Love gives everything graphic

Nemzetközi Szolidaritási Reflexió

Az átformáló nevelés

2023. január

pdf (273 KB)

Bevezetés

Az átformáló nevelésnek két dimenziója van. Az egyik aspektusa az emberek, családok, közösségek és végső soron a világ átformálására törekvő nevelés. A másik nézőpont azt jelenti, hogy az oktatásnak folyamatosan formálódnia kell, hogy az erőfeszítéseink ott találkozzanak az emberekkel, ahol éppen vannak, és a teljesség felé vezessük őket. A Boldogasszony Iskolanővérek és mindazok számára, akik magukénak vallják karizmánkat, ez nem újdonság. A Küldetéstek van, Konstitúció 23. pontja is erre emlékeztet bennünket : “Mindazzal nevelünk, amik vagyunk, és amit teszünk. Újból és újból elhatározzuk: úgy akarunk élni és szolgálni, hogy ez lehetővé tegye a tökéletességben való növekedést. A sokféle szükségletre válaszolva különféle apostoli munkákat végzünk, amelyekben az ember teljes képzését szolgáljuk.”

Felhívás az imádságra

Mit kell tennem?  Milyennek kell lennem?  Mit kell megtennünk?  Mivé kell válnunk? Engedd, hogy megismerjem küldetésemet és hivatásomat. Add, hogy felismerjük  küldetésünket és hivatásunkat. Segíts, hogy másokat átformáló lehessek. Támogass bennünket abban, hogy képesek legyünk átformálódni.

Tapasztalat

2020 októberében Ferenc pápa a Vatikánban találkozott a világvallások vezetőivel. Az összejövetel középpontjában a nevelés három kulcsfontosságú dimenziója állt a Globális Nevelési Egyezmény alapján:

  • a személyt állítsuk minden nevelési folyamat középpontjába.
  • a legtöbb energiát a minőségi, mindenki számára elérhető oktatásba fektessük.
  • a közösség szolgálatát készséggel vállaló emberek képzése.

2022 októberében részt vettem a Globális Nevelési Egyezményről szóló szemináriumon.  Együttműködésünk középpontjában a szívek és az oktatási rendszerek átalakítása, humánusabbá tétele volt.

Ennek az erőfeszítésnek a roppant nagysága lenyűgözött engem. Meghat, hogy milyen bátrak és elkötelezettek azok, akik olyan politikai és társadalmi légkörben szolgálnak, ahol már maga a gondolat is veszélyes, hogy az ember kerüljön az oktatási folyamat középpontjába, vagy nevetségesnek tartják a mindenki számára elérhető minőségi oktatást mint célkitűzést. Saját nővéreinktől tudom, hogy ez sajnos így van. És mégis nagy horderejű dologról van szó.

Először áldottnak, és ugyanakkor némileg bűnösnek is éreztem magam, hogy saját fejlett világomban szerzett tapasztalataim szerint ezek a célok oly könnyen megvalósíthatók. Valóban azok? Vannak oktatási szempontból sivatagnak tekinthető városi és távoli vidéki területeink. Nem tartozunk-e felelősséggel a testvéreinkért szerte a világon?  Van mit tennünk a saját házunk táján is és mindenütt e világon.

Talán a legnagyobb erőfeszítésemet a fentebb említett harmadik dimenzióba kell fektetnem: olyan emberek képzésébe, akik hajlandóak a közösség szolgálatába szegődni. Bátorítom, mentorálom és támogatom azokat, akik hajlandóak a közösséget szolgálni, különösen a helyi és globális méretű oktatási sivatagokban. Bőven akad munka van a szőlőskertben, akár Dél-Szudánban, akár Dél-Missouri-ban.

A mi számunkra, akik azt a közösséget szolgáljuk, amelyben az erőforrások bőségesek, kiemelten fontos, hogy a minőségi, személyközpontú, mindenki számára elérhető oktatást helyezzük előtérbe. Ne tévesszük szem elől a világszintű egyenlőtlenségek valóságát. A tudás hatalom, és ezt hatalmat mások felemelésére használni szent dolog.

