2017. szeptember 26.

A tolmácsolási felszerelésről szóló tájékoztató után Mary Maher nővér, általános főnöknő, megnyitotta a 24. Általános Káptalant:

„Ezennel hivatalosan megnyitom a Boldogasszony Iskolanővérek 24. Általános Káptalanát. A mai napon megszentelt eseményt kezdünk meg kongregációnk és az egyház életében. Bizakodom, hogy a Szentlélek megadja nekünk azt a kegyelmet és áldást, hogy meghallhassuk Isten meghívását és teljes szívünkből válaszolhassunk. . . .”

„Nővérek, egy évvel ezelőtt ünnepélyesen hívtuk a Szentlelket, hogy jöjjön el, világosítson meg és erősítsen meg minket. Amikor ma énekeljük a  Veni, Creator Spiritus-t, egyesítsük szíveinket a világban élő nővéreinkkel, és mindazokkal, akik előttünk járnak  az egyházban és a kongregációban.  Velük egységben imádkozzunk, teljes hittel, hogy imádságunkra választ kapjunk.”

Az ünnepélyes megnyitó alatt Kathleen Storms nővér imádkozta a Mindenszentek Litániáját. Ruth Ann Klauser nővér, káptalani titkár, minden résztvevő nővért név szerint szólított, akik válaszoltak, hogy jelen vannak.

A további tájékoztatóban a napirendről és ütemtervről esett szó, áttekintettük a mappában lévő anyagokat és a feladatköröket.

Délután William Lori érsek  úr celebrálta a nyitó liturgiát. Ezt fogadás követte a teraszon.  A következőkben részleteket adunk közre Lori érsek úr prédikációjából:

„Néhány nappal ezelőtt látogatást tettem a baltimore-i  Notre Dame Intézetben  (IND) . . . .  Mint tudjátok, az IND 170. évfordulóját ünnepli, miután 1847-ben mindösszesen két diák beiratkozásával megnyitotta kapuit.”

„Miközben a Boldogasszony Iskolanővérek történelmével foglalkoztam, . . . nagy hatással volt rám a Szentlélek kapcsolata alapítótok, Boldog Gerhardinger Terézia szívével és lelkével. 1833-ban, a kulturális forrongás, zűrzavar és erőszak idején,  . . . amikor az a világ, amit ő és családja ismert,  szétesni látszott, Gerhardinger Karolina meghallotta a Szentlélek hívását. . . .”

„A Szentléleknek ezen a szentmiséjén . . . mondjunk köszönetet az Úrnak ezért a csodálatos ajándékért, és kérjük, hogy újuljon meg és mélyüljön el ez a karizma napjainkban. . . . Mert az a világ, amit ismerünk, elmúlik. . . .”

„A Szentlélekkel eltelve Jézusról nevezett Boldog Terézia megértette, amit abban a korban sokan nem értettek meg, nevezetesen, hogy a dolgoknak nem kell úgy maradniuk, ahogy vannak. A dolgok változhatnak, és jó irányba mehetnek. . . .  Segített megformálni a megszentelt élet olyan új útját, ami megfelelt annak a korszaknak, amiben élt, és annak a szolgálatnak, amire meghívást kapott.”

„Hívjuk a Szentlelket, hogy ti is megláthassátok az akadályok ellenére az új lehetőségeket, hogy Boldog Terézia gyönyörű lelkisége tovább élhessen.  . . .”

Fotók

Videók