongregációt, hogy hirdessük az Örömhírt, és elmélyítsük az egységet.

Küldetéstek van, Konstitúció 40-42

A Generalátus

A generalátus

Generalátusnak hívjuk azt a házunkat Rómában, ahol az általános tanács él és dolgozik. Az általános tanácsnak hat tagja van: az általános főnöknő és 9t általános tanácsos. Szintén a generalátuson élnek és dolgoznak azok a munkatársak, akik az általános tanács munkáját támogatják, a kongregáció különböző hivatalait vezetik és a birtokot gondozzák. Ez egy multikulturális, többnyelvű közösség, az itt élő nővérek Ausztriából, Brazíliából, Kanadából, Kenyából, Szlovéniából és az Egyesült Államokból érkeztek.

2016-ban kongregációnk noviciátusa is a generalátus épületében kapott helyet. A noviciátus közössége is igen sokszínű, a nővérek és a novíciák Brazíliából, Ghánából, Magyarországról, Kenyából,  Nigériából és Lengyelországból érkeztek.

Általános tanács

Általános Tanács, 2020-2024 (balról jobbra:) Irmã Inês Camiran, General Councilor/Vicar; Sestra M. Martina Radež, General Councilor; Sister Roxanne Schares, General Superior;  Sister Julianne Lattner, General Councilor; Sister Carolyn Anyega, General Councilor

General Council, 2018-2024 (balról jobbra:) Irmã Inês Camiran, General Councilor/Vicar; Sestra M. Martina Radež, General Councilor; Sister Roxanne Schares, General Superior; Sister Carolyn Anyega, General Councilor; Sister Julianne Lattner, General Councilor; Sister Kathleen Storms, General Councilor.

Roxanne Schares nővért a 24. általános káptalanon választották meg általános főnöknőnek. Jelenleg négy megválasztott tanácsosával dolgozik együtt: Inês Camiran nővérrel, aki egyben a helyettese is, Carolyn Anyega nővérrel, Julianne Lattner nővérrel és M. Martina Radež nővérrel (a szintén ezen a káptalanon megválasztott Kathleen Storms nővér időközben lemondott hivataláról).

Az általános tanács tagjai 2018. január 28-i beiktatásukkal kezdték meg hatéves megbízatásukat a generalátuson, Rómában.

Roxanne Schares nővér sorrendben a 12. utóda Jézusról nevezett Boldog Gerhardinger Mária Teréziának, a Boldogasszony Iskolanővérek alapítójának. Roxanne nővér jelenleg Kenyában, Nairobiban él, és az ideiglenes fogadalmasok, más néven junior nővérek képzőjeként szolgál az öt országot, Gambiát, Sierra Leonét, Ghánát, Kenyát és Nigériát magába foglaló Afrikai Tartományban,. Korábban hét éven át vezette a noviciátusi képzést, 10 éven keresztül dolgozott együtt az afrikai Jezsuita Menekültszolgálattal, 2007 és 2015 között pedig a kongregáció nemzetközi Shalom hálózatának koordinátoraként működött az iskolanővérek római generalátusában. Roxanne nővér az Egyesült Államokban, a Minnesota állambeli Mankato-ban lépett be a kongregációba, és 1972-ben tett fogadalmat. 1982-ben ment missziósként Kenyába, és ma már az Afrikai Tartomány tagja.
Inês Camiran nővér, az általános főnöknő leendő helyettese brazíliai születésű. Másodszor választották meg általános tanácsosnak, és ez alkalommal az általános főnöknő helyettesének is. Korábban tanárként és jelöltmesternőként szolgált, később pedig tartományfőnöknő lett az akkor még önálló São Paulo Tartomány élén. 1985-ben São Paulo-ban, Brazíliában tett fogadalmat.
Carolyn Anyega nővér, leendő általános tanácsos a Notre Dame Senior Secondary School igazgatónője, Ghánában, Sunyaniban él. Kenyában született, 2005-ben kapott megbízatást, hogy Ghánában megalakítsa a sunyani nővérközösséget és tanítson a helyi középiskolában. Korábban több iskolában is tanított és volt igazgató, Kelet- és Nyugat-Afrikában egyaránt, szolgált hivatásgondozóként, jelöltmesternőként és juniormesternőként. 1997-ben tett fogadalmat Nairobiban.
Julianne Lattner nővér, leendő általános tanácsos jelenleg Kanadában facilitátorként működik együtt különböző szerzetesközösségekkel és hazatérő szerzetesi misszionárius-csoportokkal. Szolgált juniormesternőként az Afrikai Tartományban, posztulánsmesternőként Kenyában, és novíciamesternőként az egykori Tartományközi Noviciátusban az Egyesült Államokban. Mint az egykori Kanada Tartomány tanácsosa, szolgált a tartományhoz kapcsolódó szolgálati területeken Bolíviában, Peruban és Angliában. 1966-ban, Kanadában tett fogadalmat.
Kathleen Storms nővér, leendő általános tanácsos az Our Lady of the Prairie Lelkigyakorlatos Központ vezetője az Egyesült Államokban, az Iowa állambeli Wheatland-ben. Korábban általános és középiskolában is tanított; volt novíciamesternő az egykori Mankato Tartományban; dolgozott vezetőként az érseki hivatásgondozó irodában a Minnesota állambeli St. Paul-ban; társigazgatója volt Mankato-ban a Boldogasszony Iskolanővérek “Földünk Lelkiségéért” Központjának (SSND Center for Earth Spirituality); és tanácsosként szolgált az egykori Mankato Tartományban. 1966-ban tett fogadalmat.
M. Martina Radež nővér, leendő általános tanácsos a Szlovén Tartomány tagja. Jelenleg az ilirska bistrica-i közösség házfőnöke, és a Terézia anyáról elnevezett lelkigyakorlatos házban dolgozik ugyanitt. Korábban három cikluson át volt a tartományi tanács tagja, valamint a jelöltek, posztulánsok és junior nővérek képzésével foglalkozott. Noviciátusát a Bajor Tartományban töltötte, Németországban, Münchenben tette első fogadalmát 1980-ban.