Reflexió

“A Küldetéstek van a személyre, a pedagógusra és a világra vonatkozó látásmódot mutatja be. Boldog M. Terézia anya jövőképét veszi alapul, és újrafogalmazza szolgálatunkat a modern világ számára. Azt hirdeti, hogy elsősorban és mindenekelőtt nevelőnek, átformálónak, az igazság szerint cselekvőnek tekintsük magunkat. Mindazzal nevelünk, amik vagyunk, és amit teszünk. Olyan nevelők vagyunk, akik arra hivatottak, hogy az egész világot körbeölelő látásmódot sajátítsunk el, hogy megnyíljunk, és valóban világméretű szemmel lássunk; átfogóan gondolkodó elmével ismerjük meg és mindenkit befogadó szívvel szeressük a világot.” (Miriam Jansen nővér SSND, „Grasping the Full Meaning of our Educational Vision„, 2006. augusztus 12.)

Mi az a felhívás, amelyet ma hallok annak érdekében, hogy úgy cselekedjek a személyek fejlődése és az emberi méltóság előmozdításáért, hogy az járuljon hozzá a világunk pozitív rendszerszintű változásához. Milyen az a személyről és világról alkotott jövőkép, amely szolgálatra ösztönöz?

Ahogy Ferenc pápa írja az Álmodjunk együtt – Út egy jobb jövő felé című könyvének előszavában: “Ez az a pillanat, hogy álmodjunk nagyot, hogy gondoljuk át prioritásainkat – mit értékelünk, mit akarunk, mit keresünk -, és elkötelezzük magunkat amellett, hogy mindennapjainkban cselekedjünk azért, amiről álmodtunk. Amit hallok, az ahhoz hasonlít amint Izaiás hallotta az Isten hangját: Gyere, beszéljük meg a dolgokat. Merjünk álmodni.”

Melyek azok a prioritások, amelyeket újra kell gondolnunk, hogy hűek maradjunk ahhoz az elköteleződésünkhöz, hogy a nevelés átfomáló hatása érdekében a személyt helyezzük a középpontba szolgálatunk minden területén?  

Mi a teendő?

  • Bátorítsuk, dicsérjük és tiszteljük a pedagógusokat és a nevelésben dolgozó szakembereket éppúgy, mint a pénzügyi szempontból jövedelmező munkakörben dolgozókat.
  • Keressük meg a módját annak, hogy támogassuk azokat, akik az “oktatási sivatagokban” szolgálnak.
  • Legyünk egy életen át tartó tanulók és nevelők.
  • Adományozzunk könyveket/eszközöket rászoruló iskoláknak vagy tanulóknak.
  • Legyünk szószólói annak, hogy senkit sem hagyunk hátra, és Jézushoz hasonlóan az embert állítsuk a középpontba.
  • Keressünk fel olyan pedagógust, akinek bátorításra és támogatásra van szüksége.

Záró imádság

Jézus, te tanítványként és mesterként jártál ezen a földön, anélkül, hogy osztályterem vagy tanterv állt volna rendelkezésedre. Vezesd oktatási rendszereink átformálását. Légy mindazokkal, akik együttérzéssel, hatékonyan és szeretettel törekszenek tanulni és tanítani. Mutasd nekünk az utat, hogy olyan társadalmakat hozzunk létre, amelyek emberhez méltó gyakorlatokat követnek a gazdaság, az oktatás és a politika területén. Segíts, hogy minden törekvésünkben becsüljük és tiszteljük Isten teremtett világát, közös otthonunkat.

 

Összeállította Joan Andert nővér, SSND Central Pacific Tartomány, a nemzetközi Shalom hálózat számára.

A grafika a 24. általános káptalan irányvonalához tartozik. A designtervet a Kongregáció Kommunikációs Hivatala készítette.