25th General Chapter symbol

Nemzetközi Szolidaritási Reflexió

Emberkereskedelem

2024. július

pdf (90 KB)

Bevezetés

Emberek milliói menekülnek az üldöztetés, az önkényuralmi rendszerek, a politikai korrupció, a bandák által elkövetett erőszak, a rendkívüli szegénység és az éghajlati katasztrófák elől. Vajon megtalálják-e a biztonságot, amit keresnek maguk és családjuk számára? Befogadjuk-e őket, ahogy Jézus is tenné? Vagy pedig „másoknak” bélyegezzük őket, behunyjuk a szemünket, és hagyjuk, hogy a méltóságukat megtagadók és a munkájukat kizsákmányolók visszaéljenek velük?

Meghívás az imára

Istennek szeretettel teljes Szíve, magasztalunk Téged az áldásokért, melyekkel megajándékoztál minket. Azokról az őseinkről meséltél nekünk, akiknek el kellett menekülniük hazájukból – Ábrahámról, Sáráról, Rútról és Mózesről. Megosztottad velünk a Szent Család történetét, amelynek élete tele volt váratlan utazással és az ellenségek elől történő meneküléssel. Fiad példáját adtad nekünk, aki befogadta az idegeneket és megosztotta kenyerét a kitaszítottakkal. A túláradó könyörületesség Istene, nyisd meg szívünket, hogy elfogadjuk a kihívást, és olyan – egylelkű és egyszívű – közösséget építsünk, melybe mindenkit szívesen befogadnak.

Tapasztalat

Cristian Eduardo latin bevándorló, az LMBTQ+ közösség tagja, HIV-fertőzött, egy tehetséges ember, aki a kényszermigráció és az emberkereskedelem életre szóló következményeivel küzd. Túlélője a nemzetközi és hazai szexuális- és munkaerő-kereskedelemnek, és a perifériára szorultak és bántalmazottak szenvedélyes szószólója.

Cristian a húszas évei elején hazájából, Mexikóból az üldöztetéstől tartva, Kanadába menekült, ahol aztán az emberkereskedelem áldozatává vált. Kanadából való elmenekülése után ez ismét megtörtént az Egyesült Államokban is.

Cristian szívhez szólóan beszél arról a számtalan akadályról, amely visszatartotta attól, hogy elmeneküljön az emberkereskedők kezei közül, még akkor is, amikor az életét kockáztatta. Ha a rendőrséghez fordult, azzal a lehetőséggel kellett szembenéznie, hogy bevándorlási státusza miatt kitoloncolják, vagy börtönbe kerül, mert illegális tevékenységben vett részt. Folyamatos érzelmi, fizikai és szexuális bántalmazást kellett elszenvednie.

Cristian csak egy a kényszermigráció és az emberkereskedelem több ezer túlélője közül. Sokan közülük színesbőrűek, HIV-fertőzöttek és LMBTQ+ személyek. Egyszerűen figyelmen kívül hagyják őket, s gyakran a „másságuk” miatt zsákmányolják ki őket. Ők az idegenek, a kívülállók, a furcsák, és így a visszaélések továbbra is folytatódnak.

Reflexió

Az emberkereskedelem jellege miatt nehéz pontosan meghatározni a kiterjedését és felmérni a költségeit. Bár az UNODC 2022. évi emberkereskedelemről szóló globális jelentése szerint 2020-ban, egy adott napon, körülbelül 53 800 ember élt emberkereskedelemmel fenyegetett körülmények között, azonban az adatok csak azokra az emberkereskedelem áldozataivá vált személyekre vonatkoznak, akik a hatóságokkal kapcsolatba léptek. Nem tükrözik a kereskedelmi célú szexuális kizsákmányolás, a kényszermunka és a kényszerházasság áldozatainak rejtetten létező számát.

Az emberkereskedők ott terjeszkednek, ahol a kiszolgáltatottság mértéke magas, ahol az emberek kétségbeesettek, és ahol a lehetőségeik korlátozottak. A migránsok és a friss bevándorlók különösképpen ki vannak téve az emberkereskedők általi kizsákmányolás veszélyének, mivel az „árnyékban” élnek. Az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezetének becslése szerint 2020-ban 281 millió nemzetközi bevándorló lehetett. Menekültekről, menedékkérőkről, munkamigránsokról és konfliktus vagy természeti katasztrófa miatt otthonukat elhagyni kényszerülőkről van szó. Könnyű prédát jelentenek azok számára, akik kihasználják és megfosztják őket a méltóságuktól.