A kongregáció jövőbeli irányvonala

Az új irányvonal a káptalant megelőző és a teljes kongregációt bevonó tanácskozás, valamint a káptalan során zajló intenzív dialógus és imádságos reflexió eredménye. Nemzetközi honlapunkon is megosztjuk majd, amint az összes fordítás elkészült. Az újonnan megválasztott általános tanács vezetésével fogja kongregációnk véghezvinni azt a Lélek által inspirált irányvonalat, melyet a káptalani tagok meghatároztak.
“Ez a Káptalan, és a jövőbeli irányvonalunk meghatározása szeretetből fakadt, olyan szeretetből, mely örömmel és hálásan adja oda mindenét” mondta Roxanne nővér. “Ebben a szellemben, alapítónk, Boldog Gerhardinger Terézia szellemében és a Szentlélek ereje által elköteleztük magunkat és az egész kongregációt, hogy követjük azt az irányt, melyet Isten mutatott meg nekünk, és megéljük azt, amire ez az irányvonal és a Káptalan határozatai hívnak bennünket, hogy legyünk és tegyük – szeretetből, mely odaadja mindenét.”

A Generalátus munkatársai

A generalátusi közösség tagjai

A generalátus munkatársai, akiknek többsége a generalátusban lakik, segítik az Általános Tanács munkáját, mivel az Általános Tanács meghatározott szerepkörökön keresztül igyekszik végrehajtani az általános káptalan irányvonalát és rendelkezéseit.  Mint minden SSND, a Rómában élő nővérek is egy olyan hitközösséget alkotnak, amely imádságra, hitmegosztásra, ünneplésre és pihenésre gyűlik össze. A tisztségek közé tartozik a házi koordinátor, az általános pénztáros, az általános titkár, a kongregációs kommunikációs koordinátor, az Általános Tanács titkára, az élelmezési és refektóriumfelelős, a sekrestyés-lelkésznő, valamint a nemzetközi Shalom-koordinátor és az ENSZ-NGO, aki New Yorkban, az Egyesült Államokban él.

Tudj meg többet a nemzetközi noviciátusról!

Location:  Via della Stazione Aurelia, 95  – 00165  Roma, Italia
Tel.  + 39 06-6652-01
Click here for directions

Tartományok

Kongregációnk 10 közigazgatási egységből, az úgynevezett tartományokból áll:

  • Afrika Tartomány (AF)
  • Atlantic-Midwest Tartomány (AM)
  • Central Pacific Tartomány (CP)
  • Latin-Amerika és a Karib-térség Tartománya (ALC)
  • Bajor Tartomány (BY)
  • Magyar Tartomány(MG)
  • Osztrák-Olasz Tartomány (ÖR-IT) és a hozzá tartozó Csehszlovák Tartomány (CE)
  • Lengyel Tartomány (PO)
  • Szlovén Tartomány (SI)
Tovább a tartományokhoz

Egység

“Kongregációnk története során sok minden változott, de sem a forradalmak, az üldöztetés és elnyomás, sem a radikális társadalmi, filozófiai vagy teológiai fejlemények nem voltak képesek lerombolni az egységünket. … Az évek során külsőségeinkben és életstílusunkban sokfélék lettünk, mégis egyek maradtunk, ami a szerzetesi életünk lényegét illeti. Az, hogy a viseletünk, nevünk, életstílusunk és hagyományaink változatossága nem választ el minket egymástól, lelkiségünk eleven voltát tükrözi.” (Mirroring Our Charism, 2007)