Love gives everything graphic

Nemzetközi Szolidaritási Reflexió

A szegények kiáltása

2022. október

pdf (329 KB)

Bevezetés

A történelem ebben a szakaszában, mi, Boldogasszony Iskolanővérek mélyen a szívünkben érezzük a szegények kiáltását. Válaszainkban és cselekedeteinkben mindig is meghallottuk ezt a kiáltás, azonban most, a Laudato Si’ iránt elkötelezett kongregációként még hangsúlyosabb az odafigyelésünk. Mind az enciklikában, mind a Szabályunkban megfogalmazódik: „Éberen figyelve a gyorsan változó társadalom mindig új helyzeteit, igyekszünk felismerni, hogy világunkban milyen feladatok vállalására vagyunk hivatottak. Azon fáradozunk, hogy felismerjük, kik a mi korunk szegényei…” (KV, ÁD 37). A szegények ezen kiáltása egyúttal a Teremtés kiáltása is (vö. Ferenc pápa üzenete a 2022-es Teremtésvédelem Heteire). A Laudato Si’ hét céljai között a második célkitűzés, a földi élet védelmét szorgalmazza, különös figyelmet szentelve a kiszolgáltatottaknak. Arra vagyunk hivatottak, hogy válaszoljunk a szegények segélykiáltására, és megvédjük az életet és annak minden formáját.

Felhívás imádságra

Olyan közösségként, amely nyitott, elérhető és mindig készen áll arra, hogy szolgálja a környezete, az egyház és a hozzá fordulók szükségleteit, az első válaszunk az imádság. „Szegények Istene, segíts, hogy megmentsük azokat, akik e földön magukra hagyva és elfeledve élnek, de akik oly értékesek szemedben…Köszönjük, hogy mindennap velünk vagy! Kérünk, légy segítésünkre az igazságosságért, a szeretetért és a békéért folytatott küzdelmünkben! …” (Ima Földünkért, Laudato Si’ 246).

Tapasztalat

Jézus követőiként elfogadjuk Isten felebaráti szeretetre hívó parancsát, amely arra szólít fel minden hívőt, hogy változtasson életmódján, fogadja be a kiszolgáltatottakat, óvja közös otthonunkat, éljen egyszerűen, legyen tekintettel mások szükségleteire, és tanúsítson szeretetet a bolygó és a rajta élők iránt.

Az SSND közösségeként az argentin Adrogué peremkerületében található Boldogasszony kápolnában is a legszegényebbek támogatására törekszünk. Különös tekintettel a bevándorlók (bolíviaiak, peruiak, paraguayiak és az ország belsejéből érkezők) kiszolgáltatott csoportjaira, akiket a modern rabszolgaság veszélye fenyeget, valamint a hátrányos helyzetű családokra, különösen is ebben a pandémiát követő időszakban. Példaként Lucyra és unokájára gondolunk, akik mindig örömmel fogadnak minket, és hálásak minden látogatásért és segítségért, amit kapnak. Munka nélkül maradtak, „esélyek” nélkül. Csak egy-egy napos vagy néhány órás munkát kapnak, amelyből napról napra élnek. Mindezek mellett a rokonok és barátok elvesztésének a fájdalmát is hordozzák, akiktől a Covid-19 miatti előírások miatt nem tudtak elbúcsúzni. Havi élelmiszer-szállítással, más közösségekkel való kapcsolatépítéssel, de mindenekelőtt a meghallgatás és a kölcsönös támogatás lelkipásztori szolgálatával segítjük őket.

Dolores mellett is ott álltunk, amikor szerény háza leégett, és mindent elvesztett. Segítő családok és jótevők révén tudtuk újjáépíteni az otthonát, és székeket, asztalokat, és szekrényt biztosítani neki. Segítettünk előkészíteni a babakelengyét is kisbabájának, Benjáminnak, aki két hónapra rá született meg. Az összefogásunknak köszönhetően egy szeretetteljes és meleg otthonba érkezhetett a baba. Azért is nagyon hálás, hogy férje a közeli asztalosműhelyben talált munkát.

Ha együtt, közösen válaszolunk ezekre a problémákra, és segítünk növekedni, akkor az nagy előrelépés, és a REMÉNYSÉG jele az utunkon. A családok sokszor elmondják, hogy milyen jól érzik magukat velünk, így nemcsak adunk, hanem kapunk is.

Reflexió

A szegényekkel szembeni elnyomás mindig is súlyos problémát jelentett az évszázadok során, melynek a tétje az emberi méltóságuk volt. Az éghajlatváltozás okozta katasztrófák és konfliktusok idején pedig most többszörösen is elszegényednek. Ferenc pápa arra sürget bennünket, hogy törődjünk a szegényekkel. A Laudato Si’ enciklikájában azt mondja, hogy a világ kiáltása és a szegények kiáltása egy és ugyanaz a kiáltás. A kiáltás egy több jelentéssel bíró metafora. A fájdalom és a szenvedés érzékeléseként; a szomorúság és a veszteség megtapasztalásaként; a szolidaritás, az együttérzés, az nagyobb igazságosság és méltóság kereséseként is értelmezhetjük.

Vajon napjainkban mely kiáltásait hallom meg a szegényeknek?

A szegények fájdalmai és reményei egyben az Egyház fájdalmai és reményei is. A keresztény egyház, mint „Jézus áldott emlékének és prófétai szavának” hordozója, egyben a „szegények fájdalmának és prófétai hangjának” a hordozója is. Lásd: KV, K 17.

Miképp kell válaszolnom / válaszolnunk a szegények kiáltásaira ott, ahol élek és szolgálok?

Mi a teendő?

A szegények és a teremtés kiáltására való folyamatos és aktív odafigyelés elvezet bennünket a Földről és a szükségben lévő testvéreinkről való gondos törődéshez. Az evangéliumon alapuló döntéseink a közösség javát keresik, és azok mellett szólnak, akikre szinte senki sem figyel oda. Olyan lépéseket javaslunk, amelyek elindíthatják a válaszadást azokon a helyeken, ahol mi, Boldogasszony Iskolanővérek élünk és szolgálunk.

  1. Hálózatépítés: hálózatok kialakítása az erőforrások és javak létrehozására, valamint olyan lehetőségek biztosítására is, mint a meghallgatás vagy támogatás. Caritas, Pax Christi International, egyházi konferenciák az egyes helyeken stb.
  2. Kötelezzük el magunkat az egyházi dokumentumok személyes és közösségi tanulmányozására, hogy felismerjük az igazságtalan struktúrák okait, és képesek legyünk cselekedni. Erre a hónapra vonatkozóan ajánljuk a Laudato Si’ III. fejezetét, „A környezeti válság emberi gyökere”, és a Mindnyájan testvérek III. fejezetét, „Gondoljunk el és hozzunk létre egy nyitott világot „, valamint Ferenc pápa 2022-es üzenetét a szegények VI. világnapjára „Jézus Krisztus szegénnyé lett értetek”. (2 Korintus, 8:9).
  3. Gondolkodjunk el közösségként/ iskolaként/ egyházközségként olyan konkrét lépéseken, amelyek válaszolnak a környezetünkben élő szegények segélykiáltásaira.

Záró imádság

Pedro Casaldaliga püspök imája, aki az Amazonas legszegényebbjeinek szentelte életét, velük és értük lett szegénnyé. Az állandó üldöztetés és halálos fenyegetések ellenére is az emberi jogok fáradhatatlan védelmezője volt.

Összekulcsolt kezek

Add Urunk, hogy kezeink összefonódjanak
az imádságban és az adományban.

Egységben a te kezeiddel, az Atyáéban,
egységben a Lélek áldásos szárnyaival,
a szegények kezeihez kapcsolódva.

Evangéliumi Kezek, az élet magvetői,
a remény lámpásai, a béke égi röptetői.

 Támogató Kezeiddel egyesülve,
megtörve mindenki kenyerét.

Egyesüljünk a Te átszúrt kezeiddel
a világ keresztútjain.

Egyesüljünk a te már oly dicsőséges Húsvéti Kezeiddel.

Tárt karokkal, határok nélkül,
amíg vannak kezeink.

Képesek vagyunk átkarolni az egész világot,
hűségesen a mennyei Királysághoz.

 Feszülten az Igazságosság szenvedélyében,
szerelmetes gyöngédséggel.

Kezek, melyek annyit adnak, amennyit kapnak,
sokszoros hálával,
egyre több kéz,
egyre több egybefonódott kéz.

  (Pedro Casaldaliga “Hands united”)

 

 

 

Összeállította Canisia Alger, Paola Baliño és Yanina Cejas nővér, a Latin-amerikai és Karib tartományból a nemzetközi Shalom hálózat számára.

A grafika a 24. általános káptalan irányvonalához tartozik. A designtervet a Kongregáció Kommunikációs Hivatala készítette