Azok a kedvezőtlen körülmények, amelyek arra kényszerítik az embereket, hogy elmeneküljenek az otthonaikból, fogékonnyá tehetik a migránsokat a külföldről érkező, kizsákmányoló toborzásra. A migrációs útvonalak pedig gyakran a szervezett emberkereskedő hálózatok kezébe vezetik a vándorlókat. Maga a migráns státuszuk, különösen az illegális migránsoké, kiszolgáltatja őket a lehetséges negatív jogi következményeknek, beleértve a pénzbírságot, az őrizetbe vételt vagy a kitoloncolást. „Ráadásul a szabályozatlanság miatt a migránsok gyakran kényszerülnek olyan ágazatokban dolgozni, amelyek fogékonyak a kizsákmányolásra, mint például a délkelet-ázsiai halászat, az európai agrárszektor vagy az észak-amerikai építőipar.” („World Migrant Report 2022„, 10. fejezet, 258.)

Mi a teendő?

Megszakíthatjuk a kényszermigráció és az emberkereskedelem közötti kapcsolatot. Tetteink megváltoztathatják a körülményeket, és meg is teszik!

  1. Beszéljünk a kényszermigráció és az emberkereskedelem közötti kapcsolatról.
  2. Álljunk ki azokért, akiket a hozzáállásunk és a törvényeink marginalizálnak. Lépjünk kapcsolatba választott képviselőinkkel, hogy kifejezzük támogatásunkat a migránsok és az emberkereskedelem túlélőinek védelmét és helyzetbe hozását szolgáló intézkedések iránt.
  3. Olvassuk el ismét Ferenc pápa 2021-es, a Migránsok és menekültek világnapjára írt üzenetét. A „Növekvő közösségben” című üzenetben a pápa azt hangsúlyozza, hogy az egyre tágabb értelmű „mi” segít megújítani az emberiség családját, az igazságosság és a béke jövőjét építeni, és biztosítani, hogy senki ne maradjon hátra.
  4. Ajánljuk fel időnket és képességeinket a migránsokat és az emberkereskedelem túlélőit támogató helyi szervezeteknek; adjunk nyelvórákat, nyújtsunk jogi segítséget, vagy segítsünk a letelepedésben.
  5. Használjuk a közösségi médiát, hogy felhívjuk a figyelmet erre a kérdésre, és lépjünk fel a negatív sztereotípiák ellen.
  6. Támogassuk a migránsok és az emberkereskedelem túlélőinek a közösségbe való beilleszkedését célzó erőfeszítéseket.
  7. Csatlakozzunk mások erőfeszítéseihez. Legyünk tagjai a Szövetség az Emberkereskedelem Megszüntetéséért Egyesületnek.

Záró imádság

Minden nemzet, kultúra és nép Istene, imádkozunk testvéreinkért és nővéreinkért, akiknek el kell hagyniuk otthonaikat, hogy biztonságot keresve megtegyék a viszontagságos utat. Segíts nekünk, hogy Téged lássunk az idegenek szemében, hogy a Te hangodat halljuk a gyermekek kiáltásában. Nem kérnek mást, csak az esélyt, hogy a lelküket megrontó félelemtől, erőszaktól és szegénységtől mentes életet élhessenek.

Nagylelkű befogadás Istene, nyisd meg szívünk és otthonunk ajtaját. Add meg nekünk a kegyelmet, hogy úgy fogadjuk ezeket az újonnan érkezetteket, miként Téged is fogadnánk. Add meg, hogy imádkozzunk, és az együttérzés, a veled, az élő Istennel való találkozás közössége legyünk. Mindazok az emberek, akik úton vannak, találjanak befogadást, védelmet, lehetőséget és meghívást arra, hogy életüket a miénkkel egyesítsék. Imádkozunk ezért az Úr nevében, aki mindannyiunkat feltétel nélkül szeret, és aki arra hív minket, hogy mi is hasonlóképpen cselekedjünk.

 

Összeállította Ann Scholz nővér a Central Pacific Tartományból, a nemzetközi Shalom hálózat számára. A grafika a 25. Általános Káptalan irányvonalához tartozik. A dizájntervet Joyelle Proot nővér, SSND CP készítette